Dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula - biolog...

Doktor hab. Kinga Kamieniarz-Gdula jest rodowitą poznanianką, a równocześnie Europejką, która znaczną część życia spędziła za granicą. Swoją formację naukową rozpoczęła na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod opieką pani profesor Anny Goździckiej-Józefiak, uzyskując magisterium z biotechnologii  oraz licencjat z bioinformatyki. Jej zainteresowania biologią eksperymentalną skrystalizowały się podczas owocnego pobytu na Uniwersytecie w Mediolanie w ramach programu Erasmus. Naturalną kontynuacją tej życiowej pasji były studia doktorskie w Instytucie Maxa Plancka we Freiburgu (Niemcy). Pod kierunkiem profesora Roberta Schneidera badała efekty modyfikacji oraz rolę podtypów białka tzw. histonu łącznikowego H1. Histon H1 jest współodpowiedzialny za upakowanie nici DNA o długości dwóch metrów w jądrze komórkowym o rozmiarze 200 tysięcy razy mniejszym. Po obronie doktoratu i krótkim stażu podoktorskim w laboratorium promotora zmieniła miejsce oraz tematykę badań, przenosząc się na Uniwersytet Oksfordzki w Anglii. W zespole profesora Nicka Proudfoota badała proces transkrypcji, czyli odczytywania informacji genetycznej. Praca w ośrodkach zagranicznych umożliwiła zdobycie unikalnego doświadczenia i umiejętności oraz dokonanie licznych odkryć opublikowanych w renomowanych periodykach naukowych. W ciągu trzynastu lat życia spędzonych za granicą wyszła za mąż i założyła rodzinę.

Jesienią 2019 roku wróciła do Polski i założyła własny Zespół Badawczy Regulacji Genomu, na macierzystym UAM. Stało się to możliwe dzięki pozyskaniu grantów w programach Polskie Powroty oraz SONATA BIS, które są finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz Narodowe Centrum Nauki. Jednak już wcześniej prowadziła badania w Oxfordzie, dysponując własnymi środkami pochodzącymi z prestiżowego Indywidualnego Stypendium Marii Skłodowskiej-Curie.

Jej laboratorium mieści się w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM z afiliacją Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii wchodzącego w skład Wydziału Biologii. Jest ono wyposażone na światowym poziomie i umożliwia stosowanie najnowszych metod genomiki. Jest to dziedzina istotna we współczesnej biologii, a celem prac prowadzonych w jej zespole jest zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za separację odczytu poszczególnych ludzkich genów. Poza istotnym walorem poznawczym, zdobyta wiedza może przyczynić się w przyszłości do diagnozowania lub leczenia tych chorób, które charakteryzują się zaburzeniami w rozpoznawaniu końców genów, co ma miejsce na przykład w niektórych formach raka.

W 2020 roku Kinga Kamieniarz-Gdula uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych na Wydziale Biologii UAM. O przyznaniu jej na początku bieżącego roku cenionego w środowisku grantu Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) informowaliśmy już na łamach Europartnera.  

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót