Wydanie nr: 5 (190) WRZESIEŃ 2020
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Diamentowi znów na UAM...

Siedmioro studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zdobyło Diamentowy Grant w tegorocznym, dziewiątym konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie. W tym roku minister Wojciech Murdzek przyznał ok. 14 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

Na UAM laureatami Diamentowego Grantu zostali: Radosław Banasz – projekt pt. “Synteza i charakterystyka wiologenów jako materiałów funkcjonalnych do zastosowań w urządzeniach elektrochromowych” ; Tomasz Bartylak - projekt pt. “Czy ‘najtwardsze organizmy’ na ziemi są odporne na działanie cyjanku czyli badanie zdolności niesporczaków (Tardigrada) do metabolizowania cyjanku potasu”;  Martyka Bąk - projekt pt. “Prawo, społeczeństwo, kultura w świetle dawnych chorwackich aktów prawnych” ; Paweł Grobelny - projekt pt. “Efektywność nowych instrumentów ochrony krajobrazu dla zapewnienia ładu przestrzennego w reklamach”; Iga Skrzypczak - projekt pt. “Kategoria milczenia w poezji awangardowej dwudziestolecia międzywojennego w perspektywie semiotyczno-strukturalne";  Michał Sulik - projekt pt. “Synteza oraz badania właściwości przeciwnowotworowych i przeciwpasożytniczych nowych pochodnych iwermektyny”; Paulina Ratajczyk - projekt pt. “W poszukiwaniu wydajniejszych organicznych materiałów fotowoltaicznych - od modyfikacji chemicznych po wpływ warunków ekstremalnych”.
 
W IX edycji konkursu wyłoniono 69 laureatów, spośród 173 wnioskodawców, w dwustopniowym postępowaniu konkursowym. Grono wszystkich laureatów Diamentowego Grantu wynosi już ponad 750 osób.   
 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Polski Instytut Archeologiczny w Atenach...

W dniu 23 lipca 2020 roku rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Andrzej Lesicki podpisał w Atenach akt notarialny kupna lokalu - przyszłej siedziby Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach (PIAA). Rektorowi towarzyszyli: rektor elekt prof. Bogumiła Kaniewska oraz kanclerz UAM Marcin Wysocki. Instytut jest pod względem organizacyjnym jednostką UAM (centrum uniwersyteckim), podległą bezpośrednio rektorowi. Zakup siedziby kończy wieloletni proces tworzenia PIAA. Tym samym UAM wypełnił swoje zobowiązania wobec nauki polskiej do utworzenia w Atenach jednostki reprezentującej interesy wszystkich polskich badaczy zainteresowanych Grecją, w szczególności archeologów. Zobowiązanie to zostało ujęte w Porozumieniu podpisanym dwa lata temu z sześcioma innymi instytucjami naukowymi naszego kraju.

Niespełna 120-metrowy lokal umiejscowiony w Atenach na ul. Dionisiou Eginitou 7 został kupiony od archeologów kanadyjskich i pełnił dotychczas funkcję siedziby Kanadyjskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach. Najbliższe miesiące poświęcone zostaną na niezbędne prace remontowe i dostosowawcze.

-Nie zmienia to faktu, że Instytut już działa od roku i między innymi dzięki jego istnieniu nasz uniwersytet otrzymał pierwszą licencję na badania terenowe w Grecji – informuje dyrektor PIAA prof. Janusz Czebreszuk.

UAM jest pierwszą polską instytucją w historii, która rozpoczyna własny projekt badań terenowych w Grecji. Naukowcy z UAM będą kontynuowali badania prowadzone od 10 lat w dolinie rzeki Anthemous, zlokalizowanej w północnej Grecji. Dotychczas byli partnerami gospodarzy z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach i Eforatu do spraw Starożytności Regionu Saloniki.   


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem