Wydanie nr: 5 (190) WRZESIEŃ 2020
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Honorowa Nagroda Złotego Hipolita 2020...

Tegoroczna październikowa edycja przyznawania przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Wybitnym Osobistościom Pracy Organicznej Honorowej Nagrody Złotego Hipolita 2020 odbędzie się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzeja Dudy, co będzie wielkim zaszczytem dla tegorocznych Laureatów oraz dla Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i Kapituły Złotego Hipolita, która nominuje kandydatury do Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej oraz Honorowej Nagrody Złotego Hipolita 2020. Jesteśmy bardzo wdzięczni Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za Jego Honorowy Patronat, za wspieranie autorytetem Głowy Państwa upowszechnianych przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wartości patriotycznej pracy organicznej dla wspólnego dobra, dla dobra i rozwoju Polski.

Laureaci Honorowej Nagrody Złotego Hipolita – Wybitne Osobistości Pracy Organicznej, to wzorcowi pozytywiście – organicznicy, Osobistości różnych profesji, którzy całym swoim  życiem zawodowym dawali dowód wysokiego patriotyzmu, skutecznej pracy twórczej i działalności społecznej, to Osobistości legitymujące się wysokim, nie kwestionowanym  morale oraz przestrzeganiem uniwersalnych wartości człowieczeństwa. Wyłanianie takich właśnie wzorcowych Osobistości, ukazywanie ich jako przykłady do naśladowania przede wszystkim przez polską młodzież jest misją Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Tegoroczna edycja Honorowej Nagrody Złotego Hipolita 2020 pozwoli nam poznać nową, kolejną grupę Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej – przedstawicieli tworzącej się nowoczesnej, patriotycznej, twórczej, obywatelskiej polskiej elity XXI wieku.

Oto list nadesłany
z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
o nadaniu Honorowego Patronatu 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Biuro Informacyjne Wielkopolski w Brukseli...

Przedstawicielstwo Wielkopolski w Brukseli istnieje od 2003 roku. Podlega Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Obecnie w BIWW zatrudnionych jest czterech pracowników, których wspierają praktykanci oraz urzędnicy samorządów lokalnych z Wielkopolski. Siedziba biura znajduje się w samym centrum dzielnicy europejskiej, w pobliżu Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. W tym samym budynku mieszczą się również przedstawicielstwa innych regionów: niemieckiej Hesji, francuskiej Akwitanii i włoskiego regionu Emilia-Romania. To właśnie dzięki wieloletniej, partnerskiej współpracy i przyjaznym stosunkom z Krajem Związkowym Hesja powołanie przedstawicielstwa Wielkopolski przy Unii Europejskiej stało się faktem. Strategiczne położenie siedziby w dzielnicy europejskiej i bliskość najważniejszych instytucji UE ułatwia dostęp do informacji oraz promocję regionu Wielkopolski „u źródła” – w samym sercu Unii Europejskiej. (Na zdjęciu budynek w którym mieści się BIWW ).

Zakres działania

Głównym zadaniem BIWW jest wyszukiwanie i przekazywanie do Wielkopolski ważnych dla rozwoju regionu informacji. O nowych regulacjach prawnych i koncepcjach władz UE dotyczących polityki regionalnej pracownicy biura dowiadują się uczestnicząc w licznych spotkaniach i konferencjach oraz monitorując wiadomości napływające z instytucji UE. Działalność informacyjna biura obejmuje również zagadnienia związane z funduszami i programami UE oraz możliwościami współpracy z europejskimi partnerami.

Ponadto, nasze przedstawicielstwo reprezentuje interesy regionu w UE: przekazuje jego postulaty i stanowiska instytucjom europejskim, wspierając tym samym realizację celów wytyczonych w regionalnej strategii rozwoju. Biuro organizuje samodzielnie lub z innymi regionami debaty, seminaria i konferencje dotyczące aktualnych zagadnień agendy unijnej, a także  imprezy promujące Wielkopolskę w Brukseli i Europie.

Biuro Wielkopolski ściśle współpracuje z regionami partnerskimi oraz innymi regionami UE mającymi swoje przedstawicielstwa w Brukseli. Stała wymiana informacji, organizowanie spotkań grup roboczych zajmujących się określonymi projektami oraz wspólny lobbing na rzecz interesów regionalnych to przejawy tej współpracy. BIWW wspiera również działalność przedstawicieli województwa w instytucjach UE, zwłaszcza w Komitecie Regionów UE, współpracuje z wielkopolskimi posłami do Parlamentu Europejskiego, a także Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej oraz Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej przy Królestwie Belgii. Biuro organizuje także wydarzenia promujące wielkopolskie tradycje i kulturę, współpracując w tym zakresie z Instytutem Polskim w Brukseli oraz Polską Organizacją Turystyczną.

BIWW doradza również lokalnym przedsiębiorcom chcącym uzyskać informacje nt. aktualnych wymogów unijnych dotyczących wybranych branży biznesu, promuje wielkopolski potencjał gospodarczy za granicą, pomaga w nawiązywaniu kontaktów biznesowych z partnerami zagranicznymi. Zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski, prowadzone są również działania mające na celu wsparcie innowacyjności w regionie.

Od 2009 roku Biuro koordynuje działania polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów. Koordynatorami delegacji narodowej są: Izabela Gorczyca i Małgorzata Sylla. (Źródło: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli ).


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Książka, która jest pomnikiem pamięci...

W połowie sierpnia 2020 roku ukazała się niezwykle interesująca pozycja wydawnicza, książka pod tytułem: „Święty Jan Paweł II w stulecie urodzin – pamiętamy...”. Książka ta wydana przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest rezultatem realizowanego przez Towarzystwo programu obejmującego cały cykl działań poświeconych setnej rocznicy urodzin  Karola Wojtyły – Papieża Polaka, Jana Pawła II, wyniesionego na ołtarze świętego. Książka ta wydana pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy, wpisuje się jednocześnie w projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości – „Niepodległa”.

Omawiana książka jest pomnikowym dziełem zawierającym wiele artykułów znakomitych osobistości, takich jak między innymi: Zenon Kardynał Grocholewski; Hanna Suchocka; Stanisław Kardynał Dziwisz; prof. Stefan Jurga; Arcybiskup Stanisław Gądecki; Arcybiskup Henryk Muszyński; Krzysztof Zanussi; Arcybiskup Marek Jędraszewski i wielu innych. Autorzy tych artykułów omawiają Pontyfikat i działalność Jana Pawła II dzieląc się z czytelnikami książki swoimi wspomnieniami z osobistych spotkań z Janem Pawłem II, przekazują swoje refleksje na temat dziedzictwa intelektualnego, jakie pozostawił im umiłowany Ojciec Święty..

W książce tej znajduje się też ponad dwadzieścia wywiadów prasowych przeprowadzonych na temat Jana Pawła II i Jego Pontyfikatu, Jego Pielgrzymek i spotkań z osobistościami, które miały szczęście znać tego niezwykłego Duchowego Przywódcę Kościoła Powszechnego, rozmawiać z Nim, witać Go i towarzyszyć Mu w czasie Pielgrzymek do Polski, a pamięć o tych historycznych chwilach zachowali na całe życie. W książce liczącej 503 strony zawarto też między innymi kalendarium życia Karola Józefa Wojtyły i całą książkę niezwykle bogato wypełniono fotografiami, często unikalnymi i nieznanymi powszechnie, a przedstawiającymi tego Świętego Papieża w czasie Jego Pielgrzymek, w czasie spotkań z wiernymi, w chwilach zadumy, nawet w chwilach modlitwy.

Z uznaniem należy dodać, że książka „Święty Jan Paweł II w stulecie urodzin – pamiętamy...”.  edytorsko została wydana niezwykle pieczołowicie: w sztywnej okładce, na znakomitych kredowym papierze, a opracowanie redakcyjne Mariana Króla i Dominika Górnego budzi najwyższy szacunek za rzetelność, dokładność i profesjonalizm połączony z pietyzmem do redagowanej materii.

Szacunek i uznanie budzi także Fundacja PGNiG, która jest Mecenasem wydania książki „Święty Jan Paweł II w stulecie urodzin – pamiętamy...” i która wspierając wydanie tego pomnikowego dzieła dała znakomity, wzorcowy przykład  tego, jak wielkie firmy - organizacje gospodarcze powinny wspierać dzieła służące Polsce, polskiej kulturze, polskiemu społeczeństwu obywatelskiemu. Za tym wzorem ustanowionym przez Fundację PGNiG podążyło 16 organizacji i firm oraz 116  osób prywatnych  - wszyscy wspomagając wydanie książki, która jeszcze w drukarni stała się  bestsellerem wśród wydawnictw z obszaru naszej, polskiej tożsamości chrześcijańskiej i polskiego mądrego patriotyzmu, w pewnym sensie zapisem fragmentu epoki. Wszystkim mecenasom, sponsorom i darczyńcom wydawca – Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego serdecznie dziękuje i gratuluje postaw patriotycznych.

Na zakończenie należy wspomnieć, że Honorowy Patronat nad wydawnictwem tego wyjątkowego dzieła od strony Kościoła obejmował ks. Zenon Kardynał Grocholewski, który niestety nie doczekał ukazania się książki, odszedł do Domu Ojca, umierając w dniu 17 lipca 2020 roku. Wspominając z wielkim żalem tego Księcia Kościoła, polecamy Jego Duszę Bogu!  


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Nowa pieśń o Monte Casino...

„Dziękuję. Ogarnia mnie wzruszenie. W tej pieśni jest Polska, którą pamiętam - powiedziała pani major Joanna Ksiąca-Fryczkowska, żołnierka Armii Krajowej i 2. Korpusu Polskiego Generała Władysława Andersa, która była gościem honorowym premiery pieśni pt. „Inwokacja dla Bohaterów”. „Ta pieśń pokazuje, że Monte Cassino nie jest tylko legendą. To, że tworzą i śpiewają ją młodzi ludzie jest dowodem, że polski patriotyzm nie zginie, póki śpiewamy takie pieśni jak Inwokacja dla Bohaterów” – podkreśla Zarząd Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Oddział Wlkp., na którego prośbę powstał ten utwór.

Autorem słów i muzyki do pieśni jest Dominik Górny, a wykonawcą zespół Anno Domini. Podczas tworzenia pieśni zespół współpracował z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego i Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego Oddział Wlkp.Wydarzenie odbyło się 11 września br. na Uniwersytecie Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Teledysk można obejrzeć pod linkiem: www.youtube.com/watch   


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem