Wydanie nr: 9 (171) WRZESIEŃ 2017
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Natalii Drukarnia EtykiejJAWI

Już wkrótce „Złote Hipolity 2017”...

Wśród wielu cennych inicjatyw podejmowanych przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego i wśród wielu projektów, jakie towarzystwo realizowało i realizuje, jedna inicjatywa i jeden projekt wyróżniają się w sposób szczególny.Mam na myśli projekt przyznawania wybitnym osobistościom pracy organicznej honorowej nagrody „Złotego Hipolita”.Wkrótce po tym jak powstało Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego środowisko tej organizacji - przedstawiciele uniwersyteckiej inteligencji Poznania, organicznicy - pozytywiści obserwując bieg wydarzeń (zmiany ustrojowe w państwie) zdiagnozowali, że niezbędne jest wykreowanie nowych wzorców osobowych. Wzorców, które swoim przykładem skutecznie mogłyby inspirować głównie młodą generację Polaków do aktywności życiowej, robienia kariery zawodowej, osiągania sukcesów w rezultacie własnej pracy, zdobytej wiedzy, a nie wskutek tzw. - jak to dawniej bywało - koneksji politycznych, karier partyjnych i układów towarzyskich.

To był początek. W towarzystwie powstał regulamin nagród, algorytm organizacyjny i propozycja znalezienia wsparcia moralnego dla całej inicjatywy ze strony jakiegoś wielkiego autorytetu, aby nagrodzie przydać blasku i atrakcyjności. Tym naturalnym autorytetem w czasie inicjowania projektu „Złoty Hipolit” mógł być tylko polski Papież - umiłowany Ojciec Święty Polaków, Jan Paweł II. Po krótkich staraniach w dniu 1 sierpnia 2001 roku do Watykanu na audiencję jubileuszową u Jana Pawła II udała się 3 osobowa delegacja Towarzystwa pod przewodnictwem Prezydenta Towarzystwa im, Hipolita Cegielskiego - dr Mariana Króla.

Przyjęcie delegacji przez Jana Pawła II i rozmowa z Ojcem Świętym, stała się wielkim wydarzeniem w historii Towarzystwa i jak pokazują minione lata wydarzeniem w skali europejskiej. Ojciec Święty Jan Paweł II po poznaniu założeń realizacji honorowej nagrody „Złotego Hipolita> z całego serca, pobłogosławił tę ideę kreowania nowych wzorców osobowych z polskiej elity, z uśmiechem i radością przyjął też w darze od dr Mariana Króla pierwowzór statuetki „Złotego Hipolita” - desygnatu Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej. W tym doniosłym momencie projekt „Złoty Hipolit” stał się faktem.

Od tamtej pamiętnej chwili, która do dzisiaj jest inspiracją dla Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i każdej kolejnej kapituły „Złotego Hipolita”, upłynęło 17 lat. W okresie 2001-2017 kolejne, każdego roku powoływane nowe Kapituły „Złotego Hipolita” wykreowały bez mała 200 laureatów nagrody „Złotego Hipolita”, wśród których są najwybitniejsi z wybitnych: duchowni, naukowcy, artyści różnych dziedzin sztuki, działacze społeczni, działacze samorządowi - kobiety i mężczyźni.

Jak dowiadujemy się ze źródeł zbliżonych do Kapituły „Złotego Hipolita” w ostatniej dekadzie października br. w Poznaniu odbędzie się wielka uroczystość ogłoszenia tegorocznych laureatów Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, nagrody „Złotego Hipolita”. Jesteśmy przekonani, że tegoroczni laureaci wzbogacą listę tych, z których przede wszystkim młodzi ludzie powinni brać przykład, odpowiadając sobie zarazem na pytanie jak żyć i pracować dla siebie i swojej Ojczyzny.

Jerzy A. Gołębiewski


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem