Wydanie nr: 2 (187) MARZEC 2020
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

Forum Liderów

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu wśród wielu swoich statutowych zadań realizuje projekt pod nazwą Liderzy Pracy Organicznej. W ramach tego projektu Kapituła Honorowego Hipolita powołana przy Towarzystwie nominuje do godności Lidera Pracy Organicznej osobistości, które w różnych dziedzinach ich działalności zawodowej i społecznej wykazywały się i wykazują ponadprzeciętnym zaangażowaniem, wysokim morale i szczególnymi osiągnięciami stanowiącymi wzór godny naśladowania. Na stronach Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner będziemy popularyzować osobistości Liderów Pracy Organicznej dając im satysfakcję i ukazując ich globalnej opinii publicznej.

Oto oni:

Profesor Ryszard Słomski - biochemik...

Prof. dr. hab. Ryszarda Słomskiego, kierownika Katedry Biochemii i Biotechnologii Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP. Obchody rozpoczęły się od prezentacji sylwetki profesora. Profesor Ryszard Słomski związany jest z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu od 1992 roku, jednocześnie będąc zastępcą dyrektora ds. naukowych w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, biegłym sądowym z zakresu genetyki człowieka oraz specjalistą z zakresu genetyki laboratoryjnej. Kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP jest w kraju pionierem badań DNA dla potrzeb diagnostycznych oraz prekursorem upowszechnienia diagnostyki molekularnej.

Prof. dr. hab. Ryszard Słomski, jako pierwszy wykonał badania z zakresu odcisku genetycznego (DNA fingerprinting, 1987) i amplifikacji DNA metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR, 1989). Obecnie zajmuje się diagnostyką molekularną chorób genetycznych, charakterystyką nowych genów człowieka, biotechnologią, badaniami medyczno-sądowymi i badaniem DNA z wykopalisk. Profesor Słomski jest autorem 17 książek oraz ponad 300 prac naukowych, promotorem 30 przewodów doktorskich oraz 104 prac magisterskich. Uczestniczył w realizacji 44 projektów badawczych. Wykształcił ponad 1000 uczestników 25 edycji Szkół Letnich. Był delegatem PAN i rządu na Konferencjach ONZ w Genewie o zakazie stosowania broni biologicznej i toksykologicznej. Przebywał na stażach naukowych na Uniwersytetach Chicago, Illinois, Harvard i Getyndze.

Prof. dr. hab. Ryszard Słomski, jest Liderem Pracy Organicznej 2019.
Gratulujemu!


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

wersja do druku

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem