Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Krzysztof A. Grabowski - samorządowiec…

Krzysztof Andrzej Grabowski ur. 09.09.1973 r. w Kaliszu, polski polityk, samorządowiec , Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Ukończył studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu specjalizując się w administracji samorządowej i europejskej. Ukończył również XVIII Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego - szkołę bardzo prestiżową stworzoną i prowadzoną przez profesora Zbigniewa Pełczyńskiego z Oxfordu. Krzysztof Andrzej Grabowski odbył także m.in. kurs na uprawnienia pedagogiczne oraz kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych.

W latach 1994 - 2010 był radnym gminy, a od 1998 przez 12 lat przewodniczącym Rady Gminy Ceków-Kolonia. Swoim społecznym zaangażowaniem doprowadził m.in. do realizacji wielu inwestycji: budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ,,Orli Staw” służącego kilkudziesięciu gminom z Wielkopolski oraz z województwa łódzkiego. Z jego inicjatywy wybudowano oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjną; utworzona została także sieć wodociągowa w całej gminie, budowano drogi gminne i powiatowe, wyremontowano drogę wojewódzką Kalisz-Turek,. Zawarto umowę partnerską z niemiecką gminą Amtsberg w dziedzinie edukacji, kultury i sportu.
 
Przed objęciem funkcji Radnego Sejmiku IV kadencji i Członka Zarządu Województwa w Poznaniu był rzecznikiem prasowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz asystentem posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.
 
Przez wiele lat pracował jako dziennikarz radiowy i telewizyjny w Kaliszu; m.in. także dla RMF FM i "Teleexpressu". Współpracował z wielkopolskimi gazetami i czasopismami regionalnymi. Pięciokrotnie był wyróżniany przez Państwową Inspekcję Pracy w Ostrowie Wielkopolskim oraz wyróżniony przez Głównego Inspektora Pracy medalem „Za zasługi dla ochrony pracy”.
 
Krzysztof Andrzej Grabowski jest Prezesem Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Cekowie-Kolonii, wiceprezesem Zarządu Powiatowego PSL w Kaliszu oraz wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielkopolsce. Od kwietnia 2012 roku pełni również funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.
 
W wyborach samorządowych w 2010 roku Krzysztof Andrzej Grabowski został wybrany na Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z list Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz został powołany na Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, którą to funkcje pełni do dziś.
 
Przez 4 lata pełnionej kadencji Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski może pochwalić się wieloma działaniami, które udało mu się dla województwa wielkopolskiego wykonać. Za jego kadencji w latach 2011-2014 Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał prawie 90 milionów złotych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dzięki tym dofinansowaniom udało się np. dokończyć wieloletnią inwestycje jaką było budowa traktu kaliskiego. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, który jest pod nadzorem Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego przekazał ponad 10 mln złotych pochodzących z budżetu województwa na budowę zbiorników wodnych Gołuchów, Łobżenica, Wielowieś Klasztorna, Miedzichowo, Pokrzywnica, Słupca, Lubstowski, Stare Miasto, oraz Jezioro Dominickie. Rozdysponował także ponad 120 mln pochodzących z budżetu państwa na utrzymanie cieków wodnych i urządzeń melioracji podstawowych. Podczas jego kadencji udało się wdrożyć program Wielkopolskiej Odnowy Wsi w ramach którego przekazano sołectwom już ponad 10 mln złotych.
 
W latach 2010-2014 nastąpił dynamiczny wzrost członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego a ilość członków zrzeszonych w Sieci wzrosła 4-krotnie do 83 członków, docelowo ma wzrosnąć do 100. Udało się również utworzyć Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych oraz stworzyć system monitorowania pogody dla rolników z terenu naszego województwa. Krzysztof Andrzej Grabowski skutecznie zabiega o region w ramach wydatkowania środków unijnych programu regionalnego WRPO. Dzięki tym środkom udało się dofinansować 2066 projektów z całego województwa wielkopolskiego na łączną kwotę 5,5 mld zł.

wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem