Paweł Wachowiak- menedżer hodowli roślin i produkcji...

Paweł Wachowiak urodził się w Śremie w Wielkopolsce. Jest wychowankiem Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa w Bojanowie. W 1976 r. ukończył Wydział Rolniczy na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Niemal cała jego droga zawodowa związana jest z hodowlą roślin. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobył w Wojewódzkiej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Śremie i Kombinacie PGR Kórnik. Następnie w latach 1979-1984 pracował na stanowisku Dyrektora Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wrocław - Swojec. W latach 1984 -1986 objął pracę w Stacji Hodowli Roślin Ogrodniczych w Bąkowie na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. Hodowli Roślin i Produkcji. Od 1987 do 2002 r. kierował Stacją Hodowli Roślin Ogrodniczych w Iłówcu. W latach 2002-2006 pełni funkcję zastępcy Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu. Od 2007 r. piastował Stanowisko Wiceprezesa Zarządu CWJ Hipodrom  Wola Sp. z o.o.

Z dniem 1 czerwca 2009 r. w wyniku wygranego konkursu pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy „SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o. w Nochowie. W 2015 roku za krzewienie idei pracy organicznej otrzymał statuetkę „ „Honorowego Hipolita” oraz godność „Lidera Pracy Organicznej”.

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót