Andrzej Lesicki – naukowiec, odkrywca, rektor UAM

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, prorektor ds. kadry i rozwoju, w kwietniu 2017 roku został nowym rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kadencję obejmującą lata 2016-2020. Prof. Lesicki (ur. ur. 8 października 1950 r.) jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UAM, zoologiem, fizjologiem zwierząt. Studia z biologii w zakresie zoologii ukończył z wyróżnieniem na poznańskim UAM w 1973 r., gdzie został zatrudniony i zdobywał kolejne awanse akademickie]. Stopień doktorski uzyskał w 1981 r. na podstawie rozprawy pt. Hormonalna regulacja aktywności fosfofruktokinazy i kinazy pirogronianowej w wątrobotrzustce i mięśniu odwłokowym raka Orconectes limosus Raf. Habilitował się w 1994 r. na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy "Fosfofruktokinaza i kinaza pirogronianowa w tkankach skorupiaków i owadów".  W 1995 został profesorem nadzwyczajnym.

Od lat prowadzi badania z zakresu biologii komórki, koncentrując się na białkach błon komór-kowych, koncentrując się na białkach błon komórkowych, m.in. na akwaporynach. Ze względu na obiekt badań, jakim są ślimaki lądowe i słodkowodne, można powiedzieć, że jest malakolo-giem, badaczem mięczaków. Interesuje się też klasyfikacją ślimaków. Wykrył występowanie w Polsce nowego gatunku ślimaka o nazwie Monacha claustralis, po raz pierwszy zaobserwowane-go przez niego na kampusie Morasko. Przez lata był prodziekanem i dziekanem Wydziału Biologii. W ciągu ostatnich ośmiu lat pełnił funkcję prorektora do spraw kadry i rozwoju uczelni. 

Jest autorem lub współautorem ponad 230 publikacji, redaktorem naczelnym dwóch angloję-zycznych czasopism naukowych – Folia Malacologica, wydawanych przez Stowarzyszenie Ma-lakologów Polskich, Wydział Biologii UAM i Bogucki Wydawnictwo Naukowe oraz Biological Letters, wydawanych przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Wydział Biologii UAM. Meloman, właściciel kolekcji liczącej 2165 płyt winylowych. Miłośnik zwierząt, zbiera też muszle i własnoręcznie zbudowane modele samolotów. (Źródło: Portal UAM )

 

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót