Wydanie nr: 3 (188) MAJ 2020
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

Pamięć o Świętym Janie Pawle II w szkołach...

… noszących imię Hipolita Cegielskiego. Podczas pielgrzymek apostolskich do Polski Jan Paweł II odwiedził Wielkopolskę cztery razy. Trzykrotnie odwiedził Gniezno, dwa razy był w Poznaniu oraz raz odwiedził Kalisz i Licheń. Zawsze wtedy, w czasie spotkań z Janem Pawłem II uczestniczyli przedstawiciele nauczycieli i uczniów naszych szkół, chociaż oficjalnie nie można było wtedy reprezentować szkoły, ani też wyjść lub wyjechać z klasami na spotkanie z Papieżem. Mało tego, były takie sytuacje, kiedy robiono duży problem z oglądaniem relacji w telewizji z takich spotkań w czasie papieskich pielgrzymek
 
12 października 1981 roku, w holu szkoły Technikum Kolejowego (obecnie Zespół Szkół Komunikacji) pojawił się Papieski Krzyż. W ramach przygotowań do zjazdu absolwentów i nadania szkole imienia Hipolita Cegielskiego na przełomie 1984/1985 roku został na czas malowania pomieszczeń zdjęty, ale już nie powieszono go. Przez kilka lat krzyż ten wisiał w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu przy ul. Fredry. Dzisiaj Krzyż Papieski wisi w holu szkoły nad wejściowymi drzwiami. Pamięć o Janie Pawle II w Zespole Szkół Komunikacji istnieje dlatego, że w czasie pobytu papieża w Poznaniu w 1997 roku, uczeń szkoły wręczył papieżowi dar. Było to duże wydarzenie, a zdjęcie z momentu wręczania tego daru cały czas wisi w jednej z sal lekcyjnych. (Na zdjęciu autor tego artykułu – prof. Marek Nowak, Lider Klubu Szkół Cegielskiego).
 
W trakcie swojej pierwszej po wyborze na głowę Kościoła wizycie w Polsce, Jan Paweł II Wielkopolsce zatrzymał się tylko w Gnieźnie, a było to 3 i 4 czerwca 1979 roku. Wtedy nie istniała jeszcze żadna szkoła nosząca imię Hipolita Cegielskiego, ponieważ pierwszą szkołą, która otrzymała imię Cegielskiego była szkoła w Śremie. Uroczystość ta odbyła się dopiero 29 września 1981 roku.
 
Ale już wtedy na czerwcowym spotkaniu z papieżem Janem Pawłem II  byli ówcześni uczniowie naszych szkół. Młodzież papieża zaskoczyła, włączając się w śpiewaną dla niego pieśń „Góralu, czy ci nie żal”. Była to pielgrzymka, w której Jan Paweł II dla młodych ludzi stał się idolem.

Natomiast Poznań Jan Paweł II odwiedził po raz pierwszy w dniu 20 czerwca 1983 roku. Wtedy istniały już trzy szkoły Hipolita Cegielskiego, wspomniana w Śremie oraz szkoła  w Trzemesznie, która otrzymała imię Patrona 29 września 1982 roku, a Szkoła Podstawowa Nr 6 w Poznaniu - 6 stycznia 1983 roku.

W 1997 roku Jan Paweł II był w Kaliszu i choć wizyta w tym mieście trwała zaledwie siedem godzin, to do dzisiaj jest wspominana przez wielu mieszkańców z terenu diecezji kaliskiej jako podniosłe wydarzenie. To tam podczas kazania Jan Paweł II sporo uwagi poświęcił problemowi aborcji, a na zakończenie nabożeństwa wspomniał polskich Żydów. Powiedział wtedy „…Lud, który żył z nami przez wiele pokoleń, pozostał z nami po tej straszliwej śmierci milionów córek i synów…”.

Choć wtedy w ogóle nie istniało Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie, bo powstało dopiero w 1999 roku, a imię Cegielskiego otrzymało 19 października 2002 roku, to przez wiele lat w tej szkole był realizowany projekt „Przywróćmy pamięć”.

W ramach Koła Wielokulturowości szukano śladów różnych narodowości oraz wyznań  w miasteczku, ponieważ wcześniej odbył się projekt „Wspólna przeszłość. Wspólna pamięć”, którego efektem była m.in. wizyta Żydów z Izraela tych, którzy byli potomkami goślińskich Żydów oraz projekt „Powrót do korzeni”, dzięki któremu udało się m.in. uporządkować kirkut oraz cmentarz ewangelicki oraz przygotować tam miejsca pamięci.

Odbyły się także w Murowanej Goślinie międzynarodowe warsztaty ekumeniczne „bien” (Baltic Intercultural and Ecumenical Network) pt.  „Wartości, które łączą przeszłość  z teraźniejszością”.  Mottem przewodnim spotkania stał się fragment Ewangelii wg św. Mateusza 4,1-11. Przez trzy dni młodzi ludzie z Polski, Rosji, Litwy, Niemiec, Szwecji uczestniczyli w warsztatach na temat tolerancji, pamięci oraz przyjaźni – trzech uniwersalnych wartości, które w przeszłości łączyły mieszkańców Murowanej Gośliny. Punktem wyjścia do dyskusji w czasie warsztatów na temat w/w wartości były teksty na temat przyjaźni, tolerancji i pamięci w ujęciach religijnym, filozoficznym oraz literackim (Jan Paweł II „Pamięć  i tożsamość”, Leszek Kołakowski „O tolerancji” oraz Antoine de Saint-Exupery „Mały książę”).

Ważnym punktem projektu była uroczystość odsłonięcia tablic upamiętniających społeczność żydowską oraz niemiecką Murowanej Gośliny. Uroczystość poprzedzało nabożeństwo ekumeniczne w Kościele po ewangelickim pod wezwaniem św. Ducha przy ulicy Dworcowej, w którym uczestniczyli przedstawiciele różnych kościołów chrześcijańskich: pastor z Luterańskiego Kościoła św. Katarzyny w Hamburgu, księża z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pile i z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Poznaniu. Gospodarzem spotkania był wikariusz parafii pod wezwaniem św. Jakuba w Murowanej Goślinie. Do modlitwy włączyli się także członkowie Poznańskiej Gminy Żydowskiej.

W szkołach imienia Hipolita Cegielskiego organizowane są Dni Papieskie. Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 roku, zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W ramach ich obchodów organizuje się różne projekty. Obchody te przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym.

Na przykład, w dniu 18 października 2019 roku w Zespole Szkół w Chodzieży zorganizowano w świetlicy szkolnej duże spotkanie dla młodzieży klas I, II i IV, poświęcone życiu i misji Papieża Polaka -  Jana Pawła II. Wspominano naszego papieża, czytając wybrane fragmenty jego biografii, a także  dzieląc się przemyśleniami i wspomnieniami ma temat tej niezwykłej postaci. Uczniowie zapoznali się nie tylko z najważniejszymi faktami z życia Jana Pawła II, ale również z jego nauką i uniwersalnymi wartościami, których coraz bardziej brakuje we współczesnym świecie. Spotkani przebiegają zawsze w niezwykle miłej i podniosłej atmosferze.

Natomiast w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie, gdy był po raz czternasty w historii Kościoła w Polsce obchodzony „Dzień Papieski”, a było to w niedzielę  12 października 2014 roku pod hasłem ,,Jan Paweł II - Świętymi bądźcie!’’, to uczniowie z tej okazji, jak zresztą co roku, przygotowali plakaty informacyjne o tematyce papieskiej, wykazując się dużą aktywnością w działaniach. Jednocześnie ten dzień był też okazją do refleksji nad myślą filozoficzną Jana Pawła II.

W Zespole Szkół w Rogoźnie, w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym na rok szkolny 2018/2019 jako motto umieszczono słowa Jana Pawła II, które wypowiedział w przemówieniu wygłoszonym 2 czerwca 1980 roku w UNESCO „...W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał” - aby więc poprzez wszystko, co „ma”, co „posiada”, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem - to znaczy, ażeby również umiał bardziej „być” nie tylko z „drugimi”, ale także i „dla drugich”...”

Jan Paweł II w przesłaniu, które skierował do wolontariuszy na całym świecie na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu, ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych napisał:  „Jesteście znakiem nadziei w naszych czasach. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z brakiem nadziei i cierpieniem, otwieracie niewyczerpane źródła poświęcenia, dobroci posuniętej aż do heroizmu, które wypływają z ludzkiego serca”.

Dlatego uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie pamiętają  o Papieżu Polaku pracując w ramach wolontariatu, uważając bowiem, że wolontariusze są wśród uczniów. Zachęcając ich do współpracy cytują przesłanie Papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu. „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela”.
    
Uczniowie tej szkoły to ludzie zaangażowani, kierujący się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Żadna z wszelkiego rodzaju akcji charytatywnych nie pozostaje bez odzewu. Funkcjonują oni na zasadzie „pospolitego ruszenia”. Bo przecież najważniejszy jest człowiek   i pomoc, którą możemy mu ofiarować. Działają indywidualnie i zespołowo realizując idee wolontariatu.

Gdyby prześledzić to wszystko, co powiedział Jan Paweł II, to mamy odpowiedź na pytanie, które stawiają sobie uczniowie ZSRiT w Powodowie - dlaczego warto zostać wolontariuszem?
 
Ich działania sprowadzają się m.in. do  organizacji zbiórek finansowych i rzeczowych na konkretny cel, udział w zbiórce Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, udział wolontariuszy  w szkolnych akcjach związanych z promocją zdrowia i wszelką profilaktyką oraz praca na rzecz środowiska i osób potrzebujących.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Poznaniu, choć wiekowo najmłodsi, to jednak postać Karola Wojtyły – Jana Pawła II i Jego nauczanie jest im bardzo dobrze znane. Nauczyciele i uczniowie tej szkoły wiedzą, że Jan Paweł II każe brać człowiekowi los w swoje ręce. Trudne doświadczenia nakazuje przyjąć z pokorą, wyciągnąć wnioski i iść do przodu. Dlatego nawoływał do tego, aby podnosić sobie „poprzeczkę życiową”. Dlatego Jego słowa „Starzenie się nie jest złem, któremu trzeba się podporządkować, jest powołaniem, na które trzeba umieć odpowiedzieć” oraz „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali” realizowane są w praktyce chociażby w ten sposób, że cyklicznie uczniowie organizują Kiermasze Świąteczne ze sprzedażą rękodzieła, a zarobione w ten sposób pieniądze przeznacza się na potrzeby poznańskiego Hospicjum Palium. Również z myślą o Palium sprzedaje się specjalnie upieczone przez rodziców pierniczki podczas Poznańskiego Betlejem.

Przedstawiciele pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie  zawsze na początku stycznia biorą udział w tradycyjnym, opłatkowym spotkanie przedstawicieli środowiska akademickiego z abp Wojciechem Polakiem, Prymasem Polski. Łamiąc się opłatkiem i składając sobie życzenia wielu wspomina pobyty Jana Pawła II w Gnieźnie i Jego nauczanie, które później w różny sposób przekazują swoim studentom. Od kilkunastu lat w czerwcu, Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej z siedzibą w Gnieźnie organizuje Rajdy Papieskie pod nawą „Gnieźnieńskie Ślady Papieża Polaka”. W rajdzie tym jako turyści indywidualni biorą udział pracownicy i studenci PWSZ w Gnieźnie. Szkolne spotkania świąteczne odbywają się wprawdzie w każdej ze szkół Cegielskiego, ale nie w każdej organizuje się przedstawienia-jasełka przybliżające wydarzenia, które miały miejsce ponad dwa tysiące lat temu. Podczas tych spotkań śpiewana jest zawsze ulubiona kolęda Jana Pawła II „Oj maluśki, maluśki”. Warto przypomnieć, że do tej kolędy Jan Paweł II ułożył 4 zwrotki tekstu, a miało to miejsce w Rzymie w 1981 roku.

Inną formą, która propaguje pamięć i działalność wielkiego Polaka Jana Pawła II jest udział uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie w Rejonowym konkursie Santo Subito. Konkurs ten ma na celu zachęcenie dzieci i młodzież do zapoznania się z sylwetką Ojca Świętego Jana Pawła II, który wielokrotnie okazywał światu, że jest Sługą Miłosierdzia i bronił godności człowieka, upominając się o nią, gdziekolwiek był…
 
Udział w konkursie zmierzał do rozwijania uzdolnień, pobudzał do kreatywności, a także pozwalał kształtować umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji. Konkurs polegał na przygotowaniu pracy artystycznej w dowolnej technice (plastycznej, przestrzennej itp.) lub prezentacji multimedialnej ukazującej sylwetkę wybitnego Papieża. Tematem pracy artystycznej był „Jan Paweł II miłośnik przyrody”, a tematem prezentacji multimedialnej „Ten, który zmienił losy Polski i świata”. Patronat nad konkursem objął Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II oraz parafia św. Rocha w Złotowie.

Najdalej położoną szkołą im. Hipolita Cegielskiego jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach. Jest to już województwo dolnośląskie. Tu pamięta się o tym, że Jan Paweł II był wielkim patriotą. Dlatego w atmosferze przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia i klasowych spotkań wigilijnych uczniowie szkoły wystawili na scenie niezwykły spektakl, a mianowicie „Betlejem polskie” według Lucjana Rydla.

Przypomnieć należy, że Rydel był on młodopolskim poetą, znanym przede wszystkim jako Pan Młody w wielkim narodowym dramacie „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Lucjan Rydel znakomicie uchwycił w swej sztuce treści religijne i patriotyczne. W jego jasełkach Jezus rodzi się w Polsce. Herod jest carem, a więc ciemiężycielem Polski. Natomiast Trzej Królowie to Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Jan III Sobieski, a w ich orszaku idą do Dzieciątka prości ludzie i postacie-symbole polskich walk narodowych.

Co ważne wśród publiczności byli nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale także rodzice, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych oraz instytucji współpracujących ze szkołą. Wszyscy mogli zobaczyć wzruszające i monumentalne widowisko.

We wszystkich szkołach noszących imię Hipolita Cegielskiego, wypełniając zapisy encyklik papieskich i realizując hasło „Dobro jest w nas” organizuje się wspólną świąteczną paczkę dla potrzebujących.

Zbiórki darów dla potrzebujących rodzin organizuje się kilkanaście dni przed świętami. Zawsze dokładnie wypisane są potrzeby materialne i rzeczowe. Uczniowie poszczególnych klas przynoszą potrzebne artykuły i zbierają pieniądze, na wypadek gdyby czegoś z wyszczególnionych rzeczy zabrakło. Dyrekcje, nauczyciele i pracownicy szkoły również ochoczo włączają się w taką akcję.

W wielu szkołach Cegielskiego wspiera się systematycznie chorujące dzieci chociażby  w formie zbiórki nakrętek i upominków. Warto tu wymienić chociażby Zespół Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie, a w Zespole Szkół Technicznych w Śremie uczniowie zostają laureatami wolontariatu, ponieważ „dobro powraca”.

Jan Paweł II na Jasnej Górze był jak u siebie w domu. Dlatego sześciokrotnie odwiedzał miasto i klasztor podczas swego rekordowo długiego pontyfikatu. Dzisiaj uczniowie szkół,  a szczególnie maturzyści tuż przed egzaminami maturalnymi organizują pielgrzymki na Jasną Górę, ale też do Wadowic, aby zwiedzić miejsce dzieciństwa Jana Pawła II.

Jako przykład można podać wycieczkę zorganizowaną na przełomie maja i czerwca 2012 roku w Zespole Szkół w Rogoźnie. Na stronach internetowych szkoły czytamy: „...Ostatni dzień wycieczki zaczęliśmy około godziny 5.30, kiedy to po spakowaniu, zjedzeniu śniadania oraz wejściu do autokaru pojechaliśmy do Wadowic. Wadowice to rodzinne miasto Karola Wojtyły, przyszłego papieża. Tam wzięliśmy udział we mszy świętej, po której zjedliśmy kremówki oraz zwiedziliśmy muzeum poświęcone naszemu wielkiemu Polakowi...”.   
                            
W szkołach noszących imię Hipolita Cegielskiego rocznice urodzin, śmierci i ważnych wydarzeń z życia Jana Pawła II sprawiają iż wydawane są okolicznościowe gazetki ścienne, zarówno klasowe jak i ogólnoszkolne. Inicjatywa najczęściej jest ze strony katechetów, ale nasi uczniowie bardzo chętnie tworzą takie gazetki.

W tych szkołach, które wydają papierowe gazetki szkolne ukazują się okolicznościowe, krótkie artykuły przybliżające postać Jana Pawła II. Innym przykładem, który stał się tradycją w CKZiU w Złotowie jest wydawanie każdego roku  w kwietniu przez maturzystów specjalnej gazetki i przygotowanie prezentacji multimedialnej specjalnie poświęconej życiu i działalności Karola Wojtyły. Natomiast uczniowie CKUiZ ze Środy Wielkopolskiej biorą udział w korowodzie Trzech Króli w tym mieście, a podczas tradycyjnego opłatkowego spotkania zarządu, rzemieślników i ich rodzin przedstawiają słowno-muzyczny program  oparty na motywach nocy betlejemskiej.

Na koniec warto podkreślić, że wiele działań związanych ze Świętym Janem Pawłem II organizowanych jest przez nauczycieli uczących religii katolickiej  w szkołach imienia Hipolita Cegielskiego. Są to na przykład klasowe konkursy, quizy, rozmowy itp. Warto podkreślić, że niestety nie wszystkie wydarzenia są rejestrowane przez organizatorów lub uczestników, szczególnie uczniów i w momencie opuszczenia szkół przez absolwentów zaangażowanych
w projekty nie można znaleźć źródła.

Dlatego autor zdaje sobie sprawę, że w artykule zapewne wiele ciekawych projektów nie zostało wymienionych, a szczególnie tych, które były projektami jednorazowymi. Podsumowanie 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły i Roku Świętego Jana Pawła II  w szkołach imienia Hipolita Cegielskiego, odbędzie podczas tradycyjnego spotkania nauczycieli i uczniów  - 30 listopada 2020 roku.

Marek Grzegorz Nowak
Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu
Lider Klubu Szkół Cegielskiego 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Droga do Pomnika Marszałka...

”W Moskwie 20 września 1920 roku, przemawiając na za¬mkniętym posiedzeniu rządu rosyjskiego, jego premier Wło¬dzimierz Lenin tłumaczył, dlaczego przegrana Armii Czerwonej pod War¬szawą była katastrofą..." - wszystko tam było gotowe do wzięcia. Lecz Piłsudski i jego Polacy spowodowa¬li gigantyczną, niesłychaną klęskę sprawy światowej rewolucji" – koniec cytatu.  W 97 lat później, w dniu  21 kwietnia 2017 roku w Sali Her¬bowej Urzędu Wojewódzkiego w Po¬znaniu odbyto się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby z udziałem zaproszonych Gości, powziąć postanowienie  o budowie w Poznaniu Pomnika Mar¬szałka Józefa Piłsudskiego. Uchwałą Za¬rządu Krajowego Związku przy pełnej aprobacie uczestników obrad, powoła¬no Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pozna¬niu, funkcje przewodniczącego Społecz¬nego Komitetu powierzono prezesowi Zarządu Krajowego Związku płk. w st. spocz. Stanisławowi Tomaszkiewiczo¬wi. (Na archiwalnej fotografii Marszałek Józef Piłsudski)

Idea budowy pomnika zrodziła się wtedy ze zbliżającym się jubileuszem 100-lecia odrodzenia Państwa Polskie¬go i 100. rocznicą Powstania Wielko-polskiego. Decyzja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej  o budowie pomnika została podjęta w 150. Rocznicę urodzin Marszałka. Postanowiono budowę po¬mnika realizować pod hasłem „Wszyscy mieszkańcy Poznania i Wielkopolski budują Pomnik Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu". Zaproponowano przed¬stawicielom biznesu, kultury i nauki, or¬ganizacjom pozarządowym, aby mate¬rialnie i moralnie wspierali ideę budowy Pomnika.

W 2008 roku ukazało się niezwykle cenne i obiektywne opracowanie prof. Dworeckiego  pt. ”Poznańskie i Piłsudski”, w którym autor zrewidował wiele da¬lekich od obiektywizmu sądów, w dal¬szym ciągu pokutujących i bezmyślnie powielanych, że Marszałek Józef Piłsudski podobno źle odnosił się do Wielkopolski i Wielkopolan.. Tymczasem w wypowie¬dziach Marszałka Piłsudskiego utrwalo¬nych w opublikowanych po Jego śmierci Pismach można odnaleźć podziw dla wielkiego wysiłku cywilizacyjnego i woj¬skowego Wielkopolan z tego okresu, kiedy ważyły się losy Polski. W czasie wizyty w Poznaniu 26 października 1919 roku w odpowiedzi na toast mini¬stra byłej dzielnicy pruskiej Władysła¬wa Seydy zaznaczył: „Wy, Wielkopola¬nie, rzuceni zostaliście do walki, którą wam wróg nieubłagany wypowiedział w tej dziedzinie, w której Polska za¬wsze najsłabszą była [...] W tej dzie¬dzinie macie za sobą dorobek niewoli tak wspaniały, że Polska cała przed wami się korzy. Z dorobkiem tym wchodzicie do wolnej i niepodległej Polski". W kwietniu 1921 roku, kiedy ponownie przybył do Poznania, aby złożyć hołd bohaterstwu Armii Wielko¬polskiej, w Bazarze w trakcie przyjęcia wydanego na cześć 15. Pułku Ułanów, nawiązując do jego sławy wojennej, zaznaczył: „Tam, gdzie byliście, byliście doskonali". (Na archiwalnej fotografii: Marszałek Józef Piłsudski w Poznaniu, w dniu 26 października 1919 roku ).

Marszałek Piłsudski  - jako wybitny mąż stanu jest jednym z tych bohaterów, który na pomnik w Poznaniu w pełni za¬sługuje.

Podejmujemy na wielu płaszczyznach skuteczne działania, aby w Poznaniu zbudować okazały i godny Marszałka Pomnik. Rada Miasta Poznania, wyra-żając zgodę na wzniesienie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, w uza¬sadnieniu pisze: „(...) uznając potrzebę znaczącego upamiętnienia twórcy nie-podległego Państwa Polskiego, wielkie¬go Polaka i patrioty, który dzięki swej odwadze, bezkompromisowości, w nie¬zmiennym umiłowaniu ojczyzny, dzięki talentom politycznym i wojskowym, wydźwignął Polskę z mroków niewoli i przywrócił jej należne miejsce wśród narodów świata. W przeświadczeniu Rady Miasta pomnik taki, usytuowany w ważnym i godnym miejscu przestrzeni publicznej miasta, utrwali w świadomości mieszkańców i go¬ści pamięć o wielkim człowieku, któremu ojczyzna nasza tak wiele zawdzięcza". (Na archiwalnej fotografii Marszałek Józef Piłsudski w Poznaniu, 27 października  1927 roku.)

Na wniosek Społecznego Komitetu Budowy  Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu, po wielu rozmowach, dyskusjach zainteresowanych stron i wizjach lokalnych, zespól do spraw wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania powziął decyzję o budowie Pomnika przy zbiegu ulic: Libelta i Alei Niepodległości. Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Ar¬chitektury Urzędu Miejskiego podjął stosowne działania, w wyniku których rozpisano konkurs na budowę pomnika. Sąd Konkursowy rozpoczął prace mery¬toryczne 20 września 2019 r. i 23 stycz¬nia 2020 r. wyłonił zwycięzcę konkursu. Został nim artysta rzeźbiarz Zbigniew Mikielewicz. Sądowi Konkursowemu przewodniczył prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, prof. ASP dr hab. Jan Tutaj. ( Na zdjęciu jedna z propozycjo – wizja artystyczna  pomnika Józefa Piłsudskiego ).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało zgodę na zbiera¬nie środków finansowych na budowę Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskie¬go w Poznaniu (nr 2017/2004/KS).  Zgodnie z kosztorysem określonym przez Sąd Konkursowy, koszt budowy pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu budowy, wycenił na około 2 mln złotych. W zgromadzeniu tej sumy środków finan¬sowych, liczymy na osoby fizyczne i prawne. Jak do tej pory pisemne wsparcie idei budowy pomnika przekazali m.in.:
Prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński; Minister Obrony Na¬rodowej; Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Minister Edukacji Narodowej. Publicznie zadeklarowali poparcie: Wojewoda Wielkopolski, Marszalek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent miasta Poznania, wielu prezydentów, starostów, burmistrzów i wójtów z terenu całej Wielkopolski. Członkowie Społecznego Komitetu Budowy Po¬mnika w spotkaniach z mieszkańcami Poznania i Wielkopolski, generalnie spotykają się z życzliwością i popar¬ciem idei budowy pomnika.

W tym miejscu w odniesieniu do osób niezdecydowanych bądź przeciwników budowy pomnika odsyłam do stosow¬nej lektury Wydawnictwa Biblioteka Dzieł Naukowych Warszawa 1934 r. „Idea i Czyn Józefa Piłsudskiego". Wymienioną pozycję (książkę) na pra¬wach reprintu wydało w 1991 r. Wydaw¬nictwo POLONIA.

Pan Jarosław Kaczyński w piśmie do Pre¬zesa Związku napisał m.in. „Z radością przyjąłem wiadomość o inicjatywie ZK ZOR RP. Jestem przekonany, że pomnik twórcy naszej Niepodległości powinien stać we wszystkich znaczących miastach Rzeczypospolitej. Poznań należy do tych kilku najważniejszych, dlatego inicjatywa budowy pomnika jest tak piękna i ważna. Popieram ją z całego serca".

Dla klarowności sprawy z radością infor¬muję, że ideę budowy pomnika dekla¬ruje wesprzeć finansowo wielu posłów z różnych opcji politycznych. Aktualnie, odpowiadając na sugestie merytorycz¬nych pracowników MK i DN, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodo¬wego objął Honorowym Patronatem ideę budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu.

Przy dużym zaangażowaniu członków Społecznego Komitetu Budowy Pomni¬ka oraz przyjaciół i sympatyków Związ¬ku postanowiliśmy, że odsłonięcie Po¬mnika odbędzie się 28 września 2021 r.  Społeczny Komitet Budowy Pomnika postanowił, że członkostwo w nim jest kwestią otwartą i oczekuje zgłoszeń środowisk, którym bliska jest idea upamiętnienia Mar¬szałka. Fundusze na budowę Pomnika Marszałka można wpłacać do PKO Bank Polski SA na konto 50 1020 4027 0000 1602 1421 9630.

Przewodniczący Społecz¬nego Komitetu
Budowy w Poznaniu Pomnika
Marszałka Józefa Piłsudskiego

Stanisław Tomaszkiewicz
Płk w st. spocz   


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem