Wydanie nr: 4 (189) LIPIEC 2020
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

EUROPARTNER WIDEO - POLSKA I ŚWIAT

Kto będzie pracować na nasze utrzymanie...

Od czasu do czasu, kiedy w prasie, w wypowiedziach polityków lub naukowców pojawia się temat emerytur, rozpoczyna się narzekanie na to, że w Polsce – to samo dzieje się w Europie i nie tylko tam – przybywa starców, emerytów, natomiast zdecydowanie spada tak zwana dzietność, czyli rodzi się za mało dzieci, aby wypełnić lukę pokoleniową, czyli zająć miejsca pracy opuszczone przez odchodzących na emerytury, coraz dłużej żyjących i wymagających utrzymania przez coraz więcej lat. Rzeczywiście, emeryci żyją coraz dłużej i coraz dłużej pobierają emerytury. Politycy i naukowcy głowią się, co zrobić z taką sytuacją. Kto – mówiąc otwarcie – będzie pracować na emerytów, skoro emerytów coraz więcej, a pracowników łożących ze swojej pracy na tych emerytów coraz mniej?

czytaj więcej

Dotacje obrotowe w Wielkopolsce...

Pandemia wirusa COVID-19, która negatywnie wpłynęła bezpośrednio na bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa, przynosi również negatywne skutki dla gospodarki. Odpowiedzią na kryzys gospodarczy są liczne programy pomocowe oferowane przez szereg instytucji publicznych i finansowych. Sytuacja jest o tyle dynamiczna, że część programów pomocowych już działa, natomiast kolejne są dopiero na etapie planowania lub wdrażania. Kluczowe tym samym jest minimalizowanie ubocznych skutków bieżących wydarzeń w oparciu o aktualne informacje i programy.

czytaj więcej

Walne Zebranie Towarzystwa im.Hipolita Cegielskiego...

W dniu 25 czerwca 2020 roku odbyło się doroczne Walne Zebranie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. W tym roku, ze względu na obowiązujący reżim sanitarny wywołany pandemią korona wirusa, Walne Zebranie przeprowadzone zostało systemem zdalnym. Przebiegiem zebrania z siedziby Towarzystwa zdalnie kierował Edmund Dudziński – Członek Założyciel THC, dyrektor biura Zarządu THC, w obecności członków Zarządu w osobach: dr Mariana Króla - Prezydenta Towarzystwa; Mariusza Paplaczyka - członka Prezydium Towarzystwa; Tadeusza Kurasia - Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej; Dominika Górnego - Sekretarza Zarządu THC oraz Jędrzeja Stefana Okszy-Płaczkowskiego - członka THC.  (Na zdjęciu posiedzenie członków Zarządu Towarzystwa w siedzibie Towarzystwa, w czasie prowadzenia zdalnych obrad Walnego Zebrania. Od lewej: Tadeusz Kuraś - Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej; dr Marian Król - Prezydenta Towarzystwa; Edmund Dudziński - dyrektor biura Zarządu THC; Dominik Górny - Sekretarza Zarządu THC oraz Mariusz Paplaczyk - członek Prezydium Towarzystwa.)

czytaj więcej

Złote Hipolity 2020 - kandydaci do nagrody wyłonieni...

Jesteśmy dumni, że to już 20 edycja Złotych Hipolitów” – podkreślają członkowie Kapituły przyznającej to najwyższe wyróżnienie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. W roku 2020 Partnerem Głównym Projektu Złoty Hipolit została ENEA S.A. – Poznań. Gala Złotych Hipolitów planowana jest na jesień br. Na razie odbyło się pierwsze zebranie Kapituły…

 „Złoty Hipolit” odnalazł godne miejsce wśród stu czterdziestu czterech osobistości: przedstawicieli różnych profesji: świata nauki, mediów, biznesu, kultury, sztuki i duchowieństwa. Postawa ich wszystkich udowadnia misję projektu „Złoty Hipolit”: upowszechnianie wartości patriotycznych, szacunek dla pracy i tradycji pozytywistycznych, jako źródło pomyślności narodu. Osoby, które otrzymują Statuetkę Złotego Hipolita zyskują Godność „Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej”.

czytaj więcej

Zenon Kardynał Grocholewski - Książe Kościoła nie żyje...

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, wszyscy wielkopolscy organicznicy, ludzie wiary – Wielkopolanie, zatonęli w głębokiej żałobie po nadejściu informacji z Watykanu, że w dniu 17 lipca 2020 roku zmarł Jego Eminencja ks. Zenon Kardynał Grocholewski, Książe Kościoła, Wielkopolanin, współpracownik trzech Papieży – Jana Pawła II, Benedykta XVI i Papieża Franciszka, duchowny najwyższego formatu, intelektualista, niezwykły erudyta, Sługa Boży – wzorzec Człowieczeństwa i wiary w Boga.

czytaj więcej

Hipolit Cegielski powrócił - na audiobooku...

Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniu, opracowaniu i wydaniu Audiobooka o Hipolicie Cegielskim. „Jest to wydawnictwo wykonane w przystępnej i ciekawej formie. Dobrze, że postać Hipolita Cegielskiego została znów przypomniana jak wzór pracowitości i rzetelności” – taką myśl wyrażają słuchacze i czytelnicy audiobooka „Hipolit Cegielski – bohater najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”. Wydawcą audiobooka jest Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Powiatu Poznańskiego. Partnerami wydania są firmy: TFP Dziećmierowo; Henryk Stokłosa – Sady Dolina Noteci; Ataner – Poznań; H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych; Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dworecki Spółka Jawna w Golejewie; Alima-Bis – Środa Wielkopolska; Fundacja „Zakłady Kórnickie”. 

czytaj więcej

Książka "Święty Jan Paweł II w stulecie urodzin. Pamiętamy..."

Książka "Święty Jan Paweł II w stulecie urodzin. Pamiętamy…” pod redakcją dr. Mariana Króla i Dominika Górnego to pozycja książkowa wydana pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jej wydawcą jest Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Książka jest częścią większego projektu, które Towarzystwo realizuje z okazji 100-lecia urodzin Papieża Polaka. Publikację tworzą m.in. artykuły i wywiady z osobistościami świeckimi i duchownymi, które w większości przypadków były bezpośrednimi współpracownikami Naszego Rodaka – Świętego Jana Pawła II.

czytaj więcej

Teraz nadeszła epoka nauki, wiedzy i technologii...

…nasza współczesność charakteryzuje się niezwykłym rozwojem nauki i tworzeniem nieznanych wcześniej technologii we wszystkich obszarach życia. W tym kontekście stały rozwój wyższych uczelni i stały postęp wszelkiego rodzaju badań naukowych jest koniecznością  i stanowi o sile narodów, sile gospodarki,  miejscu państw we wspólnocie światowej. Ta sytuacja szczególnie na pierwszym planie stawia naukowców, badaczy i ich liderów – rektorów wyższych uczelni. Kadra rektorska polskich wyższych uczelni należy do ścisłej czołówki europejskiej, a kierowane przez nich uczelnie z roku na rok zwiększają swój prestiż w kraju i zagranicą. Polskie wyższe uczelnie, dzięki uzyskiwanym wynikom badań podstawowych, dzięki wysokiemu poziomowi kształcenia akademickiego, już stanowią Polską Markę.

czytaj więcej

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska - Rektorem UAM...

W poniedziałek, 29 czerwca 2020 roku, kolegium elektorów wybrało kolejnego rektora w historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po raz pierwszy została nim kobieta - prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska. Za wyborem literaturoznawczyni, polonistki, tłumaczki, a do tej pory prorektorki ds. studenckich opowiedziało się 132 spośród 210 elektorów. Kontrkandydat, fizyk prof. Ryszard Naskręcki uzyskał 76 głosów elektorów. Kadencja nowych władz rektorskich rozpocznie się 1 września. ”To jest taki moment, kiedy towarzyszy mi bardzo wiele emocji - rozpoczęła swoje wystąpienie tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów prof. Bogumiła Kaniewska. - To ogromny zaszczyt otrzymać szansę kierowania Uniwersytetem, który ma ponad 100 lat. To jest ogromny zaszczyt służyć naszej społeczności uniwersyteckiej, ale też ogromne zobowiązanie. Zobowiązanie wobec tradycji, wobec przyszłości, ale przede wszystkim wobec Państwa: pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poza tym historycznym ciężarem chwili i poczuciem wielkiego zobowiązania czuję także bardzo wielką wdzięczność. Wdzięczność za to, że Państwo mi zaufali, że Państwo mi uwierzyli - mówiła prof. Bogumiła Kaniewska. - Chciałabym zapewnić, że jestem całkowicie świadoma tego, jakie obietnice złożyłam i zrobię wszystko, żeby nasz uniwersytet był miejscem przyjaznym, rozwijał się naukowo, żebyśmy sprostali tym wyzwaniom, które niesie ze sobą program Uczelnia Badawcza, program Uniwersytet Europejski, konieczność podniesienia naszej rangi naukowej, obietnica przystąpienia do federacji Uniwersytet Poznański, a właściwie zbudowania tej federacji, i wreszcie obietnica tego, że będę z Państwem rozmawiać, słuchać Państwa i starać się całą swoją pracą służyć Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - zapewniła wybrana rektor społeczność akademicką.

czytaj więcej

Zrozumieć Poznaniaka z Placu Wolności...

Gdy przed tłumem poznaniaków Rafał Trzaskowski przemawiał na placu Wolności odbierałem telefony z pytaniami:  skąd się tacy wzięliście i jak  to się ma  do odwiecznej endeckości Poznania? Od XIX w.  Poznań  ma poczucie, że jest  nie rozumiany.  Raz na jakiś  nie rozumie sam  siebie,  a nawet niewiele ma ze sobą wspólnego. Kiedyś  się tej  swojej „dziwności” i odrębności przyglądał. Nazywał ją „wielkopolską tragedią Wielopolskich”, ale potem  o niej  zapomniał i dziś już nie wie,  co  właściwie wtedy chciał  powiedzieć.   

Ten słynny już w Polsce plac leży w centrum naszego miasta.  Na jednej jego ścianie jest Bazar postawiony przez Polaków i Muzeum Narodowe postawione przez Niemców  - oba gmachy, jak strażnicy oddzielają  starą część  miasta  od nowszej.  Na przeciwległej  ścianie placu   jest popularny EMPiK – kiedyś niemiecka kawiarnia o najdumniejszej nazwie Hohenzollern. Na  jej tyłach  był teatr niemiecki,  przebity potem urodą przez Teatr Polski z  dumną dewizą na frontonie  „Naród sobie”  Architektoniczną perłą placu jest Biblioteka Raczyńskich ufundowana przez samoograniczających się arystokratów z pruskimi orłami w herbie.   Topografia placu jest taka, że kto  tam   przemawia za plecami  ma  Hohenzollerna, a przed oczyma  Bazar, który      dla  miasta  znaczy  więcej  niż  Pałac pod Baranami dla Krakowa. Pałac bowiem należał do Potockich i bywało w nim niewielu. Bazar zbudowany w pierwszej połowie XIX w. był od początku spółką akcyjną „tutejszego obywatelstwa” –  jednocześnie salą koncertowa i wykładowa,  restauracją,  hotelem,  siedzibą  wielu towarzystw i sklepów na parterze.

czytaj więcej

Co nas czeka po COVID-19?...

Nastąpi wymuszona rezygnacja z części tradycyjnie rozumianego dobrobytu. Tego samego, który był krytykowany za konsumpcjonizm, ignorowanie środowiska i nierówności. W miarę jak pandemia zdaje się słabnąć w Europie i USA, ważne staje się szukanie odpowiedzi na pytanie, co po Covid-19. Wiele publikacji ogniskuje się na wymiarze ekonomicznym, warto więc  na początek zająć się innymi aspektami. Bardzo ważny jest aspekt filozoficzno-metafizyczny i biologiczno-medyczny. Pochodzenie koronawirusa nie zostało w sposób niebudzący wątpliwości rozstrzygnięte. W rachubę wchodzą dwie hipotezy. Jedna idzie w kierunku przypuszczenia, że wirus powstał w organizmie nietoperzy i za pośrednictwem innego nosiciela trafił do ludzkiego. Druga mówi, że mógł zostać "wyprodukowany" w laboratoriach jako broń biologiczna.

czytaj więcej

Unia Europejska i Anglia po BREXICIE...

Europejski stoi na stanowisku, że po wyjściu Wielkiej Brytani z Unii Europejskiej  należy zachować integralność jednolitego rynku UE i unii celnej. Powinno istnieć „dynamiczne dostosowanie” przepisów UE i Wielkiej Brytanii. UE musi chronić swoje najbardziej wrażliwe sektory. Parlament wzywa do zagwarantowania równych szans poprzez solidne zobowiązania i „dynamiczne dostosowanie” przepisów UE i Wielkiej Brytanii. Parlament Europejski przyjął rezolucję, która stanowi wstępny wkład posłów w zbliżające się negocjacje z rządem brytyjskim w sprawie nowego partnerstwa UE - Wielka Brytania po okresie przejściowym w wyniku Brexitu.

czytaj więcej

Oficyna Poetycka - Dominika Górnego...

Dominik Górny od wczesnych lat młodości zafascynowany poezją, sam dość szybko zaczął próbować swoich sił w tworzeniu poezji. Wkrótce okazało się, że ten młody Wielkopolanin jest posiadaczem interesującego talentu poetyckiego, że przedstawia sobą wyjątkową wrażliwość intelektualną i emocjonalną, a jego próby poetyckie spotkały się z życzliwym przyjęciem, zarówno u innych poetów jak i krytyków literackich. Dominik Górny wydał siedem zbiorków poezji, w tym „Poemat o moim Chopinie”. Zamieścił swoje wiersze w blisko 40 antologiach, w 16 językach. Wielokrotnie nagradzany m.in.: II nagrodą XXIX Międzynarodowego Listopada Poetyckiego.

czytaj więcej

Len - surowiec dla wielu dziedzin gospodarki...

Dzięki uprzejmości redakcji Merkuriusz Polska przedstawiamy naszym Czytelnikom treść wywiadu prasowego, jaki z dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – prof. Małgorzatą Zimniewską przeprowadziła redaktor naczelna Merkuriusza Polska - Mariola Zdancewicz. Len, to surowiec o niezwykle szerokim zastosowaniu nie tylko w gospodarce, jej wielu obszarach, ale także ma zastosowanie w codziennym życiu obywateli, chociażby jako naturalny lek wspomagający zw schorzeniach gastrycznych. Zapraszamy naszych odbiorców do lektury przywołanego wywiadów. (Na zdjęciu: dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – prof. Małgorzata Zimniewska.)

czytaj więcej

Święty Jan Paweł II a praca organiczna (1)...

W obecnym wydaniu Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner rozpoczynamy publikację niezwykle ważnego artykułu autorstwa Jego Eminencji ks Zenona Kardynała Grocholewskiego, pod tytułem „Św. Jan Paweł II a praca organiczna”. Ten fundamentalny dokument – wyjątkowym dokumentem jest bowiem ten artykuł – poprzedza wstęp autorstwa Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Zapraszamy do lektury obu materiałów. Redakcja.

czytaj więcej

Papież Jan Paweł II - Doctor Honoris Causa UAM...(1)

Przyznanie przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu doktoratu honoris causa Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II stanowiło  szczególne i doniosłe wydarzenie w dziejach naszej Uczelni. Papież, najwybitniejszy przedstawiciel Kościoła ale także  nauki i kultury, uosabiał klasyczną wizję uniwersytetu ukształtowanego w średniowieczu, który w tym duchu rozwija się po czasy nowożytne. Uniwersytet - głosem swych przedstawicieli w Senacie i we wszystkich radach wydziałów - wyraził przekonanie, iż Jan Paweł II  na trwałe wpisał się w dzieje współczesnego świata jako teolog, filozof, nauczyciel ale także pisarz i poeta, który  przy każdej nadarzającej się okazji podkreślał  swój polski rodowód, mówiąc otwarcie i pisząc o naszej narodowej kulturze. Nadanie doktoratu honorowego Ojcu św. Janowi Pawłowi II przez UAM było więc złożeniem hołdu wielkiemu Polakowi, który poprzez posługę intelektualną i duchową postawił człowieka w centrum uwagi współczesnego świata.

czytaj więcej

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem