Wydanie nr: 5 (183) WRZESIEŃ 2019
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

PGKiM "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy...

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy w obecnej formie prawnej istnieje od 01.01.1993 roku, ale założone zostało jako Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej już w 1958 roku. Przedsiębiorstwo w czasie ponad 60 lat swojej działalności zajmowało się przede wszystkim usługami wodno-kanalizacyjnymi, wywozami nieczystości i transportem np. dowozy dzieci do szkół, ale oprócz tego miało w swojej ofercie też dostarczanie ciepła, administrowanie nieruchomościami, usługi budowlane, stolarskie itp. Obecnie jego działalność ogranicza się do produkcji i dystrybucji wody pitnej oraz odprowadzania i oczyszczalnia ścieków na terenie gminy Opalenica, a jego główne zadania to ciągła rozbudowa, utrzymanie i modernizacja istniejących sieci i  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Od 18 grudnia 2018 roku Spółka zajmuje się także kompleksowo produkcją i dystrybucją energii cieplnej i ciepłej wody na terenie miasta Opalenica, w szczególności dla Osiedla Centrum oraz obiektów gminnych (m.in. Urząd Miejski, Centrum Kultury i Biblioteka, Ośrodek Sportu i Rekreacji). W ciągu minionych dekad niezmiennym pozostał priorytet świadczenia usług komunalnych na najwyższym poziomie, a kwalifikacje pracowników z wieloletnim doświadczeniem i kompetencjami pozwalają wcielać w życie planowane założenia.  (Na zdjęciu: siedziba Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy.)

Spółka, stawiając na nowoczesność i wdrożenie nowych technologii, skupia się na zasadniczych celach, którymi są: zapewnienie odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej dla coraz większej liczby mieszkańców (samo miasto Opalenica zapewnia sieć kanalizacji sanitarnej dla około 90% mieszkańców, w pełni skanalizowane są wsie: Wojnowice, Sielinko i Urbanowo); zapewnienie nieprzerwanych dostaw czystej wody pitnej.

Chcąc chronić środowisko i sprostać wymogom prawnym, w ostatnich latach zaistniała konieczność realizacji nowych przedsięwzięć w zakresie pozyskania czystej i zdrowej wody oraz prawidłowego uregulowania gospodarki ściekowej, a ze względu na wysokie koszty tych zamierzeń władze Gminy Opalenica i Spółki skutecznie postarały się o pozyskanie dotacji pieniężnych z zewnętrznych źródeł finansowania, przede wszystkim ze środków unijnych. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej powstało w gminie Opalenica wiele kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz dwie nowe oczyszczalnie ścieków – w Wojnowicach i w Troszczynie (główna oczyszczalnia ścieków). Oprócz tego cały czas modernizowane są kolejne obiekty, głównie stacje uzdatniania wody na terenie Gminy. Aby to osiągnąć w 2017 roku na terenie stacji uzdatniania wody w Opalenicy wybudowano drugi zbiornik czystej wody pitnej oraz na stacji uzdatnia wody w Kopankach wybudowano drugą studnię głębinową, zainstalowano pełną automatykę sterowania, nowe filtry oraz przeprowadzono generalny remont budynku stacji. (Na zdjęciu: Stacja Uzdatniania Wody w Kopankach).

Na przełomie 2018 i 2019 roku trwała modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowicach, która produkuje wodę dla Wojnowic, Uścięcic, Daków Mokrych, Łagiew, i Niegolewa. Inwestycja obejmowała zamontowanie nowego agregatu prądotwórczego oraz automatyki do jego załączania, prace remontowo – budowlane (elewacja, posadzki, ściany zewnętrzne i wewnętrzne) oraz wprowadzenie automatyki w zakresie produkcji i dystrybucji wody oraz całościowej kontroli pracy stacji. Zadanie to zakończyło proces modernizacji produkcji wody dla mieszkańców gminy Opalenica. Obecnie, oprócz realizacji zadań w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków, Spółka prowadzi szereg modernizacji i remontów w zakresie dostarczania energii cieplnej i ciepłej wody. (Na zdjęciu: Stacja Uzdatniania Wody w Wojnowicach).

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. niezależnie od zmieniających się struktur organizacyjnych, zawsze było bliskie mieszkańcom miasta i wiosek w gminie, zapewniając dostęp do podstawowych usług, niezbędnych dla normalnego funkcjonowania, dzięki czemu ma swój wielki udział w poprawie jakości życia lokalnej wspólnoty, umacniając pozycję Opalenicy na mapie Wielkopolski.

https://www.facebook.com/umopalenica/videos/2298618473735707/   

 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Wojewódzkie obchody 100. rocznicy Policji Państwowej...

31 lipca br. na poznańskim Placu Wolności odbyły się wojewódzkie obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystym apelu uczestniczyli wielkopolscy policjanci oraz zaproszeni goście. Uroczystościom licznie przyglądali się poznaniacy, dla których mundurowi w dniu obchodów swojego święta przygotowali moc atrakcji. Polska Policja to największa formacja resortu spraw wewnętrznych i administracji. Jej funkcjonariusze przy wsparciu pracowników Policji codziennie czuwają nad bezpieczeństwem obywateli. Każdego dnia z determinacją, poświęceniem i odwagą narażają swoje życie i zdrowie w trosce o dobro i los drugiego człowieka. 24 lipca to data szczególna dla policjantów i pracowników Policji - data święta polskiej Policji, a rok 2019 jest jubileuszowym - obchodzimy bowiem setną rocznicę powstania Policji Państwowej, której tradycje są kontynuowane. Również wielkopolscy policjanci 31 lipca br. w uroczysty sposób uczcili 100. rocznicę powstania Policji Państwowej.

Uroczyste obchody związane z tym wyjątkowym jubileuszem  rozpoczęły się o godz. 10.00 mszą świętą w Poznańskiej Farze, z udziałem Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Kompanii Honorowej i Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Po mszy policjanci i zaproszeni goście przeszli przez miasto na Plac Wolności, gdzie odbył się uroczysty apel z udziałem  pocztów sztandarowych oraz pododdziałów towarzyszących Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej.

Po złożeniu meldunku I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi  przez dowódcę uroczystości, podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, gości powitał gospodarz uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, który następnie odebrał ślubowanie od nowoprzyjętych policjantów.

Komendant Mąka w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za obecność w tak ważnym dla policjantów dniu, a mieszkańcom Wielkopolski za bardzo dobrą ocenę pracy policjantów i zaufanie. Nawiązał przy tym do chlubnej historii Policji, a także miejsca, w którym odbyły się dzisiejsze uroczystości.  Komendant podziękował wszystkim funkcjonariuszom za codzienną służbę i wyraził swoją dumę z bycia wielkopolskim policjantem. Następnie podczas apelu zostały wręczone policjantom i pracownikom Policji medale państwowe oraz odznaczenia resortowe i związkowe, a także akty mianowania na wyższe stopnie służbowe, wyróżnienia i medale okolicznościowe wybite z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej.  Medalem za Zasługi dla Policji zostały odznaczone osoby, które swoją pracą wpierają policjantów w ich codziennej służbie.

Podczas uroczystości głos zabrał nadinsp. Dariusz Augustyniak  I Zastępca Komendanta Głównego Policji, który odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowany do wielkopolskich policjantów. Komendant sporą część swojego wystąpienia poświęcił pamięci funkcjonariuszy, którzy w stuletniej historii naszej formacji noszenie policyjnego munduru przypłacili życiem; policjantów pomordowanym przez okupantów niemieckich w czasie II Wojny Światowej, oraz tych, którzy dbając o bezpieczeństwo obywateli zginęli na służbie.

Podinsp. Andrzej Szary Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego w swoim wystąpieniu podkreślił rolę związków zawodowych w strukturach Policji. Podziękował policjantom za ofiarną służbę i życzył satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Ostatnim, ale najbardziej widowiskowym punktem apelu był pokaz musztry paradnej Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji  w Poznaniu oraz Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą nadkom. Andrzeja Witiwa. Następnie wszystkie zgromadzone na placu pododdziały oraz poczty sztandarowe wzięły udział w defiladzie połączonej z prezentacją pojazdów wielkopolskiej Policji.

Na Placu Wolności wielkopolscy policjanci przygotowali miasteczko mundurowe połączone z promocją regionów, na którym każdy mógł poznać historię naszej formacji, a także zapoznać się ze specyfiką pracy policjantów różnych rodzajów służb i z bliska obejrzeć sprzęt, z którego w codziennej służbie korzystają wielkopolscy policjanci.(Źródło: Portal internetowy Wielkopolskiej  Komendy Wojewódzkiej Policji).

Iwona Liszczyńska  
 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


WORLD SOLIDARITIES - Kongres w Poznańskim UAM...

W dniach 27 – 31 sierpnia, w Poznaniu, w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza odbędzie się światowy Kongres World Solidarities - Antropologia dla solidarności, w którym weźmie udział 750 antropologów i etnologów z całego świata. Będzie to Kongres najstarszego i największego międzynarodowego towarzystwa naukowego antropologów i etnologów - Międzynarodowa Unia Nauk Antropologicznych i Etnologicznych (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences - IUAES). Organizatorami są Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Kongres, którego wiodącym tematem są „Światowe solidarności" (World Solidarities), ma służyć ukazaniu roli antropologii w szerzeniu idei i praktyk solidarności, tolerancji i sprawiedliwości. Poznań, w którym Uniwersytet i najstarszy w Polsce Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej świętują stulecie swojego istnienia, jest właściwym miejscem, by pokazać intelektualną doniosłość ustaleń dyscypliny i jej społeczne zaangażowanie. Wydarzenie takiej rangi po raz pierwszy odbędzie się nie tylko w Polsce, ale i w tej części Europy. Weźmie w nim udział blisko 750 osób z 60 krajów, które będą obradować w 103 panelach tematycznych. W programie kongresu są też 3 sesje plenarne, 8 paneli dyskusyjnych, 8 warsztatów i program filmowy, w ramach którego zaprezentowane zostaną 23 dokumentalne filmy etnograficzne z całego świata.

Idea Kongresu…


Poznański kongres IUAES stanowi forum do dyskusji nad sposobami, w jakie antropologia bada przejawy solidarności nie tylko ludzkiej, ale i międzygatunkowej. Empatia, wspólnotowość oraz solidarność to idee szczególnie ważne dziś, w dobie, gdy zmiany klimatyczne i nierówności społeczne zmuszają całe społeczności do migracji i stanowią pretekst do szerzenia wykluczających ideologii. Ksenofobia nie jest przymiotem żadnej konkretnej kultury, lecz wynika ze specyficznych relacji społecznych, sprzecznych interesów gospodarczych i rywalizacji grup politycznych, obecnie coraz częściej powiązanych z uwarunkowaniami klimatycznymi. Jednym z zadań antropologii jest poszerzanie rozumienia wspólnoty poprzez wykazywanie związków pomiędzy istniejącymi nierównościami a ekologią. Ma to się przyczynić do wzrostu świadomości istniejących współzależności oraz do zdefiniowania na nowo znaczeń takich pojęć, jak wspólne dobro, troska, dobrostan oraz wymiana. Wiążą się one ze społecznymi umiejętnościami dzielenia się i wspierania pozornie obcych ludzi, a także z poczuciem odpowiedzialności za środowisko i inne istoty żywe. Przez bezpośrednie badanie i otwarte stawianie tych kwestii, a także aktywne zaangażowanie w ich rozwiązywanie, antropolodzy i etnolodzy promują idee solidarności na przekór mnożącym się przejawom wrogości oraz kreślą horyzonty wspólnego działania na rzecz uczynienia świata lepszym miejscem do życia dla wszystkich.

Uczestniczący w światowym święcie antropologii w Poznaniu przedstawią wyniki empirycznych badań terenowych prowadzonych zarówno w metropoliach, jak i w niedostępnych zakątkach świata, wśród elit i ”zwykłych ludzi”, bogatych i ubogich. Dyskusje będą dotyczyć przeszłości, współczesności i wyzwań przyszłości, przed jakimi staje ludzkość. Zostaną omówione takie kwestie, jak kondycja solidarności w czasach migracji, uchodźstwa, ksenofobii i populizmu; społeczne wykluczenia i mechanizmy dyskryminacji; konieczność rozwijania solidarności z innymi gatunkami i całymi ekosystemami; potrzeba wychodzenia poza rolę biernego obserwatora na rzecz postawy zaangażowanej i aktywistycznej; możliwość budowania solidarności przez sport i turystykę; islamofobia i kryzys uchodźczy w kontekście polskim; solidarności w kontekście gender i różnic pokoleniowych; antropologiczna krytyka neoliberalizmu ekonomicznego i nacjonalizmu; wyzwania dla solidarności w dobie kryzysu państwa dobrobytu; zagrożenia płynące z niedoboru wody i żywności; antropologia w obliczu i w miejscach klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i epidemii; prawa społeczności rdzennych i nomadycznych; ekonomia moralna; społeczne oddziaływania nowych technologii.

Gośćmi specjalnymi kongresu będą prof. Chris Hann, dyrektor Instytutu Maksa Plancka w Halle w Niemczech, który na podstawie badań terenowych zrealizowanych w Wisłoku w Bieszczadach na samym początku lat 80. ostatniego stulecia opublikował książkę zatytułowaną „Wieś bez solidarności" oraz prof. Alisse Waterston z City University of New York, bratanica Szmula Wasersztajna z Jedwabnego, która przy użyciu tzw. etnografii intymnej stworzyła przejmującą biograficzną opowieść „Wojny mojego ojca".

Współpraca z organizacjami pozarządowymi…


Antropologia nie jest nauką zamykającą się w murach uniwersytetów. Dlatego do udziału w kongresie zostali zaproszeni aktywiści z organizacji pozarządowych, którzy realizują działania na rzecz budowania światowych solidarności zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie". Goście kongresu będą mieli możliwość zapoznania się z działalnością: Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, promującej świadomą konsumpcję; Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, pracującego z ofiarami klęsk żywiołowych i uchodźcami na całym świecie; Amnesty International, organizacji walczącej o przestrzeganie praw człowieka; Fundacji La Strada, pracującej na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi; WWF, zajmującego się ochroną środowiska naturalnego; organizatorów pierwszego Marszu Równości w Gnieźnie; inicjatywy Imaginarium, w ramach której zrealizowany zostanie warsztat pt. „Doświadczanie światowej solidarności przy pomocy metod dramy stosowanej"

Wydarzenia otwarte…

Mieszkańcy Poznania będą mieli możliwość uczestnictwa w otwartej projekcji najlepszych filmów etnograficznych zgłoszonych na kongres, zorganizowanej we współpracy z Centrum Kultury ZAMEK. Pokaz odbędzie się w Sali Wielkiej CK ZAMEK 28.08 w godzinach 18.00-22.15. Osoby uczestniczące w kongresie będzie ponadto można spotkać w klubach kongresowych: Meskalinie, Dragonie i KontenerArt.

Ekoodpowiedzialność…


Odwołując się do hasła przewodniego, organizatorzy kongresu dołożyli starań, by uczynić wydarzenie przyjaznym środowisku. Wraz z Aquanet SA, partnerem kongresu, zachęcają gości do picia wody kranowej, aby ograniczyć zużycie plastikowych butelek. W tym celu goście kongresu otrzymają bidony wyprodukowane w Polsce z materiału podlegającego recyklingowi. Wszystkie naczynia używane do cateringu będą biodegradowalne, a ich właściwe składowanie zostanie zapewnione. Ponadto, dzięki współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu, uczestniczki i uczestnicy będą korzystać z transportu publicznego.

Organizatorzy…

Międzynarodowa Unia Nauk Antropologicznych i Etnologicznych (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences) - największa na świecie organizacja zrzeszająca osoby zajmujące się zawodowo antropologią społeczno-kulturową i etnologią, której początki sięgają 1865 roku.

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM - utworzony w roku 1919, jest najstarszym akademickim instytutem etnologicznym w Polsce. Dzięki licznej kadrze kształcącej na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, stanowi wiodący ośrodek w kraju i regionie. Jego przedstawiciele zasiadają we władzach najważniejszych światowych i krajowych organizacji reprezentujących dyscyplinę. W ramach działalności naukowej prowadzone są badania terenowe w Polsce, Europie i obszarach pozaeuropejskich - od Azji, przez Afrykę, Australię i Oceanię, po obie Ameryki. Od października tego roku Instytut wejdzie w skład pierwszego w Polsce Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa.

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze - jedno z najstarszych na świecie, istniejące od 1895 roku. Dokumentuje, rozwija i popularyzuje wiedzę o historycznych i współczesnych formach kultur ludowych, nieelitarnych, popularnych. Upowszechnia idee tolerancji i edukacji międzykulturowej oraz rozwija wiedzę z zakresu etnologii, antropologii kulturowej i społecznej.(Źródło: UAM). 

 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem