Przemysław Gonera

Przemysław Gonera, wybitny menedżer, naukowiec, ekolog, urodził się 10 czerwca1950 roku w Alfredówce, powiat Nowa Dęba. Szkołę Podstawową oraz Liceum Ogólnokształcące ukończył w Poznaniu, do którego wraz z rodzicami przeniósł się w 1962 roku.  Po uzyskaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Geografii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ich ukończeniu w 1975 roku, podjął pracę w Instytucie Geografii na etacie naukowo-badawczym. W tym też roku był kierownikiem organizacyjnym Studenckiej Wyprawy Naukowo-Badawczej do Australii. W kolejnych latach z powodzeniem kontynuował działalność naukową, łącząc ją z udziałem w wielu ciekawych przedsięwzięciach badawczych. W 1984 roku obronił pracę doktorską na temat rekonstrukcji środowiska rzecznego Warty w okresie Późnego Vistulianu. W 1987 roku uczestniczył w pracach badawczych na Spitsbergenie, a w 1989 roku Instytut Ekologii Polskiej Akademii Nauk powierzył mu kierownictwo XV Wyprawy Antarktycznej na Wyspę Króla Jerzego do Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego. Po powrocie w 1992 roku kontynuował pracę w Instytucie Geografii UAM w Poznaniu.

Doceniając jego osiągnięcia naukowe i zdolności organizacyjne  Wojewoda Poznański w 1993 roku powołał go na Prezesa Zarządu utworzonego właśnie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  Przemysław Gonera wnosi ogromny wkład w rozwój tej instytucji mającej wielkie znaczenie dla ochrony środowiska w regionie. Pod jego kierownictwem Fundusz owocnie współpracuje z samorządami, szkołami i organizacjami ekologicznymi wspierając wiele ich przedsięwzięć. Współuczestniczy także w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków unijnych. W czerwcu 2004 roku powierzono mu obowiązki Przewodniczącego Konwentu Prezesów Zarządów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dr Przemysław Gonera wielokrotnie uczestniczył w międzynarodowych konferencjach ekologicznych, na których przedstawiał działania Polski na rzecz ochrony środowiska, a w szczególności nasz system finansowania przedsięwzięć ekologicznych. Jest wykładowcą w Centrum Edukacyjnym Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju UAM w Poznaniu, członkiem towarzystw naukowych, a także posiada certyfikat MBA.

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót