Wydanie nr: 4 (200) LIPIEC 2021
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Czy zawsze biedni, czy zawsze głupi...

...jak sięgnę pamięcią wstecz, od zakończenia drugiej wojny światowej, przy różnych okazjach słyszałem, że jesteśmy - czyli Polska – biednym krajem, że stale jesteśmy „na dorobku”, że nie możemy sobie pozwolić ani na porządne płace za pracę, ani na większe mieszkania jak te M2 czy M3 najwyżej z 45 metrami kwadratowymi na dwóch pokojach z kuchnią, łazienką i przedpokojem, na które oczekiwało się w spółdzielniach mieszkaniowych po lat kilkanaście, że emerytury dla seniorów pracy muszą być – powiedzmy prawdę – żebracze i tak dalej w tym stylu. Taka narracja obowiązywała za czasów „komuny”  i po jej upadku nadal w istocie rzeczy obowiązuje. Wszystkie kolejne – od zakończenia drugiej wojny światowej – rządy w Polsce, począwszy od rządu Bolesława Bieruta, aż po obecny rząd Mateusza Morawieckiego wyciągały i wyciągają „łapy” dawniej po pożyczki zagraniczne, współcześnie po „fundusze” pomocowe i różne inne z Unii Europejskiej. Gierek Polskę zadłużył i Morawiecki zadłuża.

czytaj więcej

Pandemia, COVID-19, nowa normalność i Poznań...

Fundacja Rozwoju Miasta Poznania uruchomiła działania, które mają z niej uczynić znaczący poznański think tank, służący tworzeniu pomostu pomiędzy światem akademickim a publicznym. Tymi działaniami są: Debaty Poznańskie – wielopłaszczyznowe dyskusje poświęcone kluczowym wyzwaniom, przed którymi stoi miasto Poznań. Pierwsza z debat była poświęcona pandemii, a więc procesowi, który dzieje się na naszych oczach i którego konsekwencje są obecnie trudne do przewidzenia. Do tej debaty organizatorzy zaprosili grono znakomitych prelegentów  reprezentujących różne środowiska. Wśród zaproszonych prelegentów był znakomity polski ekonomista, b. rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - prof. dr hab. Marian Gorynia, naukowiec, który zjawisku COVID-19 poświęcił szczególną uwagę badając i opisując pandemię w szerokim kontekście cywilizacyjnym, kulturowym oraz gospodarczym, a co najważniejsze podejmując bardzo interesującą próbę filozoficznego spojrzenia w nadchodzący czas po pandemii i ewentualną wówczas  zmianę dotychczasowej roli człowieka i jego działalności na planecie Ziemia. Zapis tej niestereotypowej, innowacyjnej wypowiedzi profesora Mariana Goryni zaczerpnęliśmy z opublikowanego biuletynu wydanego przez Wydawnictwo Miejskie Posnania.

Uważamy, że wypowiedź profesora Mariana Goryni poświęcona głównie problemom miasta Poznania zawiera jednak taki bagaż przemyśleń, że jej treść powinna być wzięta pod uwagę nie tylko przez naukowców, samorządowców, ale polityków odpowiedzialnych za kształtowanie ram egzystencji ludzkiej w szerokim rozumieniu tego pojęcia. Profesorowi Marianowi Goryni dziękujemy za wyrażenie zgody na powielenie Jego wypowiedzi w portalu EuroPartner.

czytaj więcej

Humanistyczny kontekst wielkich wyzwań nauki (2)...

Prof. dr hab. Andrzej B. Legocki, Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Prezes PAN w latach 2003-2006, od 1988 r. dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, gdzie prowadzi Pracownię Biologii Molekularnej Roślin, w latach 1990 - 1996 wiceprezes, a w latach 1996 - 2002 Prezesem Oddziału Poznańskiego PAN – to to znakomity polski naukowiec, wybitny specjalista w zakresie współczesnych nurtów biologii molekularnej i biotechnologii roślin wyższych, znany i uznany w świecie. Międzynarodowy rozgłos przyniosły Mu badania  nad naturalnymi układami symbiotycznymi roślin motylkowych z bakteriami azotowymi, w których zachodzi biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego. Jego prace doprowadziły do zidentyfikowania i zsekwencjonowania szeregu genów roślinnych i bakteryjnych uczestniczących w oddziaływaniach symbiotycznych. Profesor Andrzej B. Legocki w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk stworzył najsilniejszy w Polsce ośrodek biologii strukturalnej, zajmujący się rozwiązaniem struktur przestrzennych białek i kwasów nukleinowych. Utworzył też Poznańskie Centrum Superkomputerowe - Sieciowe.. Szeroko znana jest aktywność pozanaukowa prof. Andrzeja B. Legockiego. W roku 1995 zainicjował postępowanie legislacyjne, które w roku 2001 zakończyło się uchwaleniem przez Sejm RP ustawy o restytucji Fundacji Zakłady Kórnickie. Znany jest także ze swoich zainteresowań humanistycznych. Poniżej publikowany, udostępniony naszej redakcji przez prof. dr hab. Andrzeja B. Legockiego Jego artykuł jest tego dowodem. Prof. dr hab. Andrzej B. Legocki jest stale wzorcem nowoczesnego naukowca, naukowca nowej epoki, naukowca o szerokich zainteresowaniach horyzontach, intelektualnie wybiegającego daleko w przyszłość człowieka i świata. Nie możemy nie wykorzystać Jego przemyśleń. Dziękując Profesorowi za udostępnienie tekstu, naszych Czytelników zapraszamy do lektury.

czytaj więcej

Statuetka Ignacego J. Paderewskiego dla prof. Mariana Goryni...

...Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego od chwili zaistnienia na polskiej scenie obywatelskich organizacji społecznych wśród swoich głównych zadań ma wskazywanie i promowanie wzorcowych Osobistości, szczególnie zasłużonych dla rozwoju różnych dziedzin życia  w naszym kraju. Realizacji tego patriotycznego projektu kształtowaniu się nowoczesnego polskiego społeczeństwa obywatelskiego służą: wskazywanie i honorowanie „Liderów Pracy Organicznej”, wskazywanie i honorowanie „Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej „Złotych Hipolitów”, przyznawanie wzorowym organicznikom i pozytywistom upowszechniającym etos pracy – Srebrnego i Złotego - Medali „Labor Omnia Vincit”. (Na zdjęciu od lewej: Dostojny Laureat honorowego wyróżnienia Statuetka Ignacego Jana Paderewskiego - prof. dr hab. Marian Gorynia przejmuje Statuetkę z rąk Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla.)

czytaj więcej

Z kart historii: "Złoty Hipolit" dla papieża Jana Pawła II...

Dzieje przyznawania „Złotego Hipolita”, plasują tę statuetkę pośród nagród budzących szacunek i podziw nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Dziś, po ponad 20 latach, „Złoty Hipolit” wraz z nadaniem Godności „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej” to materialny  symbol uznania dla pracy i dokonań organiczników jak i ukłon w stronę wartości, które reprezentuje ich postawa. Cieszy nas taki społeczny odbiór tej nagrody. Chcemy polskiemu społeczeństwu pokazywać bieżące wzorce do naśladowania przez młodych Polaków. Przypomnijmy, że pierwszą Statuetkę Złotego Hipolita przyjął osobiście w Watykanie w 2001 jako dar Jego Świątobliwość Św. Jan Paweł II. Poniżej publikujemy archiwalny wywiad prasowy z Prezydentem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr. Marianem Królem, który w dniu 1 sierpnia 2001 roku był w Watykanie przyjęty przez Jana Pawła II.  

czytaj więcej

Europejska Unia Zdrowia - opieka zdrowotna ludności...

Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia będzie kluczowym elementem silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej – powiedziała komisarz Stella Kyriakides. KE rozpoczyna otwarte konsultacje, które mają określić jak wykorzystywać informacje na temat zdrowia obywateli przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do prywatność i zapewnieniu bezpieczeństwa danych. Komisja opublikowała otwarte konsultacje publiczne poświęcone europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia – ważnego elementu Europejskiej Unii Zdrowia. Celem tej przestrzeni jest pełne wykorzystanie możliwości związanych z cyfrową ochroną zdrowia, by zapewnić opiekę zdrowotną wysokiej jakości i zmniejszać nierówności. Umożliwi ona dostęp do danych dotyczących zdrowia do celów profilaktyki, diagnostyki i leczenia, badań i innowacji, a także kształtowania polityki i prawodawstwa. Baczną uwagę będzie się tu zwracać na poszanowanie praw osób fizycznych do kontrolowania własnych danych dotyczących zdrowia. Odpowiedzi na konsultacje będzie można nadsyłać do 26 lipca 2021 r.   

czytaj więcej

Czy pandemia zmieni rzeczywistość naszych miast?...

Potrzebujemy dobrze zaprojektowanych miast i przestrzeni, będących źródłem pozytywnych emocji i różnorodnych korzyści. To one są wyznacznikiem jakości naszego życia. Pandemia trwa już niestety drugi rok. Pozytywną wiadomością jest jednak to, że każdy kolejny dzień przybliża nas do jej końca. Tym niemniej, przez cały czas jej trwania Covid-19 pozbawił nas poczucia bezpieczeństwa praktycznie w każdym z jego wymiarów (zdrowotnym, materialnym, społecznym, psychologicznym). Pogłębił poczucie lęku i niepewności, ograniczył kontakty – uogólniając, znacznie obniżył jakość naszego życia. Dotyczy to szczególnie obszarów miejskich, w których mieszka ponad 60 proc. Polaków.   

czytaj więcej

Nowe udogodnienia dla klientów...

PKN ORLEN w okresie wakacyjnym rozszerza rozwiązania, które znacząco przyspieszają obsługę na stacjach paliw. To odpowiedź na potrzeby klientów korzystających z sieci ORLEN w czasie letnich podróży. Na klientów czeka kompleksowy pakiet usług, znacząco ułatwiających tankowanie i płatność za paliwo oraz szeroka oferta gastronomiczna stop.cafe. Pozytywne sygnały odbierane od naszych zmotoryzowanych klientów, którzy doceniają przede wszystkim szybkość obsługi spowodowały, że na czas wakacyjnych podróży postanowiliśmy rozszerzyć sprawdzone już na naszych stacjach rozwiązania, zwiększające komfort klientów. W trakcie wizyty na stacji ORLEN nie tylko sprawnie zatankujemy auto, ale również zjemy coś smacznego przed dalszą drogą. Wprowadzając udogodnienia dla klientów, wspieramy również sprzedaż naszej sieci detalicznej – powiedział Wojciech Muszyński, Dyrektor Wykonawczy PKN ORLEN ds. Sprzedaży Detalicznej.  

czytaj więcej

Już 500 cystern z LNG od PGNiG wyjechało z Kłajpedy...

Pięćsetna autocysterna ze skroplonym gazem ziemnym załadowanym przez PGNiG w stacji przeładunkowej LNG w Kłajpedzie na Litwie wyruszyła do odbiorcy. Wyraźnie rośnie tempo sprzedaży gazu ziemnego z tamtego kierunku. Łączny wolumen sprzedaży z Kłajpedy od początku użytkowania stacji przeładunkowej przez PGNiG – od kwietnia 2020 roku – przekroczył już 9 tys. ton LNG. W samym pierwszym półroczu 2021 roku sprzedaż z Kłajpedy wyniosła 4558 ton skroplonego gazu ziemnego, co odpowiada 69 365 MWh energii. – Rośnie dynamika naszej sprzedaży LNG z Litwy. Widać to na przykładzie pół tysiąca ładunków. W ciągu pierwszego roku użytkowania stacji w Kłajpedzie wyjechało stamtąd około 300 autocystern z naszym gazem. Zaś sprzedaż kolejnych około 200 ładunków zajęła nam już tylko niespełna cztery miesiące – mówi Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG. – Rosnący popyt na skroplony gaz ziemny związany jest z między innymi z coraz większą liczbą stacji regazyfikujących LNG, z których ponad 20 działa w województwach podlaskim i mazowieckim, a więc w rejonach będących w zasięgu stacji w Kłajpedzie  – dodaje Prezes PGNiG.   

czytaj więcej

Centrum Badawczo-Rozwojowe PKN ORLEN...

PKN ORLEN otworzył nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku. Jedna z najważniejszych dla przyszłości koncernu inwestycji została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Petrochemii. Projekt o wartości około 184 mln zł wpisuje się w strategię ORLEN2030 zakładającą wzrost zaangażowania w badania, rozwój i innowacje. Dla PKN ORLEN to ważny krok na drodze do efektywniejszego opracowywania nowych technologii i produktów, budowania własnego know-how, a także uzyskiwania patentów dla nowatorskich rozwiązań. Przy opracowaniu innowacyjnych projektów wykorzystany zostanie w pełni potencjał polskiej nauki.  - Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie motorem rozwoju i innowacyjności dla całej Grupy ORLEN, również spółek, które przejmujemy. Doskonale rozumiemy, że wzmacnianie naszego biznesu nie będzie możliwe bez budowy potencjału w badaniach i rozwoju. Dlatego, zgodnie ze strategią ORLEN2030, na inwestycje w tym obszarze w ciągu 10 lat wydamy 10 procent całej puli inwestycyjnej, czyli co najmniej 3 mld zł. Obejmą one nową mobilność, wodór, recykling, badania i rozwój oraz cyfryzację. Traktujemy te środki jako inwestycję w przyszłość. W pełni zamierzamy przy tym wykorzystać potencjał Centrum Badawczo-Rozwojowego, które wybudowaliśmy w niecałe 2 lata – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN. 

czytaj więcej

Przegląd Prasy: Na prawdę o transformacji nigdy za późno...

Bardzo dawno nie słyszeliśmy wypowiedzi i opinii profesora Grzegorza Kołodki, tego znakomitego, światowej sławy ekonomisty, który tak wyjątkowo zapisał się w polskiej nowoczesnej historii transformacji ustrojowej i oto w czasopiśmie opiniotwórczym „Przegląd” znaleźliśmy wypowiedź profesora Kołodki. Przez szacunek dla tego znakomitego polskiego naukowca, państwowca i polityka gospodarczego pozwalamy sobie w naszym Przeglądzie Prasy ten znakomity, niezwykle historycznie  ciekawy tekst z „Przeglądu” udostępnić naszym odbiorcom. Oto, co pisze profesor Kołodko odnosząc się do przeszłości: „Faktycznie nie było alternatywy dla przejścia do rynku, ale istniały odmienne ścieżki polityki gospodarczej i szczegółowych reform strukturalnych. Ludziom żyłoby się dużo lepiej, a nasz udział w światowej gospodarce byłby znacznie większy, gdyby nie błędy koncepcyjne i wykonawcze początku i końca pierwszej dekady transformacji – tzw. terapii szokowej i zbytecznego przechłodzenia gospodarki, kiedy po przejęciu władzy przez AWS tempo wzrostu szybko i radykalnie zostało zdołowane bez mała do zera. Te i inne błędy były do uniknięcia, ale niezdrowy radykalizm wziął górę. A może jednak zdrowy? Przecież to była terapia…  

czytaj więcej

"Kombinat" - premiera w Teatrze Muzycznym...

Walka o własne „ja” jest prawem jednostki jak i systemu. Czy to antagonizmy skazane na walkę czy może choć w drobnej mierze jest inaczej? – jedno bez drugiego nie mogłoby udowodnić swojej wielkości? Z tym zagadnieniem mierzy się „Kombinat” – najnowsze przedstawienie w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, którego premiera odbyła się 19 czerwca br. Spektakl wpisuje się w obchody 65-lecia działalności Teatru, którego mecenasem jak i sponsorem jubileuszu jest ENEA. Kluczową w przedstawieniu jest muzyka prowadzona przez kierownika muzycznego Bartłomieja Gasiula. Na jej podstawie – jak zaznacza reżyser Wojciech Kościelniak – powstała jego autorska, fabularna opowieść o postaciach „Kombinatu” mieszkających w piosenkach zespołu Republika.     

czytaj więcej

Oficyna Poetycka - Dominika Górnego...

Dominik Górny – człowiek pióra i mediów. Rodowity Poznaniak, który od blisko 20 lat z powodzeniem tworzy i promuje trwałe wartości Regionu Wielkopolski na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Jego artystyczny dorobek to m.in.: 9 tomów poetyckich (w tym z grafikami Ryszarda Kaji); publikacje w ponad 60 antologiach i almanachach; publikacje własnej twórczości w 16 językach. Współautor „Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” i książki na 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego. Wraz z dr. Marianem Królem redaktor książki „Święty Jan Paweł II w stulecie urodzin. Pamiętamy…” wydanej pod patronatem honorowym Prezydenta RP i w ramach projektu „Niepodległa”. Twórca pierwszej i jedynej monografii Międzynarodowych Listopadów Poetyckich. Autor literackiego motywu Światowego Dnia Godności w Poznaniu w roku 2011 i 2012. Autor tekstów i muzyki do blisko 80 piosenek. Autor tekstu do Hymnu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” MKiDN, „Złotym Piórem” ZKRPiBWP; Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM.

czytaj więcej

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem