Wydanie nr: 9 (171) WRZESIEŃ 2017
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Natalii Drukarnia EtykiejJAWI

EUROPARTNER WIDEO - POLSKA I ŚWIAT

Już wkrótce „Złote Hipolity 2017”...

Wśród wielu cennych inicjatyw podejmowanych przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego i wśród wielu projektów, jakie towarzystwo realizowało i realizuje, jedna inicjatywa i jeden projekt wyróżniają się w sposób szczególny.Mam na myśli projekt przyznawania wybitnym osobistościom pracy organicznej honorowej nagrody „Złotego Hipolita”.Wkrótce po tym jak powstało Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego środowisko tej organizacji - przedstawiciele uniwersyteckiej inteligencji Poznania, organicznicy - pozytywiści obserwując bieg wydarzeń (zmiany ustrojowe w państwie) zdiagnozowali, że niezbędne jest wykreowanie nowych wzorców osobowych.

czytaj więcej

KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy [1]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy w obecnej formie prawnej istnieje od 01.01.1993 r. Poprzednikami były: od 1958 roku Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, od 1971 Rejonowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, od 1974 Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, od 1975 roku Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, od 1982 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Firma w czasie ponad 50 lat swojej działalności zajmowała się przede wszystkim usługami wodno-kanalizacyjnymi, wywozami nieczystości i transportem np. dowozy dzieci do szkół, ale oprócz tego miała w swojej ofercie też administrowanie nieruchomościami, usługi budowlane, stolarskie itp.

czytaj więcej

Gmina Komorniki rozwija się dynamicznie (1)...

Komorniki to bardzo dynamicznie rozwijająca się demograficznie i gospodarczo gmina aglomeracji poznańskiej. W dużej mierze jest to spowodowane korzystnym położeniem komunikacyjnym: bliskość Poznania, dobrze rozwinięta komunikacja ze stolicą Wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem autostrady A2 wraz z lokalizacją zjazdu z autostrady w Komornikach i własna komunikacja autobusowa sprzyjają lokalizacji firm oraz osadnictwu. Ogromne znaczenie ma też sprawne zarządzanie oraz dbałość o zrównoważony rozwój gminy.

czytaj więcej

Wyróżnienia dla działaczy sympatyków THC

„Dziękuję za krzewienie idei pracy organicznej Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego. To, co państwo robią jest wspaniałe” – powiedziała dr. Zofia Szalczyk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która została uhonorowana Statuetką Honorowego Hipolita i Godnością „Lider Pracy Organicznej”. Uroczystość odbyła się 27 maja br. podczas XIX Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Programowego Członków Towarzystwa w Poznaniu. Wydarzenie było okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych członków i sympatyków Towarzystwa, którzy na co dzień kreują trwałe wartości pracy organicznej – tak w środowiskach lokalnych jak i ogólnopolskich. Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia Odznak Honorowych Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. 

czytaj więcej

Pokaz wazeliniarstwa…

Od wielu miesięcy niemal wszyst­kie polskie media przygotowywały nas na przybycie żołnierzy amerykańskich, przekonując, że to konieczne i wynika ze strategii NATO. Ale ceremonia po­witania US Army w Żaganiu i potem 16 pikników żołnierskich, w każdym województwie, były - jak trafnie za­uważył w PRZEGLĄDZIE prof. Broni­sław Łagowski („Amerykanie przyszli", nr 3/2017) jednym wielkim aktem dzięk­czynienia za dobrodziejstwo, jakie nam uczynili Amerykanie. Rzeczywiście, wazeliniarstwo na skalę światową, choć twierdzę, że US Army może w Polsce zrobić dużo dobrego - ta armia ma do­świadczenie w przywracaniu demokra­cji na całym świecie. A w tym temacie roboty u nas nie brakuje.

czytaj więcej

Komorniki - przyjazne miejsce do życia i pracy (2)…

Komorniki to granicząca z Poznaniem, jedna z najchętniej zasiedlanych gmin w Polsce. Jedno z najwyższych sald migracji związane jest z przyjaznymi warunkami jakie gmina oferuje swoim mieszkańcom, turystom i inwestorom. O zrównoważony rozwój gminy dba wójt – mgr inż. Jan Broda. Dla Jana Brody głównym zadaniem, a zarazem najpoważniejszym wyzwaniem jest sprostanie oczekiwaniom mieszkańców gminy. Cel ten jest motorem wszystkich działań wójta od pierwszych kroków stawianych w samorządzie, aż po dzień dzisiejszy.

czytaj więcej

Otwarcie zbiornika wody czystej…

W poniedziałek 26.06.2017 roku, na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Opalenicy, należącej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. odbyło się uroczyste przekazanie do użytku nowego zbiornika wody czystej, o pojemności 600m3. Inwestycja obejmowała także wykonanie instalacji wraz z podłączeniem do istniejącej stacji wodociągowej oraz sytemu automatyki i sterowania. Zbiornik ten jest bliźniaczy do już istniejącego na obiekcie stacji i zasilać będzie w wodę mieszkańców Opalenicy, Rudnik, Łęczyc, Porażyna, Jastrzębnik oraz Sielinka. (Na zdjęciu: uroczyste oddanie do użytku zbiornika wody czystej ).

czytaj więcej

PGNiG rozpoczyna działalność w Londynie

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo otworzyło biuro handlowe w Londynie (Adres biura: 48 Dover St., Mayfair, London, W1S 4FF) – międzynarodowym centrum handlu skroplonym gazem ziemnym (LNG). W ten sposób PGNiG staje się jednym z graczy globalnego rynku obrotu tym surowcem. Biuro działa od 1 lutego 2017 roku, a pełną zdolność operacyjną uzyska do końca pierwszego kwartału br. Za utworzenie i jego obsługę odpowiada PGNiG Supply & Trading GmbH (PST), spółka z grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zajmująca się obrotem gazem i energią elektryczną w Europie Zachodniej.

czytaj więcej

Kącik poetycki - Dominika Górnego

Dominik Górny od wczesnych lat młodości zafascynowany sztuką poetycką, sam dość szybko zaczął próbować swoich sił w tworzeniu poezji. Wkrótce okazało się, że ten młody Wielkopolanin jest posiadaczem interesującego talentu poetyckiego, że przedstawia sobą wyjątkową wrażliwość intelektualną i emocjonalną, a jego próby poetyckie spotkały się z życzliwym przyjęciem zarówno u innych poetów jak i kompetentnych krytyków literackich. Dominik Górny wydał siedem tomików poetyckich, w tym „Poemat o moim Chopinie”. Zamieścił swoje wiersze w blisko 40 antologiach, w 16 językach.

czytaj więcej

Aksjomatycznie o euro i Unii Europejskiej

Istnienie Polski we wspólnocie międzynarodowej to sprawa naszej racji stanu. Dyskusja na temat wejścia Polski do strefy euro i - szerzej - członkostwa w Unii Europejskiej nabiera rozmachu. Z jednej strony toczą się prace nad przyszłością UE mające doprowadzić do wypracowania reform zapewniających tej instytucji stabilność i trwały wzrost, zabezpieczających przed wybuchem kryzysów i sprzyjających podnoszeniu dobrobytu społeczeństw państw członkowskich, z drugiej strony w Polsce obserwujemy nasilenie się sporu politycznego wokół charakteru naszego członkostwa, któremu towarzyszy intensyfikacja wypowiedzi medialnych polityków, naukowców i publicystów.

czytaj więcej

Kącik poetycki - Agnieszki Safińskiej…

Agnieszka Safińska urodziła się i mieszka w Krakowie. Zodiakalny Strzelec. Z wykształcenia i zawodu tancerka, choreograf, instruktorka tańca, muzykoterapeutka. Absolwentka Społecznej Szkoły Baletowej w Krakowie oraz Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej w Łodzi. Uzyskała również dyplom instruktorki gimnastyki korekcyjnej wydany przez Uniwersytet Medyczny w Lodzi. Uczyła techniki tańca klasycznego oraz jazzowego na Cyprze w Phedra Karavokiri School of Ballet and Jazz w Larnace. W swoim Studio Baletu i Tańca w Krakowie prowadzi zajęcia baletowe.

Równocześnie pisze i publikuje poezję w prasie krakowskiej i krajowej, przygotowała kilka bajek dla dzieci, przyjętych do druku. „Kontrasty” są debiutem książkowym wszechstronnie utalentowanej Autorki.

czytaj więcej

Bezpieczne grzybobranie…

Grzybobranie jest jedną z popularniejszych form korzystania z lasu. Poza zbieraniem grzybów można jednocześnie cieszyć się świeżym powietrzem, kojącą zielenią, a podejmowany ruch wpływa korzystnie na funkcjonowanie całego organizmu. Na grzybobraniu należy zachować się kulturalnie: nie zaśmiecać lasu, nie hałasować, nie płoszyć zwierząt, nie rozpalać ognisk i nie palić tytoniu. Nie zbieramy grzybów znajdujących się pod ochroną prawną i nie niszczymy grzybów niejadalnych i trujących, ponieważ są pokarmem dla leśnych zwierząt i stanowią istotny element biocenozy lasu.

czytaj więcej

Upadek inteligencji…

Amerykanie nie tylko wybrali prezydenta bez doświadczenia politycznego, lecz zignorowali również punkt widzenia przygniatającej większości dziennikarzy, artystów, ekspertów, profesorów. Głosowanie na Trumpa często było związane z poziomem wykształcenia wyborców, toteż niektórzy demokraci zarzucają im, że nie są należycie oświeceni. Istnieje co najmniej jeden kraj, w którym wybory przynoszą szybkie skutki. Po zwycięstwie Donalda Trumpa załamuje się kurs meksykańskiego peso, koszt pożyczek nieruchomościowych wzrasta we Francji, Komisja Europejska popuszcza pasa, sondażownie i adepci wyborczego mikrotargetowania chowają się po kątach, resztki wiarygodności dziennikarzy dogorywają, Japonia zamierza się zremilitaryzować, Izrael oczekuje, że ambasada amerykańska przeniesie się z Tel Awiwu do Jerozolimy, a partnerstwo transpacyficzne bierze w łeb.

czytaj więcej

Komisja Europejska: ochrona prywatności…

Komisja proponuje wprowadzenie nowych przepisów, które mają skuteczniej zapewniać prywatność w łączności elektronicznej, a jednocześnie zaoferować firmom nowe możliwości. Przedstawione propozycje mają na celu aktualizację obowiązujących przepisów i rozszerzenie ich zakresu na wszystkich dostawców usług łączności elektronicznej. Mają one również zaoferować nowe możliwości w zakresie przetwarzania danych oraz zwiększyć zaufanie i bezpieczeństwo na jednolitym rynku cyfrowym. Jest to również priorytetem strategii na rzecz jednolitego rynku cyfrowego.

Propozycje te równocześnie dostosowują przepisy w sprawie łączności elektronicznej do nowych unijnych standardów zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Komisja proponuje także wprowadzenie nowych przepisów gwarantujących, że podczas przetwarzania danych przez instytucje i organy UE zagwarantowany zostanie taki sam poziom ochrony prywatności jak w państwach członkowskich, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Nowe przepisy przewidują również strategiczne podejście do kwestii związanych z międzynarodowym transferem danych.

czytaj więcej

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem