Wydanie nr: 1 (186) STYCZEŃ 2020
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

Emily O'Reilly - europejską rzeczniczką praw obywatelskich...


Irlandka Emily O’Reilly ponownie została wybrana Europejską Rzeczniczką Praw Obywatelskich, teraz na okres kadencji Parlamentu Europejskiego 2019-2024, Zyskała  320 głosów w tajnym głosowaniu plenarnym. Europejski Rzecznika/Rzeczniczka Praw Obywatelskich prowadzi dochodzenia w sprawach dotyczących niewłaściwego administrowania przez instytucje, organy, urzędy i agencje Unii Europejskiej, działając z własnej inicjatywy lub na podstawie skarg obywateli UE. Emily O’Reilly została wybrana po trzech rundach głosowania. O'Reilly jest byłą dziennikarką i przez dziesięć lat pełniła funkcję pierwszej kobiety Rzecznika Praw Obywatelskich w Irlandii, zanim została wybrana Europejską Rzeczniczką Praw Obywatelskich w 2013 roku.

Podczas głosowania w Parlamencie Europejskim cztery osoby: Giuseppe Fortunato (Włochy), Julia Laffranque (Estonia), Emily O'Reilly (Irlandia) i Cecilia Wikström (Szwecja) wzięły udział w drugiej turze głosowania, po wycofaniu się Nilsa Muižnieksa (Łotwa). W trzeciej rundzie posłowie musieli zdecydować pomiędzy Julią Laffranque oraz Emily O'Reilly, dwiema kandydatkami z największą liczbą głosów, zgodnie z regulaminem. Julia Laffranque otrzymała 280 głosów, Emily O'Reilly 320 głosów.

Podczas wysłuchania publicznego w Komisji Petycji 3 grudnia 2019 roku , Emily O'Reilly zobowiązała się do kontynuowania prac nad tym, by administracja Unii Europejskiej stała się wzorem do naśladowania, umieszczając obywateli i ich prawa w centrum swoich działań. "Administracji Unii Europejskiej potrzeba odzyskania zaufania obywateli. Uważam, że na to zaufanie można zasłużyć poprzez zwiększenie odpowiedzialności za podejmowane decyzje i przejrzystości instytucji. Tylko wtedy, gdy zobaczysz, w jaki sposób podejmowana jest decyzja, możesz zrozumieć, dlaczego została ona podjęta i dopiero wtedy możesz zacząć ufać", powiedziała posłom do Parlamentu Europejskiego 3 grudnia.

Informacje dodatkowe

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezależnym i bezstronnym organem, ustanowionym w 1995 roku, którego zadaniem jest kontrolowanie instytucji i agencji UE (z wyłączeniem Trybunału Sprawiedliwości) oraz promowanie zasad dobrej administracji. Urząd nadzorujący korzysta z "miękkich uprawnień", rozpatrując skargi osób fizycznych i prawnych dotyczące niewłaściwego administrowania w instytucjach UE, ale również aktywnie zajmuje się szerszymi kwestiami systemowymi, takimi jak przejrzystość i zachowanie zorientowane na świadczenie usług.

Irlandka Emily O'Reilly po raz pierwszy objęła stanowisko w lipcu 2013 roku i była pierwszą kobietą, piastującą ten urząd. Poprzedzili ją Jacob Söderman (1995-2003) i Paraskevas Nikiforos Diamandouros (2003-2013).(Źródło Unia Europejska)


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Budżet Unii Europejskiej na 2020 rok uzgodniony...

Odpowiedzialni za sprawy finansowe ministrowie z państw członkowskich w końcu listopada 2019 roku  porozumieli się na spotkaniu w Brukseli z Parlamentem Europejskim w sprawie budżetu na 2020 rok. Będzie w nim więcej pieniędzy m.in. na badania naukowe, ochronę klimatu oraz małą i średnią przedsiębiorczość. Porozumienie w sprawie budżetu na 2020 rok ma jeszcze charakter wstępny, ale ponieważ państwa członkowskie dogadały się już nie tylko ze sobą nawzajem, ale także z europosłami, to droga do ostatecznego zatwierdzenia unijnego planu finansowego na kolejne 12 miesięcy staje się otwarta.

Nowe środki na ochronę klimatu


Według przyjętych 18 listopada w Brukseli ustaleń budżet Unii Europejskiej na 2020 rok ma wynieść 168,7 miliardów  euro w zobowiązaniach oraz 153,6 miliarda w płatnościach. Różnica między tymi dwoma kwotami wynika z tego, że pewne programy są obliczone na więcej niż 1 rok, ale wydatki na nie trzeba już teraz wziąć pod uwagę. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 21 proc. budżetu zostanie przeznaczone na kwestie klimatyczne. 589,6 mln euro zostanie wydanych w ramach programu „LIFE”, który ma się przyczyniać do poprawy jakości środowiska oraz skuteczniejszej ochrony klimatu. Na ten cel przyznanych zostało o 5,6 proc. więcej środków niż w roku bieżącym.

Więcej pieniędzy niż w 2019 r. otrzyma również poświęcony badaniom i rozwojowi program „Horyzont 2020” (o 8,8 proc.), na który zostało przeznaczone 13,46 miliarda euro. Program ten również w dużej części dotyczy kwestii osiągania przez Unię Europejska celów klimatycznych.

Także poświęcona energetyce część instrumentu „Łącząc Europę” otrzyma więcej niż w rok wcześniej (i to aż o 35 proc.). Na projekty związane z inwestycjami w odnawialne źródła energii, modernizacją istniejącej infrastruktury przesyłu energii i rozwojem nowej infrastruktury zostanie w 2020 r. przeznaczone 1,28 miliarda euro. Ujęte w tym samym instrumencie rozwiązania transportowe otrzymają zaś 2,58 miliarda  euro.

Środki na Erasmusa+ oraz system Galileo

Niemal połowa unijnego budżetu na 2020 rok ma posłużyć zwiększaniu konkurencyjności europejskiej gospodarki. Chodzi w tym przypadku o kwotę 83,93 miliarda euro (więcej o 4,1 proc. w porównaniu z budżetem 2019). Z powyższej kwoty 58,65 mld euro (+2,5 proc. w porównaniu do 2019 r.) zostanie przeznaczone na wyrównywanie różnic gospodarczych między państwami członkowskimi, a także wewnątrz ich samych oraz tworzenie nowych miejsc pracy oraz wspieranie konwergencji.

Sporo więcej pieniędzy trafi też na europejski system nawigacji satelitarnej Galileo, który otrzyma aż o 74,7 proc. więcej niż w 2019 roku, czyli 1,2 miliarda  euro. Więcej środków trafi też do programu Erasmus+, który pozwala realizować transgraniczne projekty edukacyjne. Dostępnych do wykorzystania będzie 2,89 miliarda euro, czyli o 3,6 proc. więcej niż w 2019 roku.. Natomiast Europejski Korpus Solidarności (pozwala on m.in. na realizowanie wolontariatu poza swoim krajem) otrzyma o 15,9 proc. więcej niż w 2019 roku, czyli 166,1 mln euro.

Duże środki pochłonie tradycyjnie Wspólna Polityka Rolna, na realizację której zaplanowano w przyszłym roku 58,12 miliarda euro. 2,36 miliarda euro zostanie zaś wydanych na zarządzanie bezpieczeństwem i migracją. Z tej kwoty sfinansowana będzie działalność Europolu czy Frontexu. (Źródło: EURACTIV.pl )

 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem