Wydanie nr: 3 (175) CZERWIEC 2018
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

XX-lat Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Zakładając Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wiedziałem, że ten prekursor pracy organicznej w Wielkopolsce przyniesie nam szczęście. Tak też się stało. Działamy już dwadzieścia lat!” – mówi dr Marian Król, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Słowa te świetnie wpisują się w obchody 20-lecia tej szacownej instytucji - wizytówki pracy organicznej w Wielkopolsce. Ich inauguracja odbyła się 26 maja br. w Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

To był czas ciężkiej pracy, pokonywania trudności, ale też czerpania satysfakcji z codziennego upowszechniania idei pracy organicznej. Dostrzegania jej współczesnych mistrzów – przekonują o tym dzieje Towarzystwa.

Świętujemy ze wszystkimi Wielkopolanami


Na okoliczność świętowania 20 lat działalności – Towarzystwo przygotowało dla wszystkich Wielkopolan wiele niespodzianek. W tym roku każdy z nas będzie mógł uczestniczyć m.in. w otwartych wykładach o Hipolicie Cegielskim i idei przedsiębiorczości w naszym regionie. Wszystko dzięki współpracy Towarzystwa m.in.: z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Ekonomicznym i Uniwersytetem Przyrodniczym. W mediach, z inicjatywy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego będzie się pojawiać wiele artykułów promujących wizytówkę Wielkopolski – pracę organiczną, rzetelność, fachowość i gospodarność w różnych dziedzinach życia.

Szczególne miejsce w tworzeniu dokumentów dziejowych, zajmą wydane przez Pocztę Polską: Okolicznościowy Arkusz Znaczków sygnowany „20-leciem THC” (edycja limitowana, 250 egzemplarzy, do nabycia wyłącznie w biurze Towarzystwa); kartka pocztowa ze specjalną grafiką dwóch Pomników powstałych z inicjatywy Towarzystwa: Hipolita Cegielskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego (tylko 520 sztuk grafik) oraz datownik stały, ozdobny ze zmienną datą. Ten ostatni jest używany od 2 maja br. w placówce pocztowej w Poznaniu „Poznań 9” (ulica Janiny Lewandowskiej 28, dawniej ulica 23 lutego 28).

Sztandar organizacyjny i hymn 20-lecia


Towarzystwo, jako instytucja, która z założenia, na co dzień tworzy i wspiera kulturę, przeżyła wyjątkowo doniosłą chwilę 26 maja br. To właśnie wtedy nastąpiło uroczyste wprowadzenie Sztandaru Organizacyjnego Towarzystwa oraz światowa chóralna premiera Pieśni „Labor Omnia Vincit” – Hymnu 20-lecia. Świętowanie idei pracy organicznej jest przywilejem nas wszystkich. 20-lecie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego pozwala nam o tym sobie przypomnieć.  (Na zdjęciu moment przekazanie Sztandaru Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego podczas uroczystości jubileuszowej. Pierwszy Wiceprezydent Towarzystwa - dr Szczepan Gawłowski  - z lewej, przekazuje Sztandar Prezydentowi Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, twórcy Towarzystwa - dr Marianowi Królowi, który ze wzruszeniem Sztandar przejmuje - z prawej. Foto: Ryszard Galowski)
                                                                                                                                                                  Opr. Dominik Górny
 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Wyróżnienie prezesa Grupy Kapitałowej „MLEKOVITA”

Nagroda za pracę organiczną to niezwykle ważna nagroda. Cieszy mnie, że moje wysiłki na rzecz umacniania jakości polskich wyrobów z mleka zostały docenione” – powiedział Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej „Mlekovita”. Było to podziękowanie za wyróżnienie Statuetką Honorowego Hipolita wraz z Godności „Lidera Pracy Organicz-nej”. Statuetka została przyznana przez Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Wyróżnienie wręczył prof. Marian Gorynia, Przewodniczący Kapituły, a dyplom Mariusz Paplaczyk, Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich. (Na zdjęciu prof. dr hab. Marian Gorynia – przewodniczący Kapituły – z lewej, wręcza Statuetkę Honorowego Hipolita Dariuszowi Sapińskiemu – prezesowi Zarządu Grupy Kapitałowej „Mlekovita” )  

Gratulacje złożyli osobiście: Waldemar Witkowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Woje-wództwa Wielkopolskiego; Piotr Zalewski, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, repre-zentujący Jana Grabkowskiego, Starostę Poznańskiego, Filip Suś, Prezes Polsko-Afrykańskiej Izby Handlowej i Michał Ciszak, przedsiębiorca. Laudację wygłosił Dominik Górny, członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, reprezentujący dr. Mariana Króla, Prezydenta Towarzystwa. To niezwykle prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest od 2002 roku. Otrzymują je najlepsi liderzy czołowych branż i dziedzin polskiego życia gospodarczego, kulturalnego, naukowego, samorządowego i wielu innych. Jego laureatów można bliżej poznać dzięki dwóm tomom książki „Liderzy Pracy Organicznej”. Wydarzenie odbyło się 8 maja 2018 roku na stoisku „Mlekovity” w ramach Targów Polagra Food na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Dominik Górny

 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Ziemia Gołaniecka - otwarta i przyjazna...


Ziemia Gołaniecka położona jest w północno-wschodniej części Wielkopolski, w historycznej krainie zwanej Pałukami, na obszarze polodowcowym, którego przykładem jest Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka,  obejmująca jeziora: Laskownickie, Grylewskie, Bukowieckie, Kobylewskie i Durowskie. Jeziora łączy Struga Gołaniecka, która w okolicach Gołańczy tworzy obszar chronionego krajobrazu. Czyste środowisko, piękne widoki sprzyjają odpoczynkowi. Ziemia Gołaniecka to także ciekawe miejsca związane z historią.

Ponad 600-letnia tradycja miasta z bogatą historią związaną niegdyś z rodem rycerskim zwanym Pałukami, którzy w połowie XIV wieku na półwyspie brzegu jeziora Smolary  wybudowali zamek. Malowniczo położony donżon z zachowanym murem obwodowym i barokową bramą wjazdową, dzisiaj okolony dodatkowo półwiecznymi rzadkimi drzewami to uroczy  zakątek i świadectwo naszej historii. To tutaj miała miejsce bitwa w 1656 roku, w czasie której zginęli mieszkańcy zamku i okoliczna ludność. (Na zdjęciu: Zamek w Gołańczy – fot. Zbigniew Paulus )

Niedaleko zamku rozpościera się dawny klasztor pobernardyński, w podziemiach którego pochowani zostali budowniczy i fundatorzy kościoła oraz pierwsza żona  autora słów naszego hymnu narodowego Józefa Wybickiego, Kunegunda Drwęska. Rynek w nietypowym kształcie nieregularnego rombu z zabudową z końca XIX wieku to nie tylko centrum miasteczka, gdzie znajdują się najważniejsze obiekty użyteczności publicznej, ale również miejsce relaksu i wypoczynku wśród zieleni i półwiecznych dębów - drzew o bogatej staropolskiej tradycji słowiańskiej. (Na zdjęciu: Kościół pobernardyńsli – fot. Zbigniew Paulus)

To również miejsce, gdzie znajdują się miejsca pamięci – Pomnik Bohaterów poległych w obronie ojczyzny w czasie powstania wielkopolskiego i II wojny światowej, pomnik św. Wawrzyńca z 1925 roku, patrona parafii i miasteczka. Nieopodal rynku wznosi się trójnawowy kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca z 1934 roku, a miłośnicy fortyfikacji znajdą tutaj liczne schrony bojowe z okresu II wojny światowej usytuowane wzdłuż drogi polnej Gołańcz-Podjezierze.  (Na zdjęciu: Fragment Rynku w Gołańczy – fot.Zbigniew Paulus)

W gminie warto odwiedzić: wieś Czeszewo, w której znajduje się kościół św. Andrzeja, wzniesiony ok. 1500 r., w podziemiach którego pochowany został Karol Libelt; Chojnę z kościołem szachulcowym z 1776 r. (jedynym tego rodzaju w gminie) ufundowanym przez ród Mielżyńskich; Smogulec, a w nim „nasz mały Wawel”, czyli  kościół, który istnieje od 1619 r., a pobudowany został przez Jana Wierzbiętę Smoguleckiego. Po przebudowach i upiększeniach przez ród Mielżyńskich i Czapskich jest to obecnie perła renesansowa Wielkopolski  ze Złotą Kaplicą Hutten-Czapskich, krytą kopułą wzorowaną na kopule zygmuntowskiej na Wawelu. Wewnątrz  znajdują się również przepiękne malowidła Juliusza Makarewicza z Krakowa oraz rzeźbiony chór z piaskowca. (Na zdjęciu: Kościół w Smogulcu  nasz „Mały Wawel”– fot. Zbigniew Paulus)

Ale Gołańcz to nie tylko tradycja i historia. Aby coraz lepiej żyło się mieszkańcom, prowadzone są liczne inwestycje. W wioskach wybudowano nowe świetlice, które służą mieszkańcom, remontowane są  drogi i chodniki, zakłada się nowe oświetlenia ulic, a nowa promenada spacerowa nad brzegiem jeziora  prowadzi wprost do zamku rycerskiego.  Życie społeczne  w Gołańczy skupia się wokół licznych organizacji i stowarzyszeń. Działa  również Klub Sportowy Zamek, który osiąga liczne sukcesy w trzech sekcjach: piłce nożnej, podnoszeniu ciężarów i piłce siatkowej. W 2009 r. otwarto nowe boisko ORLIK.

W Gołanieckim Ośrodku Kultury – Regionalnej Izbie Tradycji mieści się Punkt Informacji Turystycznej miasta i gminy, gdzie można nabyć regionalne wydawnictwa oraz zwiedzić wystawę  dotyczącą przeszłości miasta i regionu, a Gołaniecki Ośrodek Kultury wraz z biblioteką jest centrum kultury dla mieszkańców. W herbie miasta widnieje napis: Porta patens esto   - Brama niech zawsze będzie otwarta).

I taka jest właśnie Ziemia Gołaniecka – otwarta i przyjazna. Serdecznie zapraszamy.

 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Witamy w Gminie Komorniki...

Komorniki to jedna z 17 Gmin powiatu poznańskiego, tworzących aglomerację poznańską zamieszkaną przez około milion osób. Od północy graniczy z Poznaniem. Przecinają się tu trasy i drogi krajowe prowadzące do ważnych gospodarczo miast i regionów: droga krajowa nr 5 Poznań-Wrocław i autostrada A2 Warszawa-Berlin. Bogata infrastruktura oraz korzystne tranzytowe usytuowanie Gminy stanowi zachętę dla inwestorów do otwierania tu swoich firm i oddziałów. Do tej pory doceniło to spore grono przedsiębiorstw wybierając Komorniki na lokalizację swoich inwestycji. Wiele z nich to duże, renomowane spółki zagraniczne i krajowe, głównie firmy logistyczne, magazynowe, handlowe i motoryzacyjne. (Na zdjęciu: Nowoczesny węzeł komunikacyjny w Komornikach umożliwiający komunikację Gminy z całą siecią dróg i autostrad w Polsce i w Europie ).

Oprócz dobrej lokalizacji inwestycji, Komorniki są również atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. To zasługa niskich podatków, atrakcyjnych cen nieruchomości i walorów turystycznych. Wiele osób wybiera życie w naszej gminie, która oferuje komfort łączenia aktywności zawodowej z prawdziwym wypoczynkiem i świetnymi warunkami do wychowania dzieci. Obecnie Gminę zamieszkuje ponad 27 tysięcy mieszkańców. (Na zdjęciu: Urocze osiedle mieszkaniowe w Komornikach, zapewniające mieszkańcom komfort połączony z wypoczynkiem wśród zieleni).


W wyborze miejsca zamieszkania ważna jest również dostępność szkół i przedszkoli. Komorniki stale rozwijają sieć placówek edukacyjnych. Obecnie do dyspozycji najmłodszych jest 6 szkół podstawowych oraz 12 przedszkoli samorządowych lub z operatorem prywatnym a także placówki niepubliczne. Z uwagi na rosnące potrzeby, baza ta jest wciąż rozbudowywana i modernizowana. (Na zdjęciu: Zabudowania Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach. Nowoczesne architektonicznie, estetyczne, przestronne budynki gwarantują dobre warunki uczniom i nauczycielom).

Bliskość Wielkopolskiego Parku Narodowego, który zajmuje niemal ćwierć obszaru Gminy, stwarza świetne warunki do uprawiania rożnych aktywności. Dzięki swoim walorom krajobrazowo-przyrodniczym pozwala to wypocząć tu po trudach pracy i nauki. Liczne szlaki turystyczne pozwalają na poznawanie nie tylko wartości przyrodniczych, ale także kulturowych tego regionu Wielkopolski. Z myślą o sportowej aktywności mieszkańców na terenie Parku wyznaczono całoroczne trasy Aktywna Trójka przeznaczone do uprawiania Nordic Walking, biegania, a w zimie do narciarstwa biegowego. Latem można odpoczywać nad malowniczo położonymi jeziorami: Rosnówko, Jarosławieckim, Chomęcickim czy Szreniawskim. Urokliwe miejsca Gminy można poznać również na szlaku rowerowym im. Jana Pawła II o długości 26 km, przebiegającym przez Komorniki, Szreniawę, Jarosławiec, Łęczycę i Wiry. Do ciekawych obiektów z przyrodniczego, krajobrazowego, a także historycznego punktu widzenia należy uroczysko Kątnik, wyróżniające się obecnością starorzeczy o dnach porośniętych bogatą roślinnością tworzącą różnobarwne kobierce. (Na zdjęciu: Widok z góry na Jezioro Rosnówko otoczone urokliwymi  terenami rozciągającym się aż po horyzont).

Odwiedzając Gminę Komorniki warto zobaczyć również zabytkowe kościoły w Wirach i Komornikach lub pospacerować po Parku Podworskim w Plewiskach, skomponowanym w XIX wieku w stylu angielskim, wpisanym do rejestru zabytków. (Na zdjęciu: Kościół, pod wezwaniem św. Floriana w Wirach. Świątynia ta wybudowana w stylu neoromańskim, powstała prawdopodobnie w miejscu świątyni z XIII wieku i przechodząc różne losy, w różnych formach architektonicznych, dzisiaj wzbogaca architekturę sakralną.)

Niewątpliwą atrakcją dla odwiedzających Gminę jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie wraz z Mauzoleum Bierbaumów, które przyciąga zwiedzających z całej Polski i spoza jej granic. Jest to jedyny tej rangi obiekt muzealny w Polsce i jeden z nielicznych w Europie. Muzeum gromadzi ponad 20 tys. eksponatów, które można oglądać w kompleksie trzynastu pawilonów, w zabytkowym pałacu z XIX w. oraz w parku muzealnym. W Mauzoleum Bierbaumów natomiast znajduje się punkt widokowy, z którego można podziwiać panoramę Gminy, Poznania i Wielkopolskiego Parku Narodowego, a wewnątrz budynku znajduje się wystawa poświęconą historii okolicy i samej budowli. (Na zdjęciu: Jeden z obiektów na terenie Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, w Gminie Komorniki).

Gmina Komorniki posiada też bogatą i nowoczesną bazę sportową, dostępną dla swoich mieszkańców oraz ich gości. Do dyspozycji są m.in. boiska, siłownie zewnętrzne, korty tenisowe, sale sportowe a dla najmłodszych place zabaw. Komorniki to sportowa Gmina, otwarta na nowe dyscypliny sportu. Pełnowymiarowa hala widowiskowo-sportowa w Komornikach gościła niejednokrotnie najlepszych zapaśników podczas organizowanych tu Mistrzostw Polski w zapasach w stylu wolnym, a stadion w Plewiskach dwukrotnie był areną rozgrywek Mistrzostw Europy U18 w rugby. (Na zdjęciu: Przestronna, w pełni nowoczesna sala sportowa GOSIR, umożliwiająca realizowanie wszelkich, różnorodnych  imprez sportowych).

Baza sportowa jest wciąż rozbudowywana o nowe obiekty, co sprzyja działalności licznych klubów sportowych. Konsekwentne działania w tym zakresie doceniane są również na zewnątrz. Za umiejętne łączenie budowy nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji, Komorniki od lat szczycą się tytułem „Sportowa Gmina” nadawanym przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej.

Gmina Komorniki to również miejsce, w którym odbywa się wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym, społecznym i sportowym. Największymi i cieszącymi się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców imprezami są coroczne Dożynki oraz Dni Gminy Komorniki. Z kolei uznaniem wśród melomanów cieszy się Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Odbywające się na przełomie maja, czerwca i lipca koncerty są niebywałą okazją do wysłuchania muzycznych utworów wielkich mistrzów w interpretacji światowej sławy artystów.(Na zdjęciu: Fragment wystąpienia grupy muzycznej podczas Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Festiwale takie odbywają się w Komornikach, co roku, na przełomie miesięcy maja, czerwca i lipca).
 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem