Maciej Kozik - samorządowiec, społecznik...

Maciej Kozik urodził się w 1954 roku w Zabrzu. W 1977 roku ukończył studia historyczne, a w 1979 roku studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończe-niu aplikacji sądowej został w 1989 roku radcą prawnym. W latach 80 był związany zawodowo ze spółdzielczością mieszkaniową. W 1990 roku wraz z kilkunastoma osobami reprezentującymi poznańskie środowisko akademickie założył pierwsze w Polsce, po przemianach ustrojowych, stowarzyszenie zrzeszające wielkopolskie samorządy lokalne pn. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. Zrzeszając aktualnie ponad 270 gmin i powiatów z terenu województwa wielkopolskiego i sąsiednich regionów jest ono naj-starszym w Polsce i największym regionalnym stowarzyszeniem samorządowym. Jego celem jest doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników i radnych zrzeszonych samorządów.

W latach 1992 – 2001 Maciej Kozik funkcjonował aktywnie (m.in.jako członek zarządu) w strukturach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej współpracując z twórcą polskiego samorządu gminnego prof. Jerzym Regulskim. Był uczestnikiem kilkudziesięciu staży o charakterze samorządowym organizowanych w: Anglii, Austrii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Łotwy, Szwecji i Ukrainy.

Pracę zawodową chętnie łączy z działalnością społeczną będąc m.in. członkiem rad: Towarzy-stwa Ukraina – Polska – Niemcy, czy Fundacji Poznań - Ille et Vilaine. Za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i regionalnymi. Jest odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem Pamiątkowym Ad Perpetuam Rei Memoriam, Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego oraz Medalem św. Iwona.

W 2017 roku Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu uhonorowało Macieja Kozika Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit.

 

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót