Wydanie nr: 2 (187) MARZEC 2020
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

List Rektora UAM do społeczności akademickiej Uczelni...

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzej Lesicki w związku z sytuacją zachorowań spowodowanych korona wirusem i być może epidemią koronawirusa zwrócił się specjalnym listem do społeczności akademickiej podległej Mu Uczelni.   - Przez dwanaście lat, w trakcie, których odpowiadam (…) za pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu, nie byliśmy w tak niepokojącej sytuacji, jaką mamy w tych dniach. Chciałbym jednak zapewnić wszystkich, których docierające z wielu stron wiadomości niepokoją czy wręcz przerażają, że jestem z Państwem i stale myślę, jak wszystkim członkom Społeczności Akademickiej zapewnić bezpieczeństwo – napisał w liście do pracowników i studentów rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Andrzej Lesicki.

Rektor wyraził nadzieję, że podjęte środki, a więc zawieszenie zajęć dydaktycznych i odwołanie konferencji naukowych oraz zawieszenie akademickich kontaktów międzynarodowych wpłynie na ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa. – Wiele jednak zależy od nas samych, od rzetelnego przestrzegania zaleceń służb medycznych dotyczących higieny osobistej, oraz ograniczenia kontaktów z innymi osobami – zaznacza. Podkreśla też, jak ważne jest nie lekceważenie niepokojących objawów i zachęca do korzystania z zalecanych form pomocy sanitarno-epidemiologicznej. – Obecne zagrożenie, którego tak jak i Państwo się obawiam, nie powinno jednak skłaniać nas do działań pochopnych, szerzenia paniki. Wręcz przeciwnie – myślmy o ludziach chorych, jako o tych, którzy potrzebują wsparcia, a może i pomocy – dodaje rektor prof. Andrzeje Lesicki.

Rektor informuje, że zawieszenie zajęć dydaktycznych, a także innych spotkań w większych zespołach ludzkich nie oznacza zawieszenia działalności Uniwersytetu. – Zachęcam nauczycieli akademickich do zdalnego kontaktu ze studentami, a także – wobec możliwej konieczności przedłużenia okresu zawieszenia zajęć – do natychmiastowego rozpoczęcia przygotowań do nauczania zdalnego za pomocą platform e-learningowych – czytamy w liście. Zapewnia też, że uczelnia będzie starała się pomóc wszystkim potrzebującym, stwarzając dogodne warunki świadczenia pracy w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół.

– Myślmy jednak optymistycznie. Epidemia, choć może jeszcze w najbliższych dniach będzie przybierać na sile, w końcu wygaśnie. Zróbmy więc wszystko, by ten trudny okres przejść z nadzieją na szybki powrót do normalności - kończy swój list rektor UAM prof. Andrzej Lesicki.

Fot. Maciej Nowaczyk.  

 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Gmina Stęszew - Perła Wielkopolski...

Stęszew to malowniczo położone miejsce, które zachwyca krajobrazem i zapewnia spokojne życie, ale także daje duże możliwości inwestycyjne. Gmina położona jest 24 kilometry od Poznania i w naturalny sposób łączy tradycję z nowoczesnością. Jej powierzchnia zajmuje 17 522 ha, na których zamieszkuje prawie 15 tys. osób. Należy ona do gmin średniej wielkości w województwie wielkopolskim. Bliskość Poznania oraz korzystne położenie przy drogach: krajowej nr 5- prowadzącej do Wrocławia i nr 32- do Zielonej Góry oraz budowany właśnie odcinek drogi ekspresowej S5, przebiegający przez gminę, a także walory krajobrazowe i infrastrukturalne sprawiają, że jest ona bardzo atrakcyjnym terenem. Swoją urodę zawdzięcza przede wszystkim aż dziewięciu jeziorom oraz lasom, których część objęta jest Wielkopolskim Parkiem Narodowym.

Gmina Stęszew zachowała swój rolniczy charakter. Na jej terenie szybko przybywa liczba nowych podmiotów gospodarczych, rozwija się przemysł i handel. Obszar jest w pełni zwodociągowany i zgazyfikowany, posiada też sieć połączeń telefonicznych i internetowych wraz z liniami światłowodowymi. Ciągłej rozbudowie podlega też gminna sieć kanalizacyjna. Funkcjonują dwie nowoczesne oczyszczalnie ścieków. Bardzo aktywnie rozwija się budownictwo domów jednorodzinnych, co świadczy o tym, że coraz więcej osób znajduje tu spokojne miejsce do życia – mówi Włodzimierz Pinczak, Burmistrz Gminy Stęszew – na zdjęciu .

Inwestycje i gospodarka gminy  


Gmina Stęszew to nie tylko teren pełen atrakcji turystycznych, ale także doskonałe miejsce dla inwestycji. Już od początku lat 90-tych nastąpił tu szybki rozwój infrastruktury. Ciągłej rozbudowie podlegają gminne wodociągi oraz sieć kanalizacyjna. Priorytetowym zamierzeniem jest skanalizowanie wszystkich gminnych miejscowości.

Efektem ciągłych inwestycji jest funkcjonowanie na terenie gminy dwóch nowoczesnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Strykowo i Witobel. Od 1999 roku istnieje w gminie sieć gazociągowa. Ciągle aktualną kwestią są remonty gminnych dróg (nawierzchnie, chodniki, lampy oświetleniowe), które odbywają się sukcesywnie na terenie całej gminy. Poza tym gmina przeznacza każdego roku znaczne środki finansowe na remonty w szkołach, na budowy boisk szkolnych, zapleczy sportowych, pracowni komputerowych itd.

Wszystkie prowadzone inwestycje są bardzo kosztowne, dlatego też gmina stara się wykorzystywać możliwości pozyskania dodatkowych funduszy ze środków unijnych i krajowych. Jedną z większych, zrealizowanych w ostatnim czasie jest budowa hali widowiskowo- sportowej. Hala widowiskowo- sportowa zlokalizowana jest przy ul. Poznańskiej 22a w Stęszewie. Jej całkowita kubatura wynosi 18.926,26 m3. Budynek posiada zespół pomieszczeń o funkcji rekreacyjnej i administracyjnej wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i higieniczno-sanitarnym, magazyny, kompleksy szatni itd  (Na zdjęciu nowoczesna oczyszczalnia ścieków ).

Z każdym rokiem przybywa nowych inwestorów, w tym podmiotów zagranicznych, którzy skorzystali z ciekawej oferty gminy. Korzystają oni z udogodnień przygotowanych przez gminę. Należą do nich m.in.: tereny inwestycyjne położone w korzystnej lokalizacji, zwolnienia podatkowe dla inwestorów oferujących nowe miejsca pracy, pomoc kompetentnych osób przy pozyskiwaniu kompletnie uzbrojonych terenów itd.

Przybywa także osób, które właśnie tutaj znalazły pełne uroku miejsca do zamieszkania. Gminne miejscowości to piękne tereny, których atrybuty powodują, że dobrze się tu mieszka, pracuje i wypoczywa.

Turystyka i rekreacja

Lokalne środowisko przyrodnicze – jeziora, lasy, obszar Natury 2000 i Wielkopolski Park Narodowy znajdujące się na terenie gminy Stęszew sprzyjają rozwojowi sieci usług turystyczno-rekreacyjnych. Oferta bazy noclegowo-restauracyjnej jest bardzo szeroka. Znajduje się w niej m.in. kilka zabytkowych zamków i pałaców. Dwa ośrodki wypoczynkowe nad jez. Lipno i Strykowskim oferują różnego rodzaju atrakcje sportowe. Na szczególną uwagę zasługuje Wake City nad jez. Lipno w Stęszewie – miejsce, w którym stworzono jeden z najlepiej zorganizowanych wyciągów wakeboardingowych, które wyposażone jest w szatnie z prysznicami, bar, kawiarnię oraz wypożyczalnię sprzętu. ( Na zdjęciu fragment Krajobrazu Wielkopolskiego Parku Narodowego.)   

Gmina Stęszew zapewnia również wspaniałe warunki do pieszych i rowerowych wycieczek. Ciągle rozwija się sieć ścieżek rowerowych oraz edukacyjno-przyrodniczo-kulturowych, prowadzących do ciekawych miejsc; takich jak np.: „Źródełko Żarnowiec”, położone w okolicach miejscowości Tomice, z którego bije krystalicznie czysta woda. Zwiedzać można też ciekawe architektonicznie budynki oraz liczne zabytki architektury sakralnej. Należą do nich np.: Kościół p.w. św. Trójcy w Stęszewie (barokowy, z renesansowymi ołtarzami bocznymi), pochodzący z XVIII w. budynek podcieniowy (najstarszy z zachowanych w Stęszewie, obecnie siedziba Muzeum Regionalnego), barokowy kościół w Tomicach, wzniesiony ok.1770 r. (obok niego wznosi się dzwonnica z zabytkowymi dzwonami, a nieco dalej dziewiętnastowieczny wiatrak),  XIX wieczny dwór oraz folwark zachowane we wsi Trzebaw. Wymienione zabytki to tylko niektóre z licznych, godnych uwagi miejsc w gminie Stęszew. A Wielkopolski Park Narodowy o powierzchni 7 619 ha zapewnia wspaniałe warunki do pieszych i rowerowych wycieczek oraz turystyki wodnej, na trzech z dziewięciu jezior.

Atrakcyjne położenie gminy daje także impuls do rozwoju działalności usług hotelarskich. Wiele zabytkowych pałaców, które zaadaptowane zostały na luksusowe hotele przyciąga turystów zarówno z kraju jak i z zagranicy. Poza hotelami na terenie gminy znajduje się także wiele moteli oraz innych ośrodków zapewniających zaplecze noclegowe i gastronomiczne.

Każdego roku powstają nowe obiekty sportowe, boiska, siłownie plenerowe, place zabaw i in. O zapewnienie atrakcji sportowych dbają również gminne kluby sportowe. Zrzeszone w nich osoby mogą m.in. grać w piłkę nożną, hokeja na trawie czy siatkówkę. Wielbiciele bardziej statycznych sportów spotykają się na zawodach wędkarskich czy turniejach szachowych.

Nieprzeciętne walory przyrodnicze, atrakcje turystyczne to tylko niektóre z walorów, które sprawiają, że gmina Stęszew to miejsce godne odwiedzenia i poznania.

Dodatkową atrakcję stanowią organizowane imprezy cykliczne- charakterystyczne dla gminy Stęszew. Należą do nich m.in.: coroczne obchody Święta Stęszewa, Dożynki, rajdy rowerowe czy pożegnanie lata. ( St ).

 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Rok 2020 - Rokiem Pamięci o Janie Pawle II...

Środowisko wielkopolskich pozytywistów-organiczników z zadowoleniem i uznaniem powitało sejmowa Uchwałę, ustanowioną głosami 417 posłów, ogłaszającą rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. Ta inicjatywa sejmowa nawiązuje do setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – 18 maja 1920 roku i stwierdza, że 18 maja tego roku będziemy obchodzić tę rocznicę  upamiętniając Ojca Świętego Jana Pawła II, "naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu". Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy, ale dla nas, Polaków, Pontyfikat Papieża Polaka ma jeszcze znaczenie odbierane bardzo osobiście. Był bowiem jednym z nas, nauczycielem, przyjacielem, nieugiętym bojownikiem o wolność dla Polski, wielkim wizjonerem Prawdy i Człowieczeństwa. Karol Wojtyła wyniesiony na Stolicę Piotrową jako Papież  Jan Paweł II stał się sumieniem świata, ale Jego nauczanie  było głęboko wrośnięte w dzieje naszego narodu.

Uchwała sejmowa przypomina, że „Ojciec Święty nauczał, jak bardzo od uznania godności człowieka, od przestrzegania jego praw, od umiejętności dialogu i przebaczenia, od budowy ładu społecznego na prawdzie, wolności i sprawiedliwości, od szacunku dla każdego człowieka, od obrony każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, od poszanowania rodziny i naturalnej więzi międzyludzkiej, od budowania cywilizacji miłości, jak bardzo od tego wszystkiego zależą szanse społeczeństw i rozwój oraz pokój, zarówno wewnętrzny, jak i międzynarodowy".

Nasze środowisko Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego solidaryzuje się w pełni ze stanowiskiem Sejmu RP zawartym w Uchwale. Tym silniej, że mieliśmy szczęście tu, w Wielkopolsce, w Poznaniu gościć Jana Pawła II podczas Jego pielgrzymek do Polski, mieliśmy szczęście rozmawiać z nim, słuchać Jego słów. Ale Papież Polak Jan Paweł II, nasz polski Święty zapisał się w naszych sercach jeszcze wcześniej, w roku 2001, kiedy podczas Jubileuszowej Audiencji Generalne w Watykanie przyjął delegację Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z twórcą Towarzystwa i jego Prezydentem – dr Marianem Królem,  która pojechała do Ojca Świętego, aby podarować My symbol naszego środowiska organiczników – Statuetkę Złotego Hipolita a także, aby poinformować o powstaniu naszej organizacji, jej programie i prosić o Apostolskie Błogosławieństwo. To Apostolskie Błogosławieństwo od Świętego Jana Pawła II towarzyszy nam każdego dnia w naszych działaniach, każdego dnia pozwala nam kierować się nauczaniem Ojca Świętego, utrwala w nas Jego słowa. Teraz, włączając się w obchody Roku Świętego Jana Pawła II, nasze Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przygotowało szeroki i bogaty program upamiętniający Jego Postać i to wszystko, co dał Polsce i Światu, program upamiętniający Jego nauczanie wskazujące, że tak, jak On powinniśmy zawsze być ludźmi pokoju i nadziei, wypełnionymi solidarnością i miłością do Ojczyzny i innych ludzi.

Program uroczystości rocznicy 100-lecia urodzin Karola Wojtyły – Polaka Papieża Świętego Jana Pawła II nazwaliśmy serdecznymi słowami: „Ojcze Święty – Pamiętamy!” i pragniemy ten program uroczystości wypełnić tak, aby Postać Świętego Jana Pawła II jeszcze silniej aniżeli jest, wpisała się w naszą Małą Ojczyznę – Wielkopolskę, w ludność naszego regionu, w nas samych.

Wśród  członków i sympatyków ruchu pozytywistów-organiczników wielkopolskich, wśród młodzieży szkolnej i akademickiej nasze Towarzystwo będzie upowszechniać informacje o naszych spotkaniach z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, gdy w czasie Pielgrzymek wizytował także Poznań, będziemy przypominać otrzymane przez nasze Towarzystwo Apostolskie Błogosławieństwo Jana Pawła II i to, że darowana Ojcu Świętemu pierwsza Statuetka Złotego Hipolita, stała się desygnatem Honorowej Nagrody dla Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej i służy umacnianiu polskiego patriotyzmu i promowaniu idei pracy organicznej w duchu niepodległości.

”Ojcze Święty – „Pamiętamy…”!


W dniu 12 maja 2020 roku, planujemy zorganizowanie z okazji Roku Świętego Jana Pawła II konferencję popularno-naukową, oraz towarzyszącą jej okolicznościową wystawę,

W dniu 12 maja 2020 zaprosimy obywateli także na premierę książki pt. „Pamiętamy… Św. Jan Paweł II”. Wśród autorów tego okolicznościowego wydawnictwa będą hierarchowie Kościoła Katolickiego, oraz osoby bardzo bliskie Świętemu Janowi Pawłowi II. W przygotowaniu książki będzie uczestniczyło około 30 autorów. W tym wiele znakomitości począwszy od Jego Eminencji Ks. Zenona Kardynała Grocholewskiego, ks. Stanisława Kardynała Dziwisza, Arcybiskupów: Stanisława Gądeckiego, Mieczysława Mokrzyckiego, Wojciecha Polaka, Józefa Kowalczyka, Henryka Muszyńskiego i Marka Jędraszewskiego, a także innych. Ponadto swój udział w przygotowaniach potwierdziło wiele znanych osób świeckich jak na przykład  Krzysztof Zanussi, prof. Jan  Węglarz, prof. Roman Słowiński, prof. Stefan Jurga. W książce znajdą się też wypowiedzi trzech wojewodów wielkopolskich i osobistości, które spotkały na swej drodze życiowej Świętego Jana Pawła II. W przygotowywanej książce znajdą się artykuły, wypowiedzi, wywiady, homilie i wspomnienia. Książkę planujemy wydać w nakładzie około 4-5 tysięcy egzemplarzy.

Inne wydarzenia jakie planujemy wspomagać będzie powołany Komitet  Honorowy uroczystości, pod przewodnictwem Jego Eminencji ks. Zenona Kardynaa Grocholewskiego – wieloletniego Prefekta Watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej. W przedsięwzięciu uczestniczyć będzie także kierownictwo Episkopatu Polski wraz z Przewodniczącym Episkopatu Polski  – Jego Ekscelencją Ks. Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim – Metropolitą Poznańskim.

Czynimy także starania o uzyskanie  Patronatu Honorowego Prezydenta RP Pana dr Andrzeja Dudy nad wspominaną wcześniej Konferencją, wydawnictwem oraz wszystkimi działaniami uświetniającymi uroczystości 100-lecia urodzin naszego Wielkiego Rodaka.  Do współpracy zaprosiliśmy szkoły noszące imię św. Jana Pawła II, Hipolita Cegielskiego i inne, które od lat z nami współdziałają. W naszym projekcie uczestniczyć będą także uczelnie poznańskie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza na czele. Nasz umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II w 2001 roku przyjął tytuł Doktora Honoris Causa tej właśnie Uczelni.

Opracowujemy program konkursu wiedzy o życiu i dokonaniach Św. Jana Pawła II dla młodzieży szkolnej i akademickiej.

Z kolei w październiku, przy współpracy z Akademią Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego pragniemy zorganizować uroczysty Koncert.

Już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w przygotowywanych  wydarzeniach, związanych z Jubileusze 100-leciem urodzin Świętego Jana Pawła II – Papieża Polaka!

Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
Im. Hipolita Cegielskiego


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Marek Woźniak wiceprzewodniczącym PEKR...

Podczas dokonanej w dniach 11-13 lutego w Brukseli sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak został ponownie wybrany wiceprzewodniczącym Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Głosami polskich członków Komitetu Regionów Marszałkowi powierzono także po raz kolejny funkcję przewodniczącego polskiej delegacji narodowej. Tak więc w nowej kadencji Marek Woźniak zasiądzie również w Prezydium Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak, który zasiada w KR nieprzerwanie od 2006 roku po raz kolejny – w nowej kadencji 2020-2025 - będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Prezydium Komitetu Regionów. Prezydium odpowiada za koordynację prac Komitetu oraz poszczególnych komisji, określa program polityczny tej instytucji oraz czuwa nad jego wdrażaniem. Ponadto, Marszałek Marek Woźniak podczas posiedzenia polskiej delegacji wybrany został ponownie, poprzez aklamację, na jej przewodniczącego. Z jego inicjatywy, od 2008 r. delegacja aktywnie działa na forum Komitetu Regionów, zajmując stanowisko w kwestiach istotnych z punktu widzenia polskich samorządów.

W zakończonej kadencji członkowie delegacji spotkali się m.in. z Przewodniczącym Rady Donaldem Tuskiem, komisarzami europejskimi odpowiedzialnymi za politykę spójności oraz kwestie związane z przemysłem i przedsiębiorczością, a także z posłami do Parlamentu Europejskiego. Polska delegacja składa się z 21 członków reprezentujących wszystkie szczeble administracji samorządowej w Polsce i stanowi czwartą najliczniejszą delegację narodową w KR. Jej członkowie pełnią w nowej kadencji istotne funkcje w Europejskim Komitecie Regionów: przewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) wybrany został Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, a szefem Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) został Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

W trakcie sesji plenarnej rozpoczynającej nową kadencję Europejskiego Komitetu Regionów, członkowie wybrali jej przewodniczącego oraz pierwszego wiceprzewodniczącego. Przewodniczącym, z ramienia grupy EPL, został Apostolos Tzitzikostas, aktywny na szczeblu regionalnym samorządowiec, były grecki parlamentarzysta i czynny członek KR od 2015 r. „Pochodzę z Salonik, z Macedonii Środkowej, z Grecji, ale w każdym zakątku Europy czuję się jak u siebie w domu” – mówił Tzitzikostas. Podkreślił, że podczas swojej 2,5-letniej kadencji chce się skupić na realizacji trzech priorytetów. Po pierwsze, Unia Europejska powinna zbliżyć się do obywateli i małych ojczyzn, w których mieszkają. Europejski Komitet Regionów powinien być gwarantem poprawnego, odpowiadającego na oczekiwania, wdrażania takich polityk jak: polityka spójności, zatrudnienia, czy skutecznego zaangażowania młodzieży. Po drugie, należy skoncentrować się na zrozumieniu i znalezieniu odpowiedzi na zmiany związane z ekologią, cyfryzacją i wyzwaniami demograficznymi. Po trzecie, przewodniczący uważa, że samorządowcy muszą wzmocnić demokrację europejską tak, aby decyzje podejmowane były jak najbliżej obywateli. Na stanowisko pierwszego wiceprzewodniczącego, z ramienia Grupy Europejskich Socjalistów (PES), wybrany został Vasco Cordeiro z Portugalii – szef rządu regionalnego Azorów. Cordeiro za 2,5 roku obejmie funkcję przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów. (Na  zdjęciu Marszałek Marek Woźniak – pierwszy z lewej  strony zdjęcia,  po wyborze na wiceprzewodniczącego Prezydium Komitetu Regionów w towarzystwie polskich Europosłów).
 
Drugiego dnia sesji plenarnej członkowie KR wzięli udział w debacie na temat Konferencji w sprawie przyszłości Europy z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Dubravką Šuicą, odpowiedzialną za demokrację i demografię. Spotkali się również z ministrem administracji publicznej Chorwacji Ivanem Malenicą, który zaprezentował priorytety chorwackiej prezydencji w Radzie UE. Istotna z punktu widzenia polskiej delegacji była przyjęta opinia i poprzedzająca ją debata na temat praworządności w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W dyskusji głos zabrał Marszałek Marek Woźniak. Samorządowcy przyjęli także opinie dotyczące m.in. polityki ochrony środowiska na poziomie lokalnym oraz zjawiska drenażu intelektualnego w UE. Pod głosowanie poddane zostały: rezolucja KR w sprawie rocznej strategii zrównoważonego wzrostu na 2020 r. i stanowisko wobec programu prac Komisji Europejskiej na 2020 r. Zadecydowano także, że w nowej kadencji KR powołane do życia zostaną dwie nowe grupy - robocza ds. Zielonego Ładu oraz ds. kontaktów z Wielką Brytanią.

13 lutego odbyły się posiedzenia inauguracyjne sześciu komisji Komitetu Regionów. Marszałek Marek Woźniak, podobnie jak w poprzedniej kadencji, przez najbliższe 5 lat pracował będzie w Komisji COTER, zajmującej się polityką spójności i budżetem Unii Europejskiej oraz w Komisji CIVEX, która skupia się na kwestiach związanych m.in. z bezpieczeństwem, sprawiedliwością, zarządzaniem i polityką sąsiedztwa. (Źródło: Biuro Wielkopolski w Brukseli). 
 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem