Wydanie nr: 5 (190) WRZESIEŃ 2020
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

PGNiG- Polska Marka na światowym rynku...

PGNiG odkryło nowe złoże gazu na Podkarpaciu. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z sukcesem zakończyło prace wiertnicze w gminie Wiązownica w powiecie jarosławskim. Otwór Zapałów-3K pozwoli na wydobycie ok. 5 mln m sześc. gazu ziemnego rocznie. Odwiert rozpoznawczy Zapałów–3K jest zlokalizowany w miejscowości Wólka Zapałowska, w gminie Wiązownica na Podkarpaciu. W trakcie testów produkcyjnych, uzyskano z niego gaz w ilościach uzasadniających przemysłową eksploatację. Specjaliści z PGNiG szacują, że wydajność odwiertu wyniesie ok. 5 mln m sześc. wysokometanowego gazu ziemnego rocznie.  

– Sukces odwiertu Zapałów-3K oznacza, że PGNiG odkryło nowe złoże gazu ziemnego na Podkarpaciu. To potwierdzenie, że ten region ma wciąż duży potencjał, jeśli chodzi o rozwój krajowego wydobycia gazu. Dzięki naszemu doświadczeniu i umiejętnościom, jesteśmy w stanie budować bezpieczeństwo energetyczne kraju w oparciu o eksploatację własnych zasobów – powiedział Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Wybór lokalizacji otworu Zapałów-3K poprzedzony został dokładną analizą archiwalnych informacji geologiczno-geofizycznych, Dane zebrane w trakcie wiercenia odwiertu posłużą teraz do oszacowania zasobności nowego złoża i zaplanowania kolejnych prac w tym rejonie, aby optymalnie wykorzystać jego potencjał.

Odwiert Zapałów-3K znajduje się na koncesji łącznej nr 21/97/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze Lubaczów–Zapałów. Koncesja, która przyznaje PGNiG wyłączność na prowadzenie prac poszukiwawczych i eksploatację złóż węglowodorów na tym obszarze, obejmuje prawie 900 km kw. na terenie 11 gmin.

PGNiG coraz bliżej uruchomienia produkcji
 z kolejnego złoża na Morzu Północnym

Prace nad uruchomieniem wydobycia ze złoża Duva, w których udziały ma PGNiG Upstream Norway, przekroczyły już półmetek. Zakończyło się właśnie układanie podwodnych instalacji, które posłużą do wydobycia węglowodorów z tego złoża. PGNiG Upstream Norway posiada 30 proc. udziałów w złożu Duva (koncesje PL636 i PL 636B). Operatorem na złożu jest firma Neptune Energy. Ułożenie gazociągów wydobywczych i technologicznych pozwoli podłączyć złoże do platformy wydobywczej Gjøa oddalonej o 12 km. Planowany termin rozpoczęcia produkcji to III kwartał 2021 roku.

– Gaz z szelfu norweskiego już za niespełna dwa lata popłynie do Polski za pośrednictwem Baltic Pipe. Naszym strategicznym celem jest osiągnięcie jak największego wydobycia własnego gazu z norweskich złóż, w których mamy udziały. Minął dopiero rok od zaakceptowania planów zagospodarowania dla złoża Duva przez norweskie władze, a w przygotowaniach do wydobycia przekroczyliśmy już półmetek. Prace postępują, a projekt jest realizowany nawet z lekkim wyprzedzeniem wobec harmonogramu – skomentował Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG.

PGNiG prowadzi działalność w Norwegii od 2007 roku. PGNiG Upstream Norway posiada obecnie udziały w 31 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Spółka wydobywa obecnie ropę naftową i gaz ziemny z 7 złóż na szelfie. W tym roku rozpoczęła się produkcja ze złóż Skogul i Ærfugl.

Miliardowy podatek od PGNiG

Ponad 1,1 mld zł zaliczki na podatek CIT zapłaciło w lipcu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. To rezultat wygranego przez Spółkę arbitrażu o ceny gazu w kontrakcie jamalskim. Tak wysoka kwota zaliczki od Podatkowej Grupy Kapitałowej PGNiG wynika przede wszystkim z rozliczenia nadpłaty za dostawy gazu w latach 2014-2020 pomiędzy PGNiG SA i Gazpromem. Należności Gazpromu z tytułu tych dostaw zostały ponownie przeliczone zgodnie z nową formułą cenową określoną w wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie z 30 marca 2020 roku. W efekcie rozliczenia, PGNiG SA uzyskało 1,5 mld dolarów (ok. 6 mld złotych).

– To prawdopodobnie najwyższa zaliczka w historii poboru CIT w Polsce. Ponad miliard złotych podatku, który zapłaciliśmy po otrzymaniu ok. 6 mld złotych od Gazpromu, zasili budżet państwa i tą drogą sfinansuje wydatki na m.in. edukację, ochronę zdrowia czy budowę dróg. Sukces PGNiG w arbitrażu oznacza korzyści nie tylko dla samej Spółki, ale całej gospodarki i każdego Polaka – skomentował Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Przedsiębiorcy płacący podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), zobowiązani są, co do zasady, wpłacać co miesiąc zaliczkę na ten podatek. Pomimo, że kwota zwrotu od Gazpromu została zaksięgowana na rachunku bankowym  PGNiG 1 lipca 2020 roku, to zgodnie z zasadą memoriałową Spółka uwzględniła ją w podstawie opodatkowania już za miesiąc czerwiec.

PGNiG SA rozlicza CIT w ramach tzw. podatkowej grupy kapitałowej, w której skład wchodzi 11 spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG. Grupa podatkowa PGNiG została utworzona w 2014 r. i od tego czasu jest w czołówce największych podatników CIT w Polsce. W 2018 roku, z którego pochodzą najnowsze indywidualne dane podatników CIT opublikowane przez Ministerstwo Finansów, Podatkowa Grupa Kapitałowa PGNiG była trzecim największym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Kwota podatku zapłaconego przez grupę wyniosła wtedy ponad 0,7 mld złotych.

– PGNiG jest nie tylko spółką strategiczną, odpowiedzialną za bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale również firmą odpowiedzialną społecznie. Oznacza to, że podatki płacimy tam, gdzie prowadzimy naszą działalność i osiągamy z niej dochody – podkreślił Prezes Zarządu PGNiG.

Jerzy Kwieciński zaznaczył, że płatności PGNiG z tytułu CIT zasilają również budżety jednostek samorządu terytorialnego – nie tylko w Warszawie i innych miastach, gdzie mieszczą się siedziby spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową PGNiG. Swój udział mają również gminy i powiaty, na terenie których znajdują się m.in. kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz magazyny gazu. ( Źródło: PGNiG – Dla Mediów ).  

 

 
 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem