Wydanie nr: 6 (178) LISTOPAD 2018
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

Doktor Honoris Causa - JE Zenon Kardynał Grocholewski

Jego Eminencja Kardynał Zenon Grocholewski, Wielkopolanin, wielki humanista i uczony, twórca nowoczesnego pojmowania roli współczesnego szkolnictwa i nauki otrzymał w dniu 22 listopada 2018 roku tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Doktorat Honoris Causa dla Jego Eminencji został przyznany na wniosek Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jako wyraz uznania dla Jego Eminencji, jako  wielkiego autorytetu moralnego wyznaczającego postawy etyczne środowisk akademickich na całym świecie. (Na zdjęciu moment wręczenia JE Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu – z lewej, Dyplomu Doktoratu Honoris Causa przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - prof. dr hab. Jana Pikula – z prawej.)

 „Wielki to zaszczyt dla najstarszego na naszej uczelni, obecnie Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii zainicjowanie postępowania o nadanie godności Doktora Honoris Causa Wielkopolaninowi, Osobistości znamienitej, która universitatis postrzega jako uniwersyteckie oddanie się badaniom naukowym oraz nauczaniu i formacji studentów, którzy z własnej woli towarzyszą swym nauczycielom, są złączeni z nimi ideą miłości wiedzy.” – mówiła w swym przemówieniu prof. dr hab. Anna Kryszak, Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP.
 
Ceremonia wręczenia dyplomu rozpoczęła obchody Dnia Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, corocznego święta uczelni nawiązującego do korzeni istnienia uczelni – rocznicy powstania Wyższej Szkoły Rolniczej imienia Haliny w Żabikowie i postaci jej patrona, Augusta hrabiego Cieszkowskiego. Witając  wszystkich zgromadzonych gości w Kolegium Rungego prof. dr hab. Jan Pikul, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego  podkreślał ważkość takich uroczystości   „Nadanie godności Doktora Honoris Causa to najwyższe wyróżnienie, jakie uczelnia może przyznać osobom nadzwyczajnie zasłużonym dla życia naukowego, kulturalnego i społecznego w dowód uznania ich szczególnych zasług. To laur dla wybitnych jednostek, umysłów nieprzeciętnych o wyjątkowych zdolnościach i gorliwości w działaniu, które uczelnia wskazuje jako wzorzec godny naśladowania dla członków swojej społeczności. Jako Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu raduje mnie fakt, iż mogę w naszym środowisku wskazać i uhonorować taką Osobę”.

Promotorem w postępowaniu był prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, który w swojej laudacji nawiązał do jubileuszu setnej rocznicy powołania do życia Uniwersytetu Poznańskiego: „Celebrujemy to w blasku zbliżającej się setnej rocznicy powstania w Poznaniu Uniwersytetu, tym samym początków dzisiejszego Uniwersytetu Przyrodniczego. Wspomnieć należy, że w utworzenie Uniwersytetu ogromny wkład intelektualny i materialny wniósł nasz patron August hrabia Cieszkowski – filozof, społecznik, ekonomista i lider pracy organicznej.

Jego Eminencja, Doktor Honoris Causa - Zenon Kardynał Grocholewski, podczas uroczystości wygłosił wykład zatytułowany „Ekologia integralna”, który rozpoczął słowami „Czuję się bardzo zaszczycony przyznaniem mi Doktoratu Honoris Causa przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Ujmuje fakt, że u podłoża tej uczelni leży nie tylko zainteresowanie naukowe i profit gospodarczy, ale także, a może przede wszystkim, potrzeba serca, umiłowanie przyrody i troska o jej należne użytkowanie”.
 
Do tej pory tytuły Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nadano 53 osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, szkolnictwa i kultury oraz życia społecznego i gospodarczego w kraju i za granicą, promującym naukę polską oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 
Oto Sylwetka Dostojnego
Doktora Honoris Causa…

 

Kardynał Zenon Grocholewski to Wielkopolanin, zawsze pamiętający o swoich korzeniach, urodzony w Bródkach 11 października 1939 roku. Odbywszy studia filozoficzno-teologiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu (1957-1963), otrzymał święcenia kapłańskie w dniu 26 maja 1963 z rąk Arcybiskupa Antoniego Baraniaka. W roku 1966 rozpoczął studia prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uwieńczone w roku 1968 licencjatem (polskie magisterium), nagrodzonym złotym medalem (Uniwersytetu), a w r. 1972 doktoratem, także nagrodzonym złotym medalem (Papieskim). Ponadto w 1974 roku ukończył trzyletnie Studium Rotalne, zdobywając tytuł Adwokata Rotalnego. Podczas studiów rzymskich odbył kursy językowe we Francji i w Niemczech, oraz udzielał się w pracy duszpasterskiej w różnych parafiach w Niemczech i we Włoszech.
 
Od października 1972 do listopada 1999 pracował w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej pełniąc kolejno obowiązki: notariusza, kanclerza, sekretarza oraz prefekta. W międzyczasie, dnia 6 XII 1977 mianowany kapelanem Jego Świątobliwości, a 21 grudnia 1982 - biskupem tytularnym Agropoli. Dnia 6 stycznia 1983 otrzymał święcenia biskupie z rąk Jana Pawła II, a 16 grudnia 1991 został podniesiony do godności arcybiskupiej. Od 15 listopada 1999 do 8 czerwca 2015 jego główną pracą była funkcja prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej (8 czerwca 2015 przeszedł na emeryturę). Podczas sprawowania tej funkcji został kreowany kardynałem na konsystorzu dnia 21 lutego 2001. W 2011 został podniesiony do godności kardynała-prezbitera.
 
W roku 2009 został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu odrodzenia Polski.  Godność Doktora Honoris Causa Kardynałowi nadały ponad 23 uczelnie na całym świecie.
 
Kardynał Zenon Grocholewski jest człowiekiem o wybitnych walorach intelektualnych i etycznych, harmonii serca i umysłu. Wyróżnia się ogromnym dorobkiem naukowym, jest autorem i współautorem licznych publikacji książkowych oraz artykułów w czasopismach kanonicznych i pracach zbiorowych. Łącznie jego bibliografia to ponad 1500 publikacji w 20 językach, głównie z dziedziny kanonicznego prawa procesowego i małżeńskiego. W ostatnich latach publikował również prace z zakresu edukacji oraz teksty popularnonaukowe. W swoich publikacjach i wystąpieniach zwraca szczególną uwagę na humanizację studiów, na komplementarność rozwoju naukowo-technicznego i etyczno-moralnego, a także integralny rozwój studenta – są to myśli Kardynała, które dotyczą nie tylko uniwersytetów katolickich, ale również uniwersytetów świeckich.


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Witamy w Gminie Komorniki...

Komorniki to jedna z 17 gmin powiatu poznańskiego, tworzących aglomerację poznańską zamieszkaną przez około milion osób. Od północy graniczy z Poznaniem. Przecinają się tu trasy i drogi krajowe prowadzące do ważnych gospodarczo miast i regionów: droga krajowa nr 5 Poznań-Wrocław i autostrada A2 Warszawa-Berlin. Bogata infrastruktura oraz korzystne tranzytowe usytuowanie gminy stanowi zachętę dla inwestorów do otwierania tu swoich firm i oddziałów. Do tej pory doceniło to spore grono przedsiębiorstw wybierając Komorniki na lokalizację swoich inwestycji. Wiele z nich to duże, renomowane spółki zagraniczne i krajowe, głównie firmy logistyczne, magazynowe, handlowe i motoryzacyjne. (Na zdjęciu węzeł komunikacyjny w Komornikach.)

Oprócz dobrej lokalizacji inwestycji, Komorniki są również atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. To zasługa niskich podatków, atrakcyjnych cen nieruchomości i walorów turystycznych. Wiele osób wybiera życie w naszej gminie, która oferuje komfort łączenia aktywności zawodowej z prawdziwym wypoczynkiem i świetnymi warunkami do wychowania dzieci. Obecnie gminę zamieszkuje prawie 28 tysięcy mieszkańców. (Na zdjęciu osiedle mieszkaniowe w Komornikach.)

W wyborze miejsca zamieszkania ważna jest również dostępność szkół i przedszkoli. Komorniki stale rozwijają sieć placówek edukacyjnych. Obecnie do dyspozycji najnajmłodszych jest 6 szkół podstawowych oraz 12 przedszkoli samorządowych lub z operatorem prywatnym a także placówki niepubliczne. Z uwagi na rosnące potrzeby, baza ta jest wciąż rozbudowywana i modernizowana. (Na zdjęciu szkoła podstawowa nr. 2 w Plewiskach.)


Bliskość Wielkopolskiego Parku Narodowego, który zajmuje niemal ćwierć obszaru gminy, stwarza świetne warunki do uprawiania rożnych aktywności. Dzięki swoim walorom krajobrazowo-przyrodniczym pozwala wypocząć po trudach pracy i nauki. Liczne szlaki turystyczne pozwalają na poznawanie nie tylko wartości przyrodniczych, ale także kulturowych tego regionu Wielkopolski. Z myślą o sportowej aktywności mieszkańców na terenie Parku wyznaczono całoroczne trasy Aktywna Trójka przeznaczone do nordic walking, biegania, a w zimie do narciarstwa biegowego. Latem można odpoczywać nad malowniczo położonymi jeziorami: Rosnowskim, Jarosławieckim, Chomęcickim czy Szreniawskim. Urokliwe miejsca gminy można poznać również na szlaku rowerowym im. Jana Pawła II o długości 26 km, przebiegającym przez Komorniki, Szreniawę, Jarosławiec, Łęczycę i Wiry. Do ciekawych obiektów z przyrodniczego, krajobrazowego, a także historycznego punktu widzenia należy uroczysko Kątnik, wyróżniające się obecnością starorzeczy o dnach porośniętych  roślinnością tworzącą różnobarwne kobierce. (Na zdjęciu Jezioro Rosnowskie ).

Odwiedzając gminę Komorniki warto zobaczyć również zabytkowe kościoły w Wirach i Komornikach lub pospacerować po Parku Podworskim w Plewiskach, skomponowanym w XIX wieku w stylu angielskim. Obiekt ten jest wpisany do rejestru zabytków. Spacer po Parku Podworskim jest dla każdego nie tylko urokliwym wydarzeniem, ale także krótką lekcją miejscowej historii i poznaniem, jak w XIX wieku wyglądał w ogrodach styl angielski. (Na zdjęciu zabytkowy Kościół w Wirach.)

Niewątpliwą atrakcją dla odwiedzających gminę Komorniki jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno–Spożywczego w Szreniawie wraz z Mauzoleum Bierbaumów, które przyciąga zwiedzających z całej Polski i spoza jej granic. Jest to jedyny tej rangi obiekt muzealny w Polsce i jeden z nielicznych w Europie. Muzeum gromadzi eksponaty w ilości ponad 20 tys., które można oglądać w kompleksie trzynastu pawilonów, w zabytkowym pałacu z XIX w. oraz w parku muzealnym. W Mauzoleum Bierbaumów znajduje się punkt widokowy, z którego można podziwiać panoramę gminy, Poznania oraz Wielkopolskiego Parku Narodowego, a wewnątrz budynku wystawę poświęconą historii okolicy i samej budowli. (Na zdjęciu budynek wejściowy na teren Narodowego Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, gmina Komorniki.)

Gmina Komorniki posiada bogatą i nowoczesną bazę sportową, dostępną dla swoich mieszkańców oraz ich gości. Do dyspozycji są m.in. boiska, siłownie zewnętrzne, korty tenisowe, sale sportowe a dla najmłodszych place zabaw. Komorniki to sportowa gmina, otwarta na nowe dyscypliny sportu. Pełnowymiarowa hala widowiskowo-sportowa w Komornikach gościła niejednokrotnie najlepszych zapaśników podczas organizowanych tu Mistrzostw Polski w zapasach w stylu wolnym, a stadion w Plewiskach dwukrotnie był areną rozgrywek Mistrzostw Europy U18 w rugby. Baza sportowa jest wciąż rozbudowywana o nowe obiekty, co sprzyja działalności licznych klubów sportowych. Konsekwentne działania w tym zakresie doceniane są również na zewnątrz. Za umiejętne łączenie budowy nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji, Komorniki od lat szczycą się tytułem „Sportowa Gmina” nadawanym przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej. (Na zdjęciu sala sportowa GOSIR.)

Gmina Komorniki to również miejsce, w którym odbywa się wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym, społecznym i sportowym. Największymi i cieszącymi się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców imprezami są coroczne Dożynki oraz Dni Gminy Komorniki. Z kolei uznaniem wśród melomanów cieszy się Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Odbywające się co roku na przełomie maja, czerwca i lipca koncerty są niebywałą okazją do wysłuchania utworów muzyki wielkich mistrzów w interpretacji światowej sławy artystów. (Na zdjęciu zespół muzyczny biorący udział w Festiwalu Organowym ).

                                                      Zapraszamy do gminy Komorniki!


 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Honorowe Nagrody Złotego Hipolita 2018 - rozdane...

Tegoroczna Gala XVIII Edycji Nagrody Złotego Hipolita, która odbyła się w dniu 27 października 2018 roku w Poznaniu była wydarzeniem szczególnym, ponieważ odbywała się  w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej właśnie okazji XVIII Edycja zaszczycona została Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Ten Patronat Najwyższego Przedstawiciela Państwa Polskiego był dowodem uznania i szacunku Prezydenta RP, dla ideałów pracy organicznej, dla postaw pozytywistycznych, których celem jest upowszechnianie i utrwalanie etosu pracy, rozumianej jako działanie dla wspólnego dobra, dla rozwoju, dla pokoju i solidarności, dla przyszłości Narodu i Państwa.

Honorowa Nagroda Złotego Hipolita, dla jej Laureatów jest podziękowaniem za ich pracę, za ich działalność patriotyczną, pro państwową, społeczną, naukową, artystyczną, twórczą za to, że stanowią dla wszystkich, a szczególnie dla polskiej młodzieży wzorzec do naśladowania, wskazówkę jak żyć, jak pracować, jak mądrze służyć Ojczyźnie, jak Polskę ukazywać światu.

Wśród dotychczasowych Laureatów Nagrody Złotego Hipolita, w okresie ostatnich XVII Edycji, spotkaliśmy znakomitych polskich naukowców, artystów, wybitnych twórców sztuki, dostojników Kościoła, działaczy społecznych i samorządowych, całą plejadę Osobistości, z których Polska może być dumna.

Nagroda Złotego Hipolita, jest szczególnym wyróżnieniem środowiskowym przyznawanym przez Kapitułę, corocznie konstytuowaną przez grupę uznanych, niezależnych autorytetów społecznych. Decyzje nominacyjne Kapituła podejmuje z wielką rozwagą i odpowiedzialnością, kierując się rozumieniem wagi tych decyzji.

Stale bowiem pamiętamy o tym, że pierwszą w świecie Osobistością, która otrzymała w Darze od środowiska polskich pozytywistów Statuetkę Złotego Hipolita, był w dniu 1 sierpnia 2001 roku polski Papież, Jan Paweł II, wyniesiona na Ołtarze polski Święty. Następca Świętego Piotra na Stolicy Apostolskiej, umiłowany wielki polski patriota, którego Pontyfikat zmienił oblicze Ziemi. Tej Ziemi!

Laureatami XVIII Edycji Nagrody Złotego Hipolita zostali:


Edmund Dudziński – działacz społeczny i kulturalny, odtwórca roli Ignacego Jana Paderewskiego – Poznań; Dr Szczepan Gawłowski – przedsiębiorca, działacz społeczny – Poznań;  Katarzyna Gärtner – kompozytorka, pianistka, autorka aranży – Komaszyce; Prof. Zbigniew Jasiewicz – etnolog, nauczyciel akademicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Ks. dr Mieczysław Mokrzycki – arcybiskup, Metropolita Lwowski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy; Prof. Zbigniew Młynarek – naukowiec, geotechnik, Honorowy Członek Polskiego Komitetu Geotechniki – Poznań; Prof. Józef Orczyk – ekonomista, nauczyciel akademicki, rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, oraz Prof. Stanisław Sołtysiński – naukowiec, prawnik, przedsiębiorca – Warszawa.

Wszystkim Dostojnym Laureatom Gratulujemy!.

 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Honorowe Nagrody Złotego Hipolita 2018 - refleksje...

Honorowe Nagrody Złotego Hipolita 2018  zostały rozdane Dostojnym Laureatom podczas XVIII Edycji, która odbyła się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w dniu 27 października br., Poznaniu, w Auli Lubrańskiego, w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Ceremonia rozdania nagród – dyplomów godności Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej i Statuetek Złotego Hipolita, zgromadziła przedstawicieli elity poznańskiej, wielkopolskiej, którzy przybyli, aby swoim uczestnictwem potwierdzić przywiązanie do etosu patriotycznej pracy organicznej i legendy Hipolita Cegielskiego, odnowionej skutecznie przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, środowisko wielkopolskich pozytywistów. Refleksje na ten temat, jakimi podzielili się z uczestnikami ceremonii, występujące okazjonalnie osobistości, gratulując Laureatom, ale także nawiązując do działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, wniosły ważny wkład w rozumienie i nowoczesne docenianie pracy organicznej. Wśród tych wypowiedzi na uwagę zasłużyła wypowiedź Laureata Honorowej Nagrody Złotego Hipolita z roku 2017 – z powodu Jego nieobecności w roku 2017, wręczono Mu tę nagrodę podczas XVIII Edycji – Jerzego Andrzeja Gołębiewskiego, publicysty i komentatora, seniora dziennikarstwa. Poniżej – za zgodą redaktora Jerzego Andrzeja Gołębiewskiego jego wypowiedź publikujemy w przekonaniu, że wyraża ona ważne kwestie. Oto ten tekst:


Dostojni Państwo,
reprezentanci Elity Wielkopolskiej…


Niewiele mam do powiedzenia o sobie. Nie prowadzę pamiętników, nie zagłębiam się w to, co było. Zawsze żyłem przyszłością i teraz też myśląc i żyjąc, kieruję całą moją uwagę ku przyszłości, ku temu, co będzie, a co wynika z logiki wydarzeń. Nie odwracam się za siebie, to nie ma żadnego sensu! Szkoda czasu! Nie jestem celebrytą, nie udzielam się na Salonach, trwam w zaciszu mojej pracowni! Jestem jednak nadal aktywnym człowiekiem, tylko inaczej niż kiedyś – teraz zajmuję się analityką wydarzeń i publicystyką z tym związaną.

Wielkopolska, to moja Mała Ojczyzna. Z wyboru. Poznaliśmy się bardzo dawno temu – Wielkopolska poznała mnie, ja poznałem Wielkopolskę. Nie mamy przed sobą tajemnic.

Polubiliśmy się też wzajemnie. Materialnym dowodem tej sympatii stała się Honorowa Odznaka miasta Poznania przyznana mi bardzo dawno temu, przez byłego Prezydenta stolicy wielkopolskiej – wielce zasłużonego dla Wielkopolski, Pana Andrzeja Wituskiego.

Jeżeli Pan Andrzej Wituski jest wśród Państwa na tej Sali, to z najwyższym szacunkiem, serdecznie pozdrawiam Ciebie – Dostojny Panie!

Jak wspomniałem, moja Mała Ojczyzna polubiła mnie i okazała się dla mnie życzliwa, a ja dla niej wzajemnie, stałem się życzliwym, cichym przyjacielem.

Wielkopolska, wśród innych regionów naszego kontynentu, nie jest  jeszcze - moim zdaniem -  w pełni odkrytym obszarem jej możliwości.

Ale to region wielkiego potencjału  surowcowego, żywnościowego, gospodarczego, naukowego, kulturowego, oraz społecznego.

To region ludzi pracowitych, przedsiębiorczych, skromnych, dumnych i bardzo – jak na czas twardego globalizmu -  spokojnych, co nie jest wadą, a raczej dowodem rozwagi.

Ale ta Wielkopolska właśnie, w procesie dynamicznych zmian następujących każdego dnia,  kształtuje się, na tle kontynentu,  jako Perła Europy – gospodarcza, naukowa, kulturowa, cywilizacyjna!

Wielkopolska, to przede wszystkim – niedoceniane zagłębie naukowe dla Polski i dla świata! Enklawa znakomitych, twórczych naukowców, tylko – na razie - zbyt często jeszcze ukrytych w uniwersyteckich laboratoriach i wielkopolskich instytutach naukowych, chociaż jak wiemy, Wieże z Kości Słoniowych, to już anachronizm…

Wielkopolska, to region przyszłości tej, która już nadchodzi, wraz z nową epoką niezwykłych technologii, nowego rozumienia procesów społecznych, przenikania się kultur i kształtowania się nowych subkultur. Także, niestety ujawniania się, wcześniej nieznanych patologii społecznych, ekonomicznych, strukturalnych.

W mojej Małej Ojczyźnie, Wielkopolsce, dzisiaj zostałem uhonorowany Nagrodą Złotego Hipolita. Statuetkę Złotego Hipolita przyjmuję z pokorą i z uzasadnionym, osobistym, wzruszeniem.
   
Statuetka ta przypomina mi bowiem, pewien wyjątkowy dzień 1 sierpnia 2001 roku, kiedy to w Watykanie, w czasie Jubileuszowej Papieskiej Audiencji Generalnej, pierwowzór tej Statuetki odebrał w Darze Jan Paweł II, z rąk twórcy Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego, Pana doktora Mariana Króla.

Papież Polak, błogosławiąc przedstawionej Mu idei ruchu wielkopolskich pozytywistów, apostolskie błogosławieństwo dla tego  ruchu zakończył osobistym, patriotycznym, ojcowskim napomnieniem: „Pracujcie dla naszej Polski i naszego Narodu”.

Te słowa następcy Świętego Piotra, należy pamiętać jako zobowiązanie nas, do takiego właśnie działania każdego dnia, o każdej godzinie, zawsze. Tu i wszędzie tam, gdzie będziemy.

Statuetkę Złotego Hipolita, a więc taką samą, jaką w dniu 1 sierpnia 2001 roku wziął w dłonie, wyniesiony na Ołtarze polski Święty, genialny wizjoner nowego świata, Jan Paweł II, teraz będę mieć radość posiadać w moim gabinecie, wśród innych klejnotów mojego życia.

Dziękuję za to Opatrzności, dziękuję za to Wielkopolsce.

Tej Wielkopolsce, którą niezmiennie postrzegam jako przyszłościową Perłę nowoczesnej Europy!

Ale sama Wielkopolska – mówię to bezinteresownie i  z głębokim przekonaniem – też posiada swoją własną Perłę.

Jest nią właśnie środowisko wielkopolskich pozytywistów, Towarzystwo imienia Hipolita Cegielskiego, które skutecznie odnowiło i utrwala  legendę Hipolita Cegielskiego, ubogacając tym dla nowej epoki, wielkopolską tożsamość i jej godność.

Towarzystwo, nazwane imieniem tego Cegielskiego, który w minionej epoce również wzbogacił tożsamość regionu, tego Cegielskiego, który stał się wówczas Polską Marką, który przypominał światu Polskę. Także lokomotywami eksportowanymi  z Poznania na daleki kontynent!

To, Dostojni Państwo,  mały epizod z 1938 roku.

Teraz mamy już rok 2018. Żyjemy w nowej dla nas  epoce. Odnowiona legenda Hipolita Cegielskiego, która rozświetliła już Wielkopolskę,  teraz powoli dociera - także  Statuetką Złotego Hipolita - daleko poza polskie granice, niosąc uniwersalne przesłanie pozytywistów.

Ideę sensu ludzkiej pracy dla wspólnego dobra, dla wspólnego dobrobytu, dla pokoju i solidarności narodów.

Ta idea niech zatem stanie się Wielkopolską Marką. Tworzoną i utrwalaną przez jednego, współczesnego nam Wielkopolanina, obecnego dzisiaj wśród nas – Pana Mariana Króla.

Dlatego teraz, przypominając o tym tutaj, w historycznej Auli, stuletniego poznańskiego uniwersytetu, pozwalam sobie z najwyższym szacunkiem i powagą, zaprosić wszystkich Państwa, Elitę Poznańską, Wielkopolską, do tego, aby z okazji trwającej właśnie dwudziestej rocznicy utworzenia  i  działalności Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego, podziękować twórcy tego Towarzystwa, twórcy Honorowej Nagrody Złotego Hipolita, Panu Marianowi Królowi, za jego dzieło i za Jego działanie dla chwały regionu i dla dobra Polski.

Dziękuję Państwu, Elicie Wielkopolskiej, dziękuję Wielkopolsce.

Dziękuję za uwagę!

A teraz, Dostojne Panie i Dostojni Panowie, obdarzmy Pana Mariana Króla i Towarzystwo imienia Hipolita Cegielskiego,  oklaskami!

 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem