Wydanie nr: 6 (178) LISTOPAD 2018
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

Zmarł prof. dr hab. Jan Sandorski

Profesor dr hab. Jan Tadeusz Sandorski (78 l.) Lider Pracy Organicznej 2010, zmarł w Poznaniu 28 grudnia. Odszedł wybitny polski prawnik, specjalista prawa międzynarodowego, profesor zwyczajny nauk prawnych, emerytowany pracownik Zakładu Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Polska nauka straciła kolejnego znakomitego naukowca, który zyskał międzynarodową sławę wykładając miedzy innymi w Uniwersytecie Columbia, Uniwersytecie Ahmadu Bello w Nigerii, Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie na Słowacji, oraz w  Państwowym Uniwersytecie w Irkucku w Rosji. Jako specjalista prawa międzynarodowego, praw człowieka, stosunków polsko-niemieckich udzielał się był ekspertem dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zasiadał w Doradczym Komitecie Prawnym MSZ, był doradcą polskiej delegacji na sesje Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Profesor Jan Tadeusz Sandorski przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Przyjaciół ONZ.
 
Odszedł Wybitny Naukowiec, Człowiek szlachetny i zasłużony.

Cześć Jego Pamięci.
 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Naukowa współpraca UAM z KITAMI INSTITUTE of Technology...

Niedawno  prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Ryszard Naskręcki, przyjął delegację z Kitami Institute of Technology, reprezentowanego przez prezydenta tej uczelni - prof. Soichiro Suzuki. Podczas spotkania podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza a Politechniką z Kitami w Japonii. Jak mówił prof. Michał Ptaszyński, absolwent japonistyki na UAM, obecnie pracujący w Kitami Instite of Technology, współpraca pomiędzy uczelniami już trwa: - Rozwija się ona w dwóch głównych kierunkach: przede wszystkim jest to wymiana studencka na podstawie rozmaitych projektów oraz grantów, natomiast drugi filar to współpraca naukowa i wymiana technologii – mówi prof. Ptaszyński. UAM i KIT realizują wspólny projekt mający na celu rozwiązanie problemu agresji rówieśniczej w szkole z wykorzystaniem technologii – wykrywanie agresji czy hejtu.

Podpisana umowa zapewnia współdziałanie w wielu płaszczyznach: organizowanie konsultacji i wzajemnych wizyt oraz prowadzenie wykładów przez przedstawicieli obu uczelni, wspieranie udziału młodych naukowców w konferencjach i sympozjach, ułatwianie badań prowadzonych przez młodych naukowców, ułatwienie wymiany naukowców i studentów oraz współpracę przy wymianie publikacji i informacji naukowych.

- Kitami Institute of Technology został założony w 1960, czyli ma blisko 60 lat. Fizycznie jest to najbardziej wysunięty na północ państwowy uniwersytet w Japonii, na którym studiuje ok. 2200 studentów rocznie. Główne pola badawcze to rolnictwo, odnawialne źródła energii, informatyka czy biomateriały. Jako, że KIT znajduje się w najzimniejszym miejscu Japonii, naukowcy zajmują się badaniem lodu, jego strukturą oraz jego wykorzystaniem – podsumowuje prof. Ptaszyński.

 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Unijne przepisy bezpieczeństwa dla dronów...

Są już przepisy dla całej Unii Europejskiej, zapewniające bezpieczne używanie dronów oraz wspomagające rozwój rynku. Posłowie do Parlamentu Europejskiego  przegłosowali projekt przepisów, uzgodnionych już nieformalnie z Radą, dotyczących zasad Unii Europejskiej  dla dronów oraz ich operatorów, zapewniających bezpieczeństwo, pewność oraz ochronę prywatności i danych osobistych. Na przykład, operator drona musi zapewnić, że znajduje się od w bezpiecznej odległości od innych uczestników przestrzeni powietrznej, ponadto drony muszą być projektowane w sposób wykluczający ryzyko dla ludzi.

Ze względu na wzrost użycia dronów, Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie obowiązujących na terenie całej Unii przepisów dla dronów, które stanowiłyby część aktualizacji przepisów bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej, w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa oraz stymulacji rozwoju rynku, hamowanej przez nieskoordynowane przepisy krajowe. Dotychczas, drony ważące mniej niż 150 kg, podlegały przepisom krajowym.

Posłowie zuważyli również, że operatorzy dronów, które są w stanie, w przypadku kolizji, wyrządzić krzywdę ludziom, powinni być zarejestrowani, a drony powinny mieć oznaczenie umożliwiające ich identyfikację.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego i Komisja Europejska będą odpowiedzialne za opracowanie bardziej szczegółowych ogólnounijnych przepisów w oparciu o te kluczowe zasady.

Przepisy określą, jakie drony będą musiały posiadać certyfikat, na podstawie ryzyka związanego z zamierzonym sposobem ich używania. Jak również warunki, w jakich samoloty bezzałogowe powinny być wyposażone w takie urządzenia jak wysokościomierz, możliwość określenia zmiany strefy geograficznej oraz maksymalne dopuszczalne odległości operacyjne, funkcje unikania kolizji i automatycznego lądowania. (Źródło: UE).

 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem