Wydanie nr: 5 (201) WRZESIEŃ 2021
ISSN 1643-0883 | RPR 1392












Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza





Gmina Kleczew









Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie















JAWI





































Forum Liderów

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu wśród wielu swoich statutowych zadań realizuje projekt pod nazwą Liderzy Pracy Organicznej. W ramach tego projektu Kapituła Honorowego Hipolita powołana przy Towarzystwie nominuje do godności Lidera Pracy Organicznej osobistości, które w różnych dziedzinach ich działalności zawodowej i społecznej wykazywały się i wykazują ponadprzeciętnym zaangażowaniem, wysokim morale i szczególnymi osiągnięciami stanowiącymi wzór godny naśladowania. Na stronach Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner będziemy popularyzować osobistości Liderów Pracy Organicznej dając im satysfakcję i ukazując ich globalnej opinii publicznej.

Oto oni:

Tadeusz Witold Młyńczak - państwowiec...

Tadeusz Witold Młyńczak urodził się 7 października 1934 r. w Poznaniu. Był uczniem VI Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, ale maturę uzyskał w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Poznaniu z tytułem technik-mechanik. Studia odbył na Politechnice Poznańskiej, gdzie uzyskał tytuł – mgr inż. mechanik. Pracował u Ceglorza – V-X.1953 r. w Fabryce Wagonów jako technik. Po studiach był asystentem w Katedrze Mechaniki Politechniki Poznańskiej i głównym technologiem w Zakładzie Sprzętowo-Transportowym Budownictwa Kolejowego w Poznaniu. Tadeusz Witold Młyńczak był także samorządowcem – w Dzielnicowej Radzie Narodowej Poznań - Nowe Miasto i w Radzie Miasta Poznania jako zastępca przewodniczącego. Został członkiem Stronnictwa Demokratycznego w Poznaniu – jako sekretarz i później przewodniczący (do 1974 r.).

W latach 1974-1976 – Tadeusz Witold Młyńczak był prezesem Centralnego Związku Rzemiosła w Warszawie. A w latach 1976-1989 – był zastępcą przewodniczącego Rady Państwa PRL. Tadeusz Witold Młyńczak był przewodniczącym Centralnego Komitetu SD w latach 1976-1989, i prezesem Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „POLONIA” (1977-1989), oraz posłem 6 kadencji (1965-1989). W Australii  odsłaniał pomnik Pawła Edmunda Strzeleckiego. Tadeusz Witold Młyńczak odznaczony jest m.in.: Honorową Odznaką Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandar Pracy. W dniu 14 lipca 2021 r. wyróżniony został przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Statuetką Honorowego Hipolita i otrzymał Godność Lidera Pracy Organicznej.  


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

wersja do druku

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem