Adam Szejnfeld

Adam Szejnfeld – urodzony 13.11.1958 r., mgr prawa - ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa. W latach osiemdziesiątych członek legalnej i podziemnej ,,Solidarności", internowany w więzieniach we Wronkach i w Gębarzewie. Współorganizator Komitetów Obywatelskich, przedsiębiorca i działacz samorządowy. W latach 1990 r. – 1998 r. radny oraz burmistrz Miasta i Gminy Szamocin. Potem poseł na Sejm RP III, IV, V i VI kadencji. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP oraz Fundacji Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska”. Honorowy prezes pierwszoligowego klubu siatkarskiego KS „Joker” Piła.

Uznany za jednego z dziesięciu najlepszych polityków w Polsce – „Najlepszy ekspert od spraw gospodarczych w PO i jeden z najlepszych znawców tej problematyki w Sejmie”, według Tygodnika „Polityka”. „Honorowy Ambasador Polskiego Biznesu”, pięciokrotny laureat I miejsca w rankingu mediów Wielkopolski Północnej - ,,Człowiek Roku", wielokrotnie odznaczany i nagradzany przez krajowe organizacje gospodarcze.

W Sejmie m. in. autor wielu projektów ustaw zmierzających do ograniczenia bezrobocia, rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego oraz poprawy kondycji małych i średnich przedsiębiorstw, z tzw. Pakietem Szejnfelda na czele. Orędownik rozwoju samorządu terytorialnego i zwiększenia kompetencji władz gmin. Zwolennik głębokiej reformy administracji publicznej oraz zmian zasad pracy urzędów i funkcjonariuszy publicznych.

Organizator i współorganizator koncertów, akcji oraz imprez charytatywnych dla osób potrzebujących pomocy, a także konkursów tematycznych oraz zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży.

Interesuje się zagadnieniami z zakresu – wolność a gospodarka, znaczeniem klasy średniej dla rozwoju, prawnymi oraz ekonomiczno-gospodarczymi zagadnieniami funkcjonowania państwa i społeczeństwa, gospodarką i przedsiębiorczością, państwową i społeczną rolą samorządu terytorialnego, promocją i marketingiem, organizacją i zarządzaniem zasobami.

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót