Wydanie nr: 9 (164) WRZESIEŃ 2016
ISSN 1643-0883 | RPR 1392


Pomnik PaderewskiegoNatalii Drukarnia EtykiejJAWI

EUROPARTNER WIDEO - POLSKA I ŚWIAT

Lepsze bywa wrogiem dobrego…

 No, i jak zawsze, pierwszego września dzieciarnia i młodzież, rozpoczęły nowy rok szkolny. Było pięknie, uroczyście i tylko na chwilę zapomniano, że ta cała celebracja odbywa się w czasie, kiedy w naszym pięknym kraju znowu ktoś „majstruje” przy systemie oświatowym i programach szkolnych. Ma być lepiej, patriotyczniej, bardziej nowocześnie i w ogóle, a założę się o garść orzechów, że ta cała tak zwana reforma oświatowa skończy się tak, jak kończyły się wszystkie dotychczasowe reformy i nie tylko w szkolnictwie. Dawno, dawno temu nie dokonywano stale żadnych reform i było dobrze, dzieci uczyły się, że „Ala ma kota”, starszaki w gimnazjum „wkuwały” algebrę i gramatykę łacińską, a licealiści przypominali sobie to i owo, aby nie wypaść blado z propedeutyki filozofii, albo astronomii.

czytaj więcej

W Złotowie rok szkolny z Hipolitem Cegielskim w tle…

1 września 2016 roku, w historycznym Złotowie - za datę powstania miasta uznaje się rok 1370 – dokładnie o godzinie 11.00, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie odbyła się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017 połączona z nadaniem imienia Hipolita Cegielskiego szkołom zrzeszonym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nieposiadającym jeszcze patrona. (Na zdjęciu: Od lewej – Zofia Cegielska-Doerffer, prawnuczka Hipolita Cegielskiego oraz dr Marian Król - Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w chwilę po przybyciu na uroczystość w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie )

czytaj więcej

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

 Komisja Europejska przedstawiła wniosek do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia roku 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. W ten sposób Komisja pragnie podkreślić rolę europejskiego dziedzictwa kulturowego w budowaniu poczucia wspólnej historii i tożsamości. Począwszy od stanowisk archeologicznych, poprzez architekturę, średniowieczne zamki, aż po tradycje folklorystyczne i sztukę, dziedzictwo kulturowe Europy jest istotą zbiorowej pamięci i tożsamości obywateli europejskich.

czytaj więcej

Ogólnopolska konferencja ewangelizacyjna

 O tym jak ważne jest wdrażanie bożych zasad w życiu zawodowym, przekonało się wielu przedsiębiorców. Nie każdy jednak wie jak korzystać z tych zasad, aby odnieść sukces materialny i duchowy, nie tracąc zaufania ludzi wokół siebie. Wręcz przeciwnie, wzmacniając je w relacjach budowanych na więziach wzajemnego inspirowania się i wsparcia – w dobitny sposób przekonują o tym cztery obszary tematyczne ogólnopolskiej konferencji ewangelizacyjnej z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski pt. „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”, na której spotkamy się już 5 i 6 listopada w Poznaniu.

czytaj więcej

Metan z pokładów węgla kamiennego…

 PGNiG SA rozpoczęło próbę pozyskania metanu z pokładów węgla kamiennego w Gilowicach (woj. śląskie). Przez najbliższe tygodnie spółka będzie prowadzić prace wiertnicze w otworach Gilowice-1 i Gilowice-2H. Następnie wykona szczelinowanie hydrauliczne oraz testy potwierdzające dostępność metanu w złożu. Wyniki poznamy w połowie 2017 r. Nowatorski projekt PGNiG SA realizuje wspólnie z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym. Prace badawcze w odwiertach Gilowice mają pozwolić na określenie wpływu hydraulicznego szczelinowania otworów horyzontalnych w pokładach węgla na wzrost możliwości pozyskiwania z tych samych złóż metanu.

czytaj więcej

UAM otwiera się na Arabię Saudyjską

Czy możliwe będzie stworzenie elitarnego programu nauczania języka angielskiego dla studentów z Arabii Saudyjskiej, uwzględniającego potrzeby edukacyjne, kulturowe, językowe i obyczajowe świata arabskiego oraz wymiana studencka pomiędzy UAM a Prince Sultan University (College for Women)? O tych aspektach współpracy rozmawiano na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas wizyty delegacji, w której skład weszły: dr Rimah Al-Yayah (Vice Rector, Campus for Women) oraz dr Alia Mitchel (Director of the Teaching and Learning Center).

czytaj więcej

MIX KULTURY – wrzesień 2016

 W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie … Ten trudny nie tylko dla obcokrajowców łamaniec językowy z wiersza Jana Brzechwy rozsławił miasteczko, które stało się miejscem ciekawego festiwalu: Festiwalu Języka Polskiego, stało się Stolicą Języka Polskiego z pomnikiem chrząszcza w swoim godle. Po raz drugi w dniach 31 lipca – 7 sierpnia br. w podlubelskim Szczebrzeszynie, niegdysiejszym grodzie obronnym na trakcie kijowskim,z prawami miejskimi nadanymi w r. 1352 mu przez Kazimierza Wielkiego, położonym nad rzeką Wieprz, odbył się wzmiankowany Festiwal. Tym razem pod hasłem "Między przeszłością a przyszłością". Jego duchowym patronem – jak wpisano w programie – stał się Bolesław Leśmian, który prowadził kancelarię prawniczą w pobliskim Szczebrzeszynowi Zamościu.

czytaj więcej

„Solidarność i suwerenność” …

W Sejmie, w dniach 30 i 31 sierpnia odbyło się spotkanie przewodniczących parlamentów narodowych państw Europy Środkowo -Wschodniej „Solidarność i suwerenność” - podczas którego przewodniczący i wiceprzewodniczący 12 parlamentów państw Europy Środkowo-Wschodniej - uczestnicy konferencji „Solidarność i Suwerenność”, stwierdzili, że bezpieczeństwo w regionie jest priorytetem wszystkich. Najważniejsze tematy konferencji to: odnowa Unii Europejskiej uwzględniająca współpracę regionalną w Europie Środkowo-Wschodniej oraz wzmocnienie wielostronnej współpracy parlamentów narodowych w tym regionie.

czytaj więcej

Bezrobocie rekordowo niskie, ale…

 Bezrobocie rekordowo niskie, ale niewielu Polaków pracuje. Jak to możliwe? Według danych Eurostat mamy w Polsce bezrobocie na poziomie 6.9 proc. To zdecydowanie mniej niż średnia unijna, wynosząca 8.9 proc. i przeciętna wartość w strefie euro, wynosząca 10.3 proc. Czy jednak te informacje rzeczywiście oznaczają, że pozostałe kraje Unii mogą nam zazdrościć? Niekoniecznie. Oto komentarz Marcina Lipki, analityka Cinkciarz.pl., który pisze: Patrząc na ostatnie dane statystyczne z krajowego rynku pracy, może się wydawać, że w Polsce mamy praktycznie pełne zatrudnienie. Stopa bezrobocia mierzona według BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności), stosowana przez GUS i Eurostat spadła od końca 2013 r. aż o trzy punkty procentowe i wynosi obecnie 6.9 proc. To najniższe poziomy od czasu przemian gospodarczych z początku lat 90.

czytaj więcej

Politycy, przedsiębiorcy, kulturaliści…

Słabym ogniwem współczesnej demokracji są elity władzy. Wiele mamy sygnałów, a nawet dowo­dów, że system wyłaniania przywódców - parlamentarzystów, członków rządu, prezydentów - jest wadliwy. Ściślej biorąc, demokracja współczesna nie ma przywódców - ma wyko­nawców woli grup interesów, pilnych czytelników gazet i nie­wolników sondaży opinii publicznej. Te sondaże informują, w jakim stopniu propaganda głoszona przez media wpływa na poglądy ogółu. Do roli polityków najlepiej nadają się ludzie bez charakteru, bez własnych przekonań, gotowi dla dobra swojej partii głosić dowolne nonsensy i z tego samego po­wodu nie dać się przekonać najoczywistszym argumentom.

czytaj więcej

Kącik poetycki – Dominika Górnego

 Dominik Górny od wczesnych lat młodości zafascynowany sztuką poetycką, sam dość szybko zaczął próbować swoich sił w tworzeniu poezji. Wkrótce okazało się, że ten młody Wielkopolanin jest posiadaczem interesującego talentu poetyckiego, że przedstawia sobą wyjątkową wrażliwość intelektualną i emocjonalną, a jego próby poetyckie spotkały się z życzliwym przyjęciem zarówno u innych poetów jak i kompetentnych krytyków literackich. Napisał siedem tomów poetyckich, w tym „Poemat o moim Chopinie”.

czytaj więcej

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem