Wydanie nr: 3 (188) MAJ 2020
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Maj 2020 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Prof. dr hab. Stanisław J. Sołtysiński

Stanisław J. Sołtysiński, naukowiec, praktyk wiedzy prawniczej, doradca ministrów, prof. zw. dr hab., urodzony 2 maja 1939 roku, jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jest profesorem Wydziału Prawa i Administracji macierzystego uniwersytetu, specjalistą w zakresie prawa cywilnego i handlowego, prawa spółek, prawa własności intelektualnej, prawa antymonopolowego, prawa Unii Europejskiej, oraz prawa kolizyjnego.

Profesor Stanisław J. Sołtysiński po ukończeniu studiów kontynuowal prace naukową. Odbył studia podyplomowe na L.S.E. i w Oxfordzie (stypendysta British Council) i Uniwersytet Columbia - Master of Law. Następne lata to etapy zdobywania przez Stanisława J. Sołtysińskiego kolejnych tytułów naukowych i doświadczeń zawodowych. Oto one: profesor - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Visiting Professor - College of Europe w Brugii, Visiting Professor - Pennsylvania University, Filadelfia, doradca - Drinker Biddle & Reath - 1989-1991, były doradca Ministra Finansów, Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Gospodarki oraz przewodniczący zespołu ekspertów przy Komisji v-Premiera Leszka Balcerowicza ds. Odbiurokratyzowania Gospodarki.

Profesor Sołtysiński uczestniczył bądź uczestniczy też w ważnych gremiach: w Komisji Kodyfikacyjnej (obecna kadencja), Radzie Legislacyjnej (były członek), Polskiej Akademii Umiejętności (członek korespondent), Akademii Prawa Międzynarodowego Porównawczego (członek korespondent), UNIDROIT (członek Rady Zarządzającej), Instytutu Dyrektorów (Warszawa – członek).

Profesor Sołtysiński jest autorem ponad 240 prac naukowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, własności intelektualnej i prawa kolizyjnego, jest współautorem podstawowego w literaturze polskiej komentarza do kodeksu handlowego. Profesor Sołtysiński ogłosił ponad 70 prac za granicą w językach angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i koreańskim.

Profesor Sołtysiński ma wielkie doświadczenia w zakresie arbitrażu: brał udział w ponad 100 procesach arbitrażowych jako arbiter lub pełnomocnik. Nazwisko profesora Sołtysińskiego znajduje się na listach arbitrów Sądu Arbitrażowego przy KIG-u, American Arbitration Association oraz Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Austriackiej Federalnej Izbie Gospodarczej. Z innych doświadczeń profesora Sołtysińskiego należy wymienić następujące: dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM (1981-1984); profesor wizytujący (visiting professor) na Pennsylvania University (1975-1991); wykładowca na College of Europe (Brugge i Natolin) (1993-1996); przewodniczący Rady Nadzorczej AGORA S.A.; przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie.

14 października 2005 roku profesor Stanisław J. Sołtysiński uhonorowany został dyplomem Godności Lidera Pracy Organicznej oraz statuetką Honorowego Hipolita, przyznanymi Mu przez Kapitułę Honorowego Hipolita przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego.

Profesor Sołtysiński posiada liczne odznaczenia, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Honorową Odznakę Miasta Poznania oraz inne.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem