Maciej Sytek – Wolontariusz Roku – samorządowiec...

Maciej Sytek - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Dyrektor Departamentu Zdrowia, zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programów, menadżer i trener biznesu. Przez w iele lat prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie zadań dorad-czych i kadrowych.  Samorząd terytorialny od zawsze był jego obiektem zainteresowań. Od 2011 Maciej Sytek pracował w Wydziale Informacji i Promocji Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim, najpierw jako kierownik, potem jako naczelnik. Maciej Sytek brał udział w pracach związanych z tworzeniem Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W 2015 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Wdrażania Programu Re-gionalnego. Koordynował i monitorował inwestycję za płaszczyźnie wzmocnienia konkuren-cyjności przedsiębiorstw w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia, transportowej, edukacyjnej. Od 2016 roku piastował stanowisko dyrektora Departamentu Zdrowia. Był odpowiedzialny za kierowanie pracą oraz kształtowaniem ogólnej polityki działania Departamentu.  Jako Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialny jest za pracę Departamentu Zdrowia, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego oraz Departamentu Gospodarki.

Oprócz bogatego doświadczenia zawodowego, ma na swoim koncie wiele sukcesów społecz-nych. Między innymi jest inicjatorem akcji ,,Świąteczna paczka od sąsiada’’ w gminie Pobiedziska. Co roku przed świętami Bożego Narodzenia zbierana jest żywność dla osób samotnych lub będących w trudnej sytuacji materialnej. W 2009 roku Maciej Sytek został uhonorowany tytułem Wolontariusz Roku przez Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego.
 

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót