Wydanie nr: 3 (199) MAJ 2021
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Poznańscy profesorowie na chińskim uniwersytecie...

6 naukowców z UAM otrzymało status profesora wizytującego na chińskich uczelniach. Z propozycją zaproszenia naukowców ze swoich uniwersytetów partnerskich jako promotorów pomocniczych na poziomie studiów magisterskich zwróciła się do UAM uczelnia partnerska Northwest Normal University (NNU) w czerwcu 2020. - Współpraca z chińskimi uniwersytetami była do tej pory skupiona wokół realizacji projektów badawczych poszczególnych wykładowców lub grup badawczych, a także kształceniu magistrantów i doktorantów w ramach programów studiów. Tym razem Northwest Normal University w Lanzhou przyjął w skład swojego wydziału chemii sześciu wykładowców z UAM, którzy będą uczestniczyć w kształceniu doktorantów chińskich. W obecnym roku kontakty opierać się będą na formie zdalnej, ale po zakończeniu pandemii program przewiduje także wykłady i zajęcia bezpośrednie. Dzięki temu współpraca między Northwest Normal University i UAM będzie miała charakter instytucjonalny, długofalowy i pozwoli zaplanować wspólne działania na polu dydaktyki i badań naukowych - mówi prorektor ds. współpracy międzynarodowej, prof. Rafał Witkowski.

Obszary zainteresowań chińskich instytucji naukowych to: chemia, elektronika, fizyka, matematyka oraz ochrona środowiska. Promotor pomocniczy otrzyma status profesora wizytującego na chińskim uniwersytecie. W drodze konkursu specjalny certyfikat otrzymali chemicy: prof. Tomasz Pędziński, prof. Maciej Trejda, prof. Marcin Frankowski, prof. Marcin Kwit, prof. Piotr Pawluć oraz prof. Marek Sikorski, wszyscy uzyskali specjalny certyfikat. (Fot. Zuzanna Kaczmarek ).    


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Prof. Jean-Marie Lehn doktorem honoris causa UAM...

W poniedziałek, 29 marca, Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Jean-Marie Lehnowi – laureatowi Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, jednemu z najwybitniejszych uczonych. To zaszczyt dla UAM – komentowała po decyzji senatorów, rektor UAM, prof. Bogumiła Kaniewska. - Żaden z chemików czytających te słowa nie powinien mieć cienia wątpliwości, że z naukowego punktu widzenia Profesor Lehn jest niekwestionowanym kandydatem do tego szczególnego wyróżnienia jakim jest doktorat honorowy - podkreślił w swojej recenzji prof. dr. hab. Janusz Jurczak z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. - Sama możliwość pisania opinii o Laureacie Nagrody Nobla z chemii, jednym z twórców naprawdę nowej chemii XX wieku, chemii supramolekularnej, wizjonerze i przewodniku pokoleń chemików jest czymś niezwykłym - zaznaczył prof. dr. hab. Maciej Kubicki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ( Na zdjęciu prof. Jean-Marie Lehn wpisuje się do Księgi Pamiątkowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza podczas wizyty w Poznaniu, w 2015 roku.)

Jean-Marie Lehn urodził się w 1939 roku w Rosheim, w Alzacji. Studia chemiczne na Uniwersytecie w Strasburgu, pod opieką prof. Guy Ourissona, zaowocowały w 1963 roku doktoratem. Po dysertacji prof. Lehn wyjechał do USA, gdzie na Uniwersytecie Harvarda spędził roczny staż podoktorski, pod opieką Noblisty, prof. Roberta Woodwarda. Pracował nad totalną syntezą witaminy B12, a także wykonywał pierwsze obliczenia kwantowomechaniczne z prof. Roaldem Hoffmannem. Po powrocie do Francji prof. Jean-Marie Lehn zaczął tworzyć własną grupę badawczą. W budowanym od podstaw laboratorium uniwersyteckim w Strasburgu rozpoczął studia nad rozpoznawaniem kationów nieorganicznych i organicznych przez syntetyczne receptory zwane kryptandami.

Na podstawie wyników tych badan oraz głębokich przemyśleń związanych z relacjami międzycząsteczkowymi typu gość-gospodarz, prof. Lehn uznał, że należy wprowadzić nowy system interpretacyjny dla procesów biologicznych i złożonych układów chemicznych, uwzględniający dynamikę tych oddziaływań. To odkrywcze narzędzie interpretacyjne nazwał chemią supramolekularną, którą w sposób kompletny wyposażył w stosowne pojęcia i definicje, za co w 1987 roku uhonorowany został Nagrodą Nobla. Nagroda przyznana została prof. Lehnowi, a także Donaldowi J. Cramowi i Charlesowi J. Pedersenowi, za “stworzenie i zastosowanie cząsteczek zdolnych do specyficznych oddziaływań z dużą selektywnością”.

Prof. Jean-Marie Lehn jest przyjacielem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwenci UAM przygotowywali w Strasburgu prace doktorskie, odbywali tam staże. Naukowiec wspierał starania poznańskiej uczelni o granty, był w nich konsultantem. Jest również laureatem Medalu za Zasługi dla UAM. Decyzja Senatu o przyznaniu mu tytułu doktora honoris causa zapadła jednogłośnie.

W tej chwili nie wiadomo, że względu na pandemię, kiedy odbędzie się uroczystość wręczenia przyznanego dziś tytułu. (Fot. Maciej Męczyński). 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem