Wydanie nr: 2 (204) MARZEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Z poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego...

Czy znasz to uczucie, gdy widok ukochanej dosłownie zabiera Ci oddech? A może przed rozpakowaniem prezentu jesteś tak podekscytowany, że pocą Ci się dłonie? Czy też, oglądając sukcesy sportowców czujesz, jak przyspiesza Ci serce?  Te i inne zmiany w fizjologii człowieka, od lat uważane są z jeden z podstawowych składników przeżywanych przez ludzi emocji. W Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki, badaniem psychofizjologii emocji zajmują się prof. Łukasz Kaczmarek (kierownik) oraz dr Maciej Behnke (manager laboratorium w latach 2016-2021, obecnie zastępca kierownika). W ostatnim miesiącu ukazały się dwie ważne prace zespołu w prestiżowych czasopismach Emotion Review i Scientific Data.

W pierwszej z nich, naukowcy wraz z partnerami ze Stanford University i Amsterdam University, przeprowadzili metaanalityczny przegląd 120 artykułów, mierzących aktywność psychofizjologiczną podczas 11 wywoływanych pozytywnych emocji. Wyniki wskazały, że wszystkie pozytywne emocje wywołują podobny wzorzec fizjologiczny, a mianowicie brak lub słaby wzrost aktywności autonomicznego układu nerwowego. Nowatorstwo tego przeglądu polega na opisie wszystkich dostępnych badań naukowych dotyczących aktywności fizjologicznej w trakcie przeżywania pozytywnych emocji. Jednakże, badacze sugerują ostrożność w wyciąganiu silnych wniosków, ponieważ do tej pory wiele pozytywnych emocji nie było wystarczająco dokładnie zbadanych pod kątem fizjologicznym.

W drugiej pracy odpowiadając na zainteresowanie fizjologią emocji w różnych dyscyplinach, np. informatyce, przedstawili publiczną bazę danych o nazwie Psychophysiology of Positive and Negative Emotions (POPANE). Baza ta obejmuje ponad 750 godzin nagrań od 1157 osób, zebranych w siedmiu badaniach realizowanych na przestrzeni ostatnich 10 lat przez prof. Łukasza Kaczmarka oraz jego doktorantów W plikach badacze zestawili ze sobą ciągły zapis afektu wraz z kilkoma biosygnałami (np. aktywność układu krążenia), w trakcie eksperymentalnie wzbudzanych pozytywnych i negatywnych emocji. POPANE jest aktualnie największym otwartym i powszechnie dostępnym zbiorem danych psychofizjologicznych dotyczących emocji. Baza ta powstała przy współpracy z zespołem naukowców  z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego. (Źródło: Sekcja Prasowa UAM)  
 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem