Wydanie nr: 1 (173) LUTY 2018
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

EUROPARTNER WIDEO - POLSKA I ŚWIAT

Polska zasługuje na nową konstytucję…

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku już z pewnością nie tylko spełniła swoją rolę i pokładane w niej nadzieje, ale także w konfrontacji z zachodzącymi zmianami kulturowymi, cywilizacyjnymi i ekonomicznymi w społeczeństwie polskim, w otoczeniu państwa polskiego i wyzwaniami globalnymi przestaje być zasadą zasad, regulatorem praw i obowiązków, gwarantem niezmienności funkcjonowania instytucji państwowych i całego państwa w szerokim rozumieniu tego pojęcia. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy są nagminne, wielokrotnie przypominane fakty łamania zasad konstytucji – publicznie o tym mówił w TV całkiem niedawno Władysław Frasyniuk, znany i wiarygodny działacz Solidarności, polityk opozycyjny w czasach PRL – o przypadkach łamaniu konstytucji pisały media.

czytaj więcej

O trzeźwość w narodzie polskim…

Poważnym problemem społecznym, zresztą nie tylko w Polsce, ale i w wielu innych państwach europejskich, jest powiększanie się środowisk ludzi uzależnionych bądź od alkoholu, bądź od narkotyków i innych podobnie uzależniających używek. Skutki uzależnień, w naszej specyficznej sytuacji społecznej polskiej głównie od alkoholu, to przede wszystkim skutki zdrowotne, ale także skutki społecznie dolegliwe, jak odrzucenie, demoralizacja rodzin, tragedia dzieci w rodzinach patologicznych i wreszcie całkowita tragedia osobowościowa osoby uzależnionej. Dlatego też nie tylko instytucje państwowe podejmują działania mające na celu ograniczanie lub zlikwidowanie patologii, ale podobne działania podejmuje też Kościół katolicki napominając wiernych i organizując różne przedsięwzięcia adresowane do osób i środowisk uzależnionych, a także do tych, którzy z patologią uzależnień walczą.

czytaj więcej

Katolicy i Niepodległość – szanse i zagrożenia…

W Toruniu, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w dniach 25-25 listopada 2017 roku odbył się X Międzynarodowy Kongres Katolicy i Niepodległość – szanse i zagrożenia, poświęcony problematyce niepodległości, który zgromadził prelegentów z Polski, Meksyku, Argentyny, Namibii, Filipin i Watykanu. W Kongresie udział wziął Jego Eminencja ks. Zenon Kardynał Grocholewski, którego niezwykle ważne wystąpienie o uniwersalnym znaczeniu zamieszczamy poniżej. Tekst tego wystąpienia zaczerpnęliśmy ze źródeł Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

czytaj więcej

Jajecznica droższa niemal o połowę…

Po pokaźnych podwyżkach cen jaj i masła jedna z podstawowych potraw śniadaniowych - jajecznica zdrożała o prawie połowę. Czemu akurat w Polsce wzrost kosztu zakupy tych produktów należy do największych w całej Unii? - pisze Marcin Lipka, główny analityk firmy Cinkciarz.pl. Prosty przepis - cztery jaja, 30 g masła oraz trzy kromki chleba - i mamy ulubione śniadanie wielu Polaków. Za jajecznicę, według danych Eurostatu, w 2015 r. płaciliśmy ok. 3,04 zł. W grudniu ub.r. było to jednak już ponad 4,3 zł, czyli ok. 42 proc. więcej. Tylko w dwóch unijnych krajach nastąpił większy skok kosztu przyrządzenia jajecznicy. Dlaczego jesteśmy w grupie tych niechlubnych liderów?

czytaj więcej

Arcybiskupa Poznania na Wielki Post: „Nawracajcie się!”

Arcybiskup Metropolita Poznania, Jego Ekscelencja Stanisław Gądecki w związku z inauguracją w niedzielę, 18 lutego 2018 roku Wielkiego Postu, ogłosił List Pasterski w którym zwracając się do Braci i Sióstr w Chrystusie, zaapelował słowami „Nawracajcie się!”, odwołując się do ewangelii według świętego Marka (Mk. 1,15 ). Teraz, w naszym portalu EuroPartner publikujemy ten List Pasterski naszego Metropolity w głębokim przekonaniu, że jego treść trafi do serc naszych odbiorców, ludzi dobrej woli. Oto treść Listu Pasterskiego:

czytaj więcej

Kardynał Honorowym Obywatelem Gminy Łwówek…

Wtorek 21 listopada ubiegłego roku zapisał się jako wyjątkowy dzień dla Gminy Lwówek. Otóż, tego dnia został nadany tytuł Honorowego Obywatela Gminy Lwówek Jego Eminencji  Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu. Po przyjeździe do gminy Lwówek Jego Eminencja spotkał się z burmistrzem Lwówka Piotrem Długoszem oraz pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Lwówek. Zwiedził również wybudowany niedawno lwówecki żłobek i przedszkole. Miał możliwość powrócenia do miejsc związanych z jego urodzeniem i latami młodości. W pałacu w Brodach spotkał się ze znajomymi i przyjaciółmi.

czytaj więcej

„Mała Ojczyzna” – gmina Kleczew…(1)

Gmina Kleczew położona jest we wschodniej części Województwa Wielkopolskiego i stanowi jedną z czternastu gmin powiatu konińskiego. Na obszarze 110 kilometrów kwadratowych znajduje się 19 sołectw oraz miasto Kleczew. Północno – zachodni obszar gminy stanowi część Powidzkiego Parku Krajobrazowego, którego główną osią jest ciąg malowniczych jezior polodowcowych – Jezioro Budzisławskie i Jezioro Koziegłowy. Na sukcesy gminy składa się wiele elementów. Szereg zrealizowanych inwestycji w zakresie ochrony środowiska, oświaty, kultury czy sportu przekłada się na jakość życia społeczności lokalnej, daje możliwość kształcenia dzieci i młodzieży w nowocześnie wyposażonych szkołach, aktywnej rekreacji w obiektach sportowych, czy rozwijania talentów i umiejętności w obiektach kulturalnych.

czytaj więcej

W małej gminie „duża” gospodarka komunalna…

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie, spółka gminy Kleczew, to dzisiaj firma, która może i powinna być wzorem dla wielu podobnej wielkości gmin w Polsce. ZGKiM przekształcony z zakładu budżetowego gminy i powołany w roku 2011, już jako rynkowy podmiot gospodarczy - firma, z roku na rok coraz lepiej spełniał swoją nową rolę. Obecnie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Kleczewie, kierowany przez Prezesa Zarządu - mgr inż. Janusza Bertholda, z całą pewnością osiągnął już zakładane parametry rozwoju i realizacji programowanych zadań.

czytaj więcej

Cięcia usług publicznych w Wielkiej Brytanii…

Masowe cięcia usług publicznych wpędziły w biedę na Wyspach ponad milion osób. Duże rozwarstwienie ekonomiczne w brytyjskim społeczeństwie nie jest zjawiskiem ani nowym, ani dziwnym. Kraj, zachowujący od setek lat strukturę klasową, zbudowany na mocnym rozdźwięku między arystokracją, a klasą pracującą, pozostaje jednym z tych miejsc na świecie, gdzie przywileje i dysproporcje majątkowe są niezwykle wyraźne. Ekskluzywne i drogie szkolnictwo prywatne, dziedziczenie wpływów politycznych i ekonomicznych, posiadanie kilku mieszkań oraz posiadłości za miastem to wciąż codzienność dziesiątek tysięcy Brytyjczyków urodzonych w bogatszych rodzinach.

czytaj więcej

Od czego zacząć reformę polskiej służby zdrowia

Jak pisał prof. Janusz Szymborski: „Jeżeli politykę społeczną określamy jako całokształt norm prawnych, działań i środków użytych przez państwo w celu stworzenia odpowiednich warunków życia obywateli, a za zdrowie publiczne uznajemy naukę i sztukę zapobiegania chorobom, promowania zdrowia oraz przedłużenia życia, to dla tak rozumianego zdrowia publicznego konieczne jest uprzywilejowane miejsce w polityce społecznej". Jak te problemy przedstawiają się w Polsce? Po zakończeniu wojny mieliśmy ok. 23 mln mieszkańców i niespełna 8 tys. lekarzy. Przyrost liczby lekarzy następował bardzo szybko. Już w początku lat 50. mieliśmy ich tylu, ilu było przed wojną, przy mniejszej liczbie ludności – co dało dużo lepszy wskaźnik. Do roku 1990 przybywało nam co roku około 2 tys. lekarzy. Potem nastąpił kryzys. W latach 1990-2015, czyli przez 25 lat, przybyło tylko 7 tys. lekarzy, z czego połowa przed rokiem 2000. Ale potem nastąpił spadek, i w roku 2005 lekarzy było dokładnie tylu, co w 1990. Podobnie rzecz się miała z pielęgniarkami. W 1946 r. mieliśmy ich 12 tys., w 1960 r. – 70 tys., w 1990 – 232 tys., w 2015 – 220 tys.

czytaj więcej

"Anioły też płaczą”– poezje Ojca Leona, Franciszkanina…

O. Leon Zdzisław Pokorski, franciszkanin w Prowincji Matki Bożej Anielskiej, urodził się 29 marca 1967 r. w Wałbrzychu. Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił w 1986 roku. Po ukończeniu nowicjatu, odbył studia filozoficzno-teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Instytucie Księży Misjonarzy w Krakowie, uwieńczone pracą magisterską z zakresu psychologii. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1994 roku. Jako zakonnik i kapłan posługiwał w wielu miastach, m.in. w Krakowie, Warszawie, Kętach oraz Pińczowie.

czytaj więcej

Internet – ludzie toną w potopie informacji…

 …których nie potrafią przetworzyć. Od lat po sieci krąży taki oto cytat z mistrza Stanisława Lema: „Nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów, dopóki nie zajrzałem do Internetu”. Jest z tym cytatem jeden tylko problem – od dawna trwają poszukiwania jego źródła. Wydaje się, że dotąd nikomu nie udało się ustalić, gdzie i kiedy nasz wybitny futurolog to powiedział. Zapewne takie źródło nie istnieje (jeżeli jednak ktoś z czytelników je zna, będę ogromnie wdzięczny za informację). Jeśli rzeczywiście tak jest, cytat ów należy zaliczyć do olbrzymiej masy tzw. fake news, fałszywych informacji, które krążą po sieci i są powielane przez ludzi wierzących w nie lub uważających je za użyteczne.

czytaj więcej

„Mała Ojczyzna” – gmina Kleczew…(2)

W miejscowościach Złotków i Kleczew znajdują się cenne obiekty sakralne. W Kleczewie gotycki kościół z drugiej połowy XIV wieku, pierwotnie klasztorny z trójnawowym wnętrzem o układzie halowym. W jego prezbiterium zachowało się gotyckie sklepienie gwieździste, a w ołtarzu głównym, klasycystycznym, powstałym około 1780 roku, jest ustawiony krucyfiks i rzeźby Matki Boskiej i św. Jana. Barokowe ołtarze boczne wypełniają obrazy św. Rodziny i Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W miejscowości Złotków znajduje się kościół parafialny pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny z 1880 roku, który od grudnia 2005r. stanowi Sanktuarium Matki Bożej Złotkowskiej.

czytaj więcej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - uczelnia nowej epoki…

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedną z największych uczelni rolniczych w regionie Wielkopolski, Pomorza i Ziemi Lubuskiej. Zasięgiem swego oddziaływania obejmuje znaczną część terytorium naszego kraju. Jego początki sięgają 1870 roku i są związane z wybitnym filozofem, mecenasem nauki i edukacji rolniczej – Augustem hrabią Cieszkowskim. To dzięki Jego staraniom powstała w Żabikowie pod Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny, która była jedyną wyższą uczelnią na ziemiach polskich pod zaborem pruskim i która wywarła znaczący wpływ na poziom rolnictwa wielkopolskiego oraz utrwalanie w społeczeństwie idei tworzenia silnej uczelni akademickiej w Poznaniu.

czytaj więcej

Kącik poetycki – Dominika Górnego

Dominik Górny od wczesnych lat młodości zafascynowany sztuką poetycką, sam dość szybko zaczął próbować swoich sił w tworzeniu poezji. Wkrótce okazało się, że ten młody Wielkopolanin jest posiadaczem interesującego talentu poetyckiego, że przedstawia sobą wyjątkową wrażliwość intelektualną i emocjonalną, a jego próby poetyckie spotkały się z życzliwym przyjęciem zarówno u innych poetów jak i kompetentnych krytyków literackich. Dominik Górny wydał siedem książek poetyckich, w tym „Poemat o moim Chopinie”. Zamieścił swoje wiersze w blisko 40 antologiach, w 16 językach. Był wielokrotnie nagradzany m.in.: II nagrodą XXIX Międzynarodowego Listopada Poetyckiego.

czytaj więcej

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem