Mirosław M. Jankowicz - działacz spoleczny...

Miroslaw Markus Jankowicz urodzony 26.121960 roku w Olsztynie.W 1987 r. wyjazd do Republiki Federalnej Niemiec. Tam pracował  między innymi w „Institut für Mikroelektronik Stuttgart” Landesbank Baden-Württemberg, Fachhochschule Esslingen oraz założył własną działalność gospodarczą. W latach 1997- 2000 Miroslaw Markus Jankowicz współpracował z Instytutem Lecha Wałęsy w Warszawe.  Organizował przyjazdy Prezydenta Lecha Wałęsy do Republiki Federalnej Niemiec. W tym organizował spotkania z Kanclerzem Niemiec Helmutem Schmidta i z Kanclerzem Niemiec Dr. Helmutem Kholem.

Miroslaw Markus Jankowicz założył Zrzeszenie Polskich Inżynierów i Techników Badenii -Wirtembergii i Bawarii.  10 lipca 2003 roku Sąd w Esslingen dokonał rejestracji Zrzeszenie Polskich Inżynierów i Techników Badenii - Wirtembergii i Bawarii T. z. i wpisał do rejestru organizacji prawa niemieckiego. Po dokonanej rejestracji Urząd Finansowy w Stuttgarcie przyznał Zrzeszeniu krajowemu status organizacji wyższej użyteczności publicznej.

Celem statutowym związku jest: popieranie porozumienia międzynarodowego na podstawie traktatu niemiecko-polskiego z dnia 17. 06. 1991 i należącej do niego korespondencji ministrów spraw zagranicznych, popieranie wymiany naukowo-technicznej i gospodarczej w szczególności między Polską, a Niemcami oraz innymi krajami EU. Miroslaw Markus Jankowicz otrzymał wiele wyróżnień za działalność na rzecz współpracy Polska-Niemcy. 
 

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót