Wydanie nr: 4 (182) LIPIEC 2019
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2019 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Anna Markiewicz-Zielińska

Anna Markiewicz-Zielińska (l.38), absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ukończyła specjalizację w zakresie Stosunki Międzynarodowe z wynikiem bardzo dobrym, koncentrując się w swej pracy magisterskiej na systemie bezpieczeństwa Europy  lat 90-tych. Ukończyła studia podyplomowe „Public Relations” na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu prowadzone we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Public Relations oraz Deutsche Public Relations Gesellschaft, a także „Zarządzanie projektem” na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Swoją praktykę zawodową zdobywała w firmie prywatnej, następnie w Urzędzie Wojewódzkim, a od momentu powstania samorządu województwa – związana jest z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu.

Obecnie Anna Markiewicz-Zielińska jest dyrektorem Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, realizującego współpracę regionu z partnerami zagranicznymi oraz koordynującego działania samorządu województwa w ramach Prezydencji Polski w Radzie UE.  W latach 2007-2011 była dyrektorem Gabinetu Marszałka, wcześniej głównym specjalistą w Departamencie Gospodarki, Departamencie Rozwoju Regionalnego oraz Departamencie Strategii Rozwoju i Promocji Województwa. W latach 2004-2007 Anna Markiewicz-Zielińska  była przedstawicielką Marszałka Województwa w Regionalnej Komisji ds. Służby Zastępczej.

Od lat zawodowo związana jest ze współpracą zagraniczną Województwa Wielkopolskiego i sprawami europejskimi. 2000 r. - pierwszy „wysłannik” Wielkopolski przygotowujący powstanie Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. Autorka raportu pt. „Wielkopolska w Brukseli - jak utworzyć regionalne biuro informacyjne w Brukseli” oraz członek zespołu redakcyjnego raportu nt.: „Współpracy z zagranicą wojewodów Województwa Kaliskiego, Konińskiego, Leszczyńskiego, Pilskiego i Poznańskiego w okresie 1991 – pierwsza poł. 1998”. 1999-2000 - Anna Markiewicz-Zielińska  była jednym z głównych negocjatorów Umowy twinningowej w ramach Phare 2000 Institutions Building; 1999-2000 brała udział w zespole przygotowującym stoisko Wielkopolski podczas Światowej Wystawy EXPO 2000 w Hanowerze; 2003 – była regionalnym koordynatorem ds. “Roku Szwedzkiego w polskiej polityce zagranicznej” oraz koordynatorem konferencji „Nowoczesna administracja europejska w oparciu o wzorce szwedzkie”, zaś w latach 2001- 2007 koordynatorem projektu „Program podnoszenia kwalifikacji pracowników administracji Województwa Wielkopolskiego” Fundacji Użyteczności Publicznej „Hertie” (staże urzędników wielkopolskich w administracji Kraju Związkowego Hesja i innych regionów europejskich). W latach 2004-2007 Anna Markiewicz-Zielińska była koordynatorem projektu „Lasy jako źródło zrównoważonego rozwoju i planowania przestrzennego w Regionie Morza Bałtyckiego – Las Bałtycki” w ramach  inicjatywy wspólnotowej INTERREG III B BSR; jednym z pomysłodawców i koordynatorów międzynarodowej konferencji pn. „Kobiety w leśnictwie”. Współorganizator wielu projektów, wydarzeń, konferencji i działań promocyjnych o charakterze międzynarodowym. Uczestnik staży europejskich.

W ramach obowiązków służbowych Anna Markiewicz-Zielińska ma zaszczyt pracować w zespole upamiętniającym wiedzę o poznańskich matematykach i kryptologach, którzy złamali szyfr Enigmy w kraju i zagranicą (sprowadzenie do Polski prochów ppłk. Maksymiliana Ciężkiego, wystawy „Enigma. Krok do wolności” oraz budzącą ogromne zainteresowanie zagranicą wystawę „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo”). Anna Markiewicz-Zielińska zaangażowana jest w pielęgnowanie wartości patriotycznych oraz wiedzy o chlubnych kartach polskiej historii.

W 2011 roku wyróżniona medalem Młodego Pozytywisty Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem