Wydanie nr: 1 (186) STYCZEŃ 2020
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

Forum Liderów

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu wśród wielu swoich statutowych zadań realizuje projekt pod nazwą Liderzy Pracy Organicznej. W ramach tego projektu Kapituła Honorowego Hipolita powołana przy Towarzystwie nominuje do godności Lidera Pracy Organicznej osobistości, które w różnych dziedzinach ich działalności zawodowej i społecznej wykazywały się i wykazują ponadprzeciętnym zaangażowaniem, wysokim morale i szczególnymi osiągnięciami stanowiącymi wzór godny naśladowania. Na stronach Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner będziemy popularyzować osobistości Liderów Pracy Organicznej dając im satysfakcję i ukazując ich globalnej opinii publicznej.

Oto oni:

Szczepan Cofta - lekarz naukowiec

…Dr hab. med. Szczepan Cofta jest dyrektorem naczelnym Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dyrektor dr hab. med. Szczepan Cofta wcześniej, od sierpnia 2001 piastował stanowisko naczelnego lekarza tego szpitala. Specjalizował się w chorobach wewnętrznych oraz chorobach płuc. Łączył pracę administracyjną na rzecz szpitala z pracą w Katedrze i Klinice Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Uprzednio dr hab. med. Szczepan Cofta pracował w Zakładzie Biochemii Lekarskiej. Przedmiotem jego zainteresowań klinicznych w zakresie pulmonologii są: przewlekła niewydolność oddechowa, zaburzenia oddychania podczas snu oraz mukowiscydozą dorosłych. Był dwukrotnym stypendystą Rządu Francuskiego oraz przebywał na stażu naukowym w Niemczech. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. "Wolą odpowiedzialnych za funkcjonowanie szpitala jest zaproszenie możliwie szerokiego grona pracowników do podjęcia dyskusji oraz współodpowiedzialności na wielu polach jego działalności. Nie można mówić o skutecznej restrukturyzacji szpitala klinicznego bez szerokiego udziału i konsensusu ze strony przedstawicieli wszystkich jego jednostek. Ważne jest także dostrzeganie i docenianie ekonomicznego wymiaru lekarskiej pracy, jako wyrazu troski o dobro wspólne."   

     


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

wersja do druku

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem