Wydanie nr: 2 (193) MARZEC 2021
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Reakcja amerykańskich lasów na zmiany klimatu...

Dr hab. Michał Bogdziewicz z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza uczestniczy w badaniach reakcji amerykańskich lasów na zmiany klimatu. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Duke University, którego współautorem jest właśnie dr hab. Michał Bogdziewicz, młodsze, mniejsze drzewa, które obejmują większość wschodnich lasów Ameryki Północnej, zwiększyły produkcję nasion pod wpływem zmiany klimatu, ale starsze, większe drzewa, które dominują w lasach na amerykańskim zachodzie, ucierpiały. Praca na ten temat została opublikowana 23 lutego w Nature Communications. Spadek płodności drzew może ograniczyć zdolność lasów do regeneracji, np. po zamieraniu na dużą skalę, które związane jest z rosnącymi temperaturami i nasilającymi się suszami - mówi dr hab. Michał Bogdziewicz. Jak zaznacza James S. Clark, Nicholas Distinguished Professor of Environmental Science w Duke, który kierował badaniami, biogeograficzny podział, opisany po raz pierwszy w nowych badaniach, może radykalnie zmienić skład i strukturę północnoamerykańskich lasów XXI wieku. Wiedza o odmiennych reakcjach lasów na zmiany klimatu - i zrozumienie, dlaczego tak się dzieje - pomoże naukowcom dokładniej przewidzieć przyszłe zmiany w lasach Ameryki Północnej i opracować strategie ochrony i zarządzania w celu złagodzenia tych zmian.

Płodność determinuje zdolność drzew do regeneracji po zamieraniu i innych zaburzeniach na dużą skalę. Jest to istotny czynnik określający przyszłe reakcje lasów na zmianę klimatu, ale podobnie jak wiele procesów ekologicznych jest wysoce zmienny i niesamowicie trudny do oszacowania - wyjaśnia dr hab. Michał Bogdziewicz. Jak dodaje, produkcja nasion zmienia się czasie w zależności od zmian wielkości drzewa, tempa wzrostu lub dostępu do światła, wody i innych zasobów. Jest także napędzana przez dwa pośrednie skutki klimatyczne. Z jednej strony, płodność drzew zależy od wielkości drzew, a przyrosty zależą od klimatu. Z drugiej strony, bezpośredni wpływ pogody na produkcje drzew zależy od ich wielkości.  - Płodność drzew to jedyny kluczowy proces demograficzny determinujący reakcję lasów na zmiany klimatyczne, który nie został oszacowany w terenie na odpowiednio dużą skalę - mówi prof. J. Clark.

Aby rozwiązać ten problem, zespół opracował nowe oprogramowanie statystyczne, które pozwoliło zsyntetyzować dziesięciolecia surowych danych dotyczących rozmiaru, wzrostu, rozrzutu korony i dostępu do zasobów dla prawie 100 000 pojedynczych drzew w długoterminowych stanowiskach badawczych i eksperymentalnych lasach w Ameryce Północnej. Dane ujawniły to, co pominęły poprzednie metaanalizy oparte na uśrednionych pomiarach: w skali kontynentalnej płodność wzrasta, gdy drzewo rośnie, aż do pewnego momentu. A potem zaczyna spadać.

To wyjaśnia różnice trendów, które odnotowaliśmy pomiędzy Wschodem a Zachodem. Większość drzew na Wschodzie jest młoda, szybko rośnie i wchodzi do klasy wielkości, w której rośnie płodność, więc każdy pośredni wpływ klimatu, który pobudza ich wzrost, zwiększa również produkcję nasion - mówi dr hab. Michał Bogdziewicz. Odwrotnie dzieje się w przypadku starszych, większych drzew na Zachodzie. Oczywiście w obu regionach występują małe i duże drzewa, ale regiony te różnią się na tyle pod względem średniej wielkości, że reagują na różne sposoby. Teraz, gdy rozumiemy, jak to wszystko działa, następnym krokiem jest użycie nowej wiedzy do przewidywania przyszłych zmian w lasach, w tym migracji gatunków w odpowiedzi na zmiany klimatyczne - dodaje naukowiec z UAM.  ( Źródło: Biuro Prasowe UAM).      


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem