Wacław Wilczyński, prof. dr hab.
ekonomista, pedagog, popularyzator wiedzy ekonomicznej

Wacław Wilczyński, prof. dr., urodził się w 1923 roku. Pochodzi z Wolnego Miasta Gdańska, ale jako dziecko i młodzieniec wychowywał się i studiował w Poznaniu. W czasie wojny był żołnierzem Armii Krajowej. Ukończył Akademię Handlową w Poznaniu. Już w latach 50-ych publikował teksty, oceniane wówczas jako "rewizjonistyczne" w stosunku do funkcjonującego systemu ekonomicznego. W latach 1968 -1970 był wykładowcą na katolickim uniwersytecie w Leuven (Belgia). Na przełomie lat 1970 i 1980 był konsultantem w pierwszym zespole reformatorskim Leszka Balcerowicza. Później był członkiem Rady Ekonomicznej przy rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Od roku 1993 do roku 1997 stał na czele Rady Ekonomicznej przy prezesie Narodowego Banku Polskiego.

Profesor Wacław Wilczyński, dzisiaj nestor ekonomistów polskich, autor wielu publikacji naukowych, setek esejów i artykułów publicystycznych poświęconych tematyce ekonomicznej i gospodarczej, wniósł wielki wkład intelektualny w tworzenie się nowego porządku ekonomicznego w Polsce w okresie transformacji ustrojowej.

Profesor Wacław Wilczyński, który niedawno obchodził pięćdziesięciolecie pracy naukowej, powiedział z tej okazji: "Mój światopogląd ekonomiczny w dużej mierze ukształtowało to, że doktoryzowałem się u profesora Edwarda Taylora" i wypowiedź ta w pełni koresponduje z całą działalnością publiczną i popularyzatorską profesora, którego zdaniem, znajomość mechanizmów kierujących rynkiem jest w Polsce wciąż niewielka, a ludzie nie rozumieją sensu przeprowadzanych reform. Dlatego też od wielu lat Profesor popularyzuje te mechanizmy nie tylko jako wykładowca akademicki, ale również jako felietonista opiniotwórczego tygodnika Wprost. Felietony Profesora Wacława Wilczyńskiego zawsze wzbudzały i wzbudzają duże zainteresowanie nowatorskim ujmowaniem podejmowanych tematów, u jednych wzbudzając podziw dla sędziwego ekonomisty, u innych wywołując konsternację oczywistością stwierdzeń dotyczących zjawisk ekonomicznych i skomplikowanej materii rynkowej. Profesor Wacław Wilczyński swoje eseje ekonomiczne udostępniał również redakcji EMI EuroPartner.

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót