Krystyna Babiak

Dr Krystyna Babiak – dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Po ukończeniu studiów prawniczych w latach 1968 – 1970 odbyła aplikację w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. W latach 1970 – 1974 Krystyna Babiak odbyła studia doktoranckie z zakresu prawa pracy na swojej macierzystej uczelni, a następnie w roku 1975 obroniła pracę doktorską. W latach 1974 – 1986 dr Krystyna Babiak pracowała jako adiunkt w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1986 rozpoczęła karierę radcy prawnego. Kolejno pracowała w Zespole Opieki Zdrowotnej Poznań – Jeżyce, następnie w1990 roku założyła własną prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu. W latach 1995 – 2003 dr Krystyna Babiak pracowała w poznańskim oddziale Banku Śląskiego. W 1995 roku została arbitrem Sądu Polubownego przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej. Wcześnie, w roku 1986 została powołana do pełnienia funkcji wicedziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, a w roku 1995 została dziekanem tej Izby i przewodzi jej do chwili obecnej.

W środowisku poznańskich prawników dr Krystyna Babiak cieszy się wielkim uznaniem dla jej kompetencji zawodowych i przymiotów osobistych, takich jak życzliwość dla ludzi, otwartość na ich problemy, chęć udzielania pomocy prawnej. Dr Krystyna Babiak jest posiadaczką Złotej Honorowej Odznaki Miasta Poznania, Złotej Odznaki „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”, posiada też odznaczenie państwowe – Złoty Krzyż Zasługi.

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót