Wydanie nr: 6 (178) LISTOPAD 2018
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

Ile kosztuje Parlament Europejski?

Koszt utrzymania Parlamentu Europejskiego na jednego mieszkańca UE wynosi ok. 3 euro rocznie, co jest niewielką sumą w porównaniu do kosztów utrzymania parlamentów narodowych. Przykładowo, przeciętny mieszkaniec Niemiec wydaje na Bundestag 8,20 euro rocznie, przeciętny mieszkaniec Francji przeznacza 8,10 euro rocznie na Zgromadzenie Narodowe, a Brytyjczyk - 7,30 euro na Izbę Gmin. Sejm i Senat kosztują każdego mieszkańca Polski ponad 13 zł, czyli ponad 3 euro rocznie. Warto zaznaczyć, że Parlament Europejski jest jedynym parlamentem mającym wpływ na znaczną część prawa wchodzącego w życie w Unii, w tym w Polsce. Uchwalone przez niego rozporządzenia unijne muszą być obowiązują bez dalszego rozpatrywania ich przez parlamenty narodowe.

Budżet Parlamentu Europejskiego w 2014 r. wyniósł 1,756 mld euro.  Z tego 35 proc. przeznaczane jest na utrzymanie personelu, głównie na wynagrodzenia urzędników pracujących w Sekretariacie Generalnym, ale też na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz kosztów podróży służbowych. 27 proc. budżetu PE w 2014 stanowiły wydatki posłów, w tym: wynagrodzenia, diety oraz koszty utrzymania biur i asystentów. Kolejne 6 proc. przeznaczane jest na działalność grup politycznych (klubów poselskich). Wydatki administracyjne, obejmujące politykę informacyjną oraz utrzymanie infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, stanowią 21 proc. budżetu. 11 proc. budżetu to koszt utrzymania budynków PE, w tym: koszty wynajmu, budowy, zarządzania, ochrony oraz bieżące wydatki w trzech miejscach pracy PE: Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu oraz w biurach informacyjnych w 28 państwach członkowskich.

Ile kosztuje Unia Europejska?

Wydatki administracyjne stanowią nieco ponad 6 proc. całego budżetu. Oznacza to, iż ponad 94 proc. budżetu UE przeznaczana jest na wsparcie obywateli, regionów, miast, rolnictwa czy też biznesu w 28 państwach członkowskich. Budżet UE wcale nie jest tak duży jakby mogło się wydawać, biorąc pod uwagę, iż Unia składa się z 28 państw zamieszkanych przez ponad 500 mln ludzi. Dla porównania, w 2011 r. budżet UE wyniósł 140 mld euro, natomiast suma budżetów narodowych 27 państw członkowskich w tym samym roku równała się 6,3 bln euro, a więc była prawie 50-krotnie wyższa od budżetu UE.

Jednym z punktów, który wywołuje szczególny kontrowersje społeczne są uposażenia urzędników europejskich. W 2004 i 2014 roku przeprowadzono dwie reformy dot. warunków pracy i wynagrodzeń urzędników europejskich, mające na celu uczynienie europejskiej służby cywilnej bardziej efektywną i ograniczenie kosztów jej funkcjonowania. Wśród zapisów przewidziano zmniejszenie liczy urzędników o 5%, podniesienie wieku emerytalnego oraz zmiany w systemie awansów.  (Źródło: UE)

 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem