Wydanie nr: 6 (184) PAŹDZIERNIK 2019
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

PGKiM "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy...

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy w obecnej formie prawnej istnieje od 01.01.1993 roku, ale założone zostało jako Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej już w 1958 roku. Przedsiębiorstwo w czasie ponad 60 lat swojej działalności zajmowało się przede wszystkim usługami wodno-kanalizacyjnymi, wywozami nieczystości i transportem np. dowozy dzieci do szkół, ale oprócz tego miało w swojej ofercie też dostarczanie ciepła, administrowanie nieruchomościami, usługi budowlane, stolarskie itp. Obecnie jego działalność ogranicza się do produkcji i dystrybucji wody pitnej oraz odprowadzania i oczyszczalnia ścieków na terenie gminy Opalenica, a jego główne zadania to ciągła rozbudowa, utrzymanie i modernizacja istniejących sieci i  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Od 18 grudnia 2018 roku Spółka zajmuje się także kompleksowo produkcją i dystrybucją energii cieplnej i ciepłej wody na terenie miasta Opalenica, w szczególności dla Osiedla Centrum oraz obiektów gminnych (m.in. Urząd Miejski, Centrum Kultury i Biblioteka, Ośrodek Sportu i Rekreacji). W ciągu minionych dekad niezmiennym pozostał priorytet świadczenia usług komunalnych na najwyższym poziomie, a kwalifikacje pracowników z wieloletnim doświadczeniem i kompetencjami pozwalają wcielać w życie planowane założenia.  (Na zdjęciu: siedziba Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy.)

Spółka, stawiając na nowoczesność i wdrożenie nowych technologii, skupia się na zasadniczych celach, którymi są: zapewnienie odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej dla coraz większej liczby mieszkańców (samo miasto Opalenica zapewnia sieć kanalizacji sanitarnej dla około 90% mieszkańców, w pełni skanalizowane są wsie: Wojnowice, Sielinko i Urbanowo); zapewnienie nieprzerwanych dostaw czystej wody pitnej.

Chcąc chronić środowisko i sprostać wymogom prawnym, w ostatnich latach zaistniała konieczność realizacji nowych przedsięwzięć w zakresie pozyskania czystej i zdrowej wody oraz prawidłowego uregulowania gospodarki ściekowej, a ze względu na wysokie koszty tych zamierzeń władze Gminy Opalenica i Spółki skutecznie postarały się o pozyskanie dotacji pieniężnych z zewnętrznych źródeł finansowania, przede wszystkim ze środków unijnych. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej powstało w gminie Opalenica wiele kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz dwie nowe oczyszczalnie ścieków – w Wojnowicach i w Troszczynie (główna oczyszczalnia ścieków). Oprócz tego cały czas modernizowane są kolejne obiekty, głównie stacje uzdatniania wody na terenie Gminy. Aby to osiągnąć w 2017 roku na terenie stacji uzdatniania wody w Opalenicy wybudowano drugi zbiornik czystej wody pitnej oraz na stacji uzdatnia wody w Kopankach wybudowano drugą studnię głębinową, zainstalowano pełną automatykę sterowania, nowe filtry oraz przeprowadzono generalny remont budynku stacji. (Na zdjęciu: Stacja Uzdatniania Wody w Kopankach).

Na przełomie 2018 i 2019 roku trwała modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowicach, która produkuje wodę dla Wojnowic, Uścięcic, Daków Mokrych, Łagiew, i Niegolewa. Inwestycja obejmowała zamontowanie nowego agregatu prądotwórczego oraz automatyki do jego załączania, prace remontowo – budowlane (elewacja, posadzki, ściany zewnętrzne i wewnętrzne) oraz wprowadzenie automatyki w zakresie produkcji i dystrybucji wody oraz całościowej kontroli pracy stacji. Zadanie to zakończyło proces modernizacji produkcji wody dla mieszkańców gminy Opalenica. Obecnie, oprócz realizacji zadań w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków, Spółka prowadzi szereg modernizacji i remontów w zakresie dostarczania energii cieplnej i ciepłej wody. (Na zdjęciu: Stacja Uzdatniania Wody w Wojnowicach).

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. niezależnie od zmieniających się struktur organizacyjnych, zawsze było bliskie mieszkańcom miasta i wiosek w gminie, zapewniając dostęp do podstawowych usług, niezbędnych dla normalnego funkcjonowania, dzięki czemu ma swój wielki udział w poprawie jakości życia lokalnej wspólnoty, umacniając pozycję Opalenicy na mapie Wielkopolski.

https://www.facebook.com/umopalenica/videos/2298618473735707/   


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


10-rocznica odsłonięcia pomnika Hipolita Cegielskiego...

Dokładnie 19 września 2009 odbyło się odsłonięcie Pomnika Hipolita Cegielskiego przy Placu Wiosny Ludów w Poznaniu. Przez tę dekadę jaka minęła Pomnik wpisał się trwale w krajobraz miasta Poznania. Jest wizytówką stolicy Wielkopolski – zarówno dla samych mieszkańców jak i turystów. Przypomnijmy, wartość historii budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego polega na tym, że został przekazany w darze miastu Poznaniowi – jako gest Wielkopolskich Organiczników, którzy z inicjatywy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, przyczynili się do jego budowy. Odśpiewanie Hymnu Polski oraz pieśni „Labor Omnia Vincit” – Hymnu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego; sztandary zaprzyjaźnionych organizacji, i szkół im. Hipolita Cegielskiego z całej Polski; parlamentarzyści i władze regionu; mieszkańcy Poznania i Wielkopolski – wszystko to ukazało uniwersalny charakter wydarzenia.

Uroczystość poprowadził Dominik Górny, sekretarz Zarządu THC. W imieniu dr. Mariana Króla, Prezydenta THC głos zabrał mecenas Mariusz Paplaczyk, Członek Prezydium Towarzystwa
. Uroczystości towarzyszyły poczty sztandarowe szkół imienia Hipolita Cegielskiego, młodzież tych szkół oraz poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych organizacji: Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu; Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie; Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie; Zespół Szkół Technicznych w Śremie; Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie; Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919; Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Wojewódzki; Poznańska Drużyna Harcerska imienia Kazimierza Wielkiego; Towarzystwo imienia Hipolita Cegielskiego.

Przed pomnikiem Hipolita Cegielskiego zgromadzili się obecni parlamentarzyści i kandydatów do nowego Sejmu RP, przedstawiciele władz miasta i regionu w osobach: Tomasza Łubińskiego, wicestarosty Powiatu Poznańskiego, który przybył w imieniu Jana Grabkowskiego, Starosty Powiatu Poznańskiego. Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego reprezentował Sebastian Mikołajczak, natomiast Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolitę Poznańskiego reprezentował Ks. Prałat dr. Jan Stanisławski.

Podczas uroczystości przekazano podziękowania głównym fundatorom pomnika Hipolita Cegielskiego, firmom: ATANER Sp. z o.o. Poznań; Zakładom H. Cegielski – Poznań: KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o. Poznań: PBG Sp. z o.o. Wysogotowo oraz Poznańskim Zakładom Zielarskim „Herbapol” S.A. Poznań.

Przed Pomnikiem delegacje i przybyłe na uroczystość Osobistości złożyłyliczne  wiązanki kwiatów.  
 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem