Wojciech Jankowiak

Powszechnie znany i ceniony w Wielkopolsce działacz samorządowy, wielokrotnie wysoki urzędnik państwowy, polityk. Wojciech Jankowiak urodził się w 1956 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył też studia podyplomowe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W latach 1989 – 1990 Wojciech Jankowiak był wiceprezydentem Miasta Poznania. Od roku 1990 do 1993 pełnił funkcję zastępcy kierownika Urzędu Rejonowego w Poznaniu, a następnie w latach 1993-1996 był dyrektorem Departamentu Reformy Administracji Publicznej w Urzędzie Rady Ministrów. Od roku 1996 do 1998 roku pełnił funkcję wicewojewody Poznańskiego. W pierwszej kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego powołany został na członka zarządu województwa, a następnie w roku 2001 ponownie przeszedł do Urzędu Wojewódzkiego gdzie do 2003 roku pełnił funkcję wicewojewody wielkopolskiego.

Od roku 2003 do 2006 roku Wojciech Jankowiak był dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, stając się czołowym współtwórcą Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, systemu wdrażania funduszy unijnych oraz projektu nowego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa na lata 2007-2013.

W wyborach samorządowych w listopadzie 2006 roku Wojciech Jankowiak został wybrany radnym III kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego i obecnie pełni funkcję członka zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Przyjazny ludziom, otwarty na wszelkie sprawy i problemy, znakomity administrator i organizator, Wojciech Jankowiak jest jedną z tych osobistości wielkopolskich, które dobrze zapisują się w nowoczesnej historii regionu.

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót