Wydanie nr: 6 (202) LISTOPAD 2021
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Kolejny rok mamy z głowy - i co dalej...

Mamy wprawdzie dopiero połowę listopada, ale biorąc pod uwagę to wszystko, co dzieje się w kraju, w polityce, w gospodarce, w zachowaniu się społeczeństwa, w służbie zdrowia i w wielu innych dziedzinach polskiego życia – rok 2021 mamy „z głowy”. Teraz trzeba myśleć i to bardzo intensywnie o nowym – 2022 roku, który zapowiada się, niestety, nie za bardzo różowo. Wybiegając wyobraźnią w stronę nowych dwunastu miesięcy jakie nastąpią po najbliższym Sylwestrze widzimy same – te same, albo jeszcze gorsze kłopoty. Przede wszystkim – nie traćmy odrobimy optymizmu – wszystkie tegoroczne kłopoty, począwszy od inflacji, a kończąc na stosunkach Polski z resztą świata – głównie z Unią Europejską i jej Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim –może będą nie tylko narastać, ale tez zaczną jakoś porządkować się. To jest tak, jak z czyrakiem na pewnej, delikatnej tylnej części ciała: nieusunięty zdecydowanie i do końca, będzie paskudzić się do „świętego nigdy”, chociaż może też sam z siebie zagoić się.

czytaj więcej

Premier Mateusz Morawiecki - w Parlamencie Europejskim...

Trwające od dłuższego czasu napięte stosunki pomiędzy Komisją Europejską, a polskim rządem niepokoją nie tylko obie strony, ale ten niepokój przeniósł się na całe społeczeństwo polskie, w obiegu zaczął pojawiać się termin „Polexit”. Sytuacją na linii Bruksela - Warszawa zaniepokoiła się też w istocie rzeczy cała Europa, a na pewno sytuacja ta wnikliwie zaczęła być obserwowana w Moskwie, Waszyngtonie i w Pekinie. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, jakie odbyło się w dniu 19 października 2021 roku, stało się dobrą okazją, aby konflikt Bruksela-Warszawa przenieść na nowy poziom zrozumienia: przedstawienia Europie i światu w pełnym świetle i jednoznacznie polskiego stanowiska.

Poniżej publikujemy pełny tekst wystąpienia premiera polskiego rządu – Mateusza Morawieckiego przed Parlamentem Europejskim. Wystąpienie to - jak wiemy - wywołało wiele kontrowersji zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w istocie rzeczy w całej Unii Europejskie, a również w świecie. Co więcej, wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego podzieliło też Polaków. Naszym zdaniem, a także wielu analityków, przemówienie premiera nie zostało dobrze zrozumiane. Jesteśmy przekonani, że przypomnienie tego, co mówił w Parlamencie Europejskim premier Mieczysław Morawiecki, a także poznanie treści Listu premiera do polityków Unii Europejskiej pozwoli lepiej i pełniej zrozumieć i tekst i intencje polskiego polityka...

 

czytaj więcej

List Premiera Mateusza Morawieckiego do przywódców Unii...

Jak już informowaliśmy ( patrz obok tekst wystąpienia premiera polskiego rządu przed Parlamentem Europejskim ) stosunki Unia Europejska – Polska nie są obecnie dobre i na pewno wymagają wreszcie uregulowania. W tym procesie mający na celu i uzdrowienie stosunków Bruksela – Warszawa i zarazem zwrócenia uwagi Unii Europejskiej na niezbędność unowocześnienia w tej Wspólnocie postrzegania praw i obowiązków jakie wymaga już nowa epoka, jakże odległa od czasu na przykład wstąpienia Polski do Unii. Po wystąpieniu w dniu 19 października premiera Mateusza Morawieckiego przed Parlamentem Europejski, premier wystosował list do polityków unijnych. Za zgodą premiera treść tego Listu publikujemy poniżej. Chodzi nam o to, aby jak najwięcej osób miało dostęp do prawdziwych informacji, które pozwolą dobrze zrozumieć polską politykę naszej obecności w Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Siła i słabości nowego pragmatyzmu...

Okazję do napisania tego tekstu stwarza nadanie prof. Grzegorzowi W. Kołodce tytułu doktora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego wkład do ekonomii polskiej i światowej jest niepodważalny. Prof. Kołodko jest wybitnym makroekonomistą o szerokich horyzontach badawczych. We wcześniejszych stadiach kariery naukowej zajmował się badaniami gospodarki socjalistycznej, z sukcesem wskazując rozbieżności między normatywną jej wersją a realiami. Duże uznanie przyniosły mu badania transformacji gospodarek posocjalistycznych i krytyczne analizy tych procesów w perspektywie międzynarodowej.

czytaj więcej

Współcześni Polacy dla Polski...

Jak podała Global Media Team Press Agency - Redaktor Naczelny Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner - opiniotwórczego portalu medialnego poinformował, że z okazji wyemitowania wydania nr 202 zamykającego rok wydawniczy 2021, red. Jerzy A. Gołębiewski ustanowił osobiste redakcyjne wyróżnienia dla najbardziej aktywnych i uznanych przez odbiorców EuroPartnera autorów publikacji lub sprawców wydarzeń opublikowanych w EuroPartnerze. 

czytaj więcej

Błędy nauk ekonomicznych - polemika...

W swej polemice z G. Kołodko, M. Gorynia broniąc osiągnięć nauk ekonomicznych, wysuwa tezę, że dotychczasowe paradygmaty tych nauk, opierające się w dominację dążenia do maksymalizacji zysku i PKB oraz o założenia racjonalności działania „homo economicus” nie tyle były wyrazem podejścia normatywnego, co konsekwencją pozytywnego opisu dotychczasowej rzeczywistości społecznej, która dopiero obecnie zaczyna się zmieniać w wyniku poszerzania się zestawu celów działania ekonomicznego i społecznego o osiąganie efektów środowiskowych i tego co mieści się w koncepcji „homo moralis”.

czytaj więcej

Poznański Szpital im. J.Strusia w walce z SARS COV-2...

17 marca 2020 roku stał się szczególną datą w historii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. To właśnie od tego dnia, decyzją ówczesnego wojewody Łukasza Mikołajczyka przekształcono naszą placówkę w jednoimienny szpital zakaźny zajmujący się chorymi z koronawirusem. Przyjęliśmy tę wiadomość jako nowe wyzwanie, w które zaangażowany został cały zespół szpitala. Wszystkich pacjentów, u których nie stwierdzono SARS COV-2, a znajdowali się na szpitalnych oddziałach przy ulicy Szwajcarskiej, przetransportowaliśmy do innych placówek, aby zapewnić im dalsze leczenie. 17 szpitalnych oddziałów przekształciliśmy w oddziały zakaźne. Przygotowanych zostało łącznie 420 miejsc, w tym 40 łóżek respiratorowych. Zmieniliśmy rozkład szpitala. Przed pandemią gabinety ordynatorów i sekretariaty znajdowały się w środkowej części korytarza każdego z oddziałów. Podczas pandemii pomieszczenia te dostosowaliśmy do potrzeb pacjentów jako sale chorych. Staraliśmy się znaleźć jak najlepsze rozwiązania, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym w szpitalu.    

czytaj więcej

Projekt "Budujemy społeczeństwo obywatelskie"...

Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa w październiku przedstawiła projekt edukacyjny pod nazwą „Budujemy społeczeństwo obywatelskie”, który Urząd Marszałkowski w Poznaniu realizuje wspólnie z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych, oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. „Zależy mi, abyśmy włączyli w ten projekt Wielkopolan w różnym wieku. To konkretna wiedza - nie ideologia polityczna - o tym, czym zajmuje się samorząd województwa, marszałek czy urząd marszałkowski. Wiedza, która przybliży obywatelowi, jak może wpływać na swoje otoczenie – powiedziała Paulina Stochniałek”.

czytaj więcej

Radni Sejmiku Wojewódzkiego o cenach energii...

Istotny wzrost cen energii oraz za mało pieniędzy na wdrażanie w regionie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – to kwestie, które niepokoją radnych województwa. Podczas sesji, która odbyła się 25 października, przyjęto dwa apele sejmiku kierowane do władz w Warszawie. Za obiema uchwałami głosowali wszyscy obecni podczas obrad radni, poza członkami klubu PiS. Po burzliwej dyskusji, dotyczącej zarówno źródeł wzrostu kosztów prądu i gazu, jak i obszarów pozyskiwania energii, na które należy postawić w przyszłości, sejmik przyjął apel do premiera w tej sprawie.

czytaj więcej

Wybitne Osobistości Pracy Organicznej - premiera książki...

„Ta książka dokumentuje dokonania ludzi, dzięki którym Wielkopolska może być docenienia z punktu widzenia idei pracy organicznej – rozwoju jej etosu” – mówili goście spotkania promocyjnego związanego z wydaniem książki „Wybitne Osobistości Pracy Organicznej 2001-2020”. Wydarzenie zostało połączone z wręczeniem Statuetek Złotego Hipolita za rok 2021 i  miało miejsce na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. „To dla nie zaszczyt, że mogę przyjąć tę nagrodę” – te słowa są najczęściej wypowiadane przez laureatów Statuetki Złotego Hipolita, którzy po jej odbiór przybywają do Poznania nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. Dzieje przyznawania tej nagrody, którą jako pierwszy w darze przyjął Święty Jan Paweł II, doczekały się wydania książki pt. „Wybitne Osobistości Pracy Organicznej 2001-2020”.

czytaj więcej

Polski Instytut Archeologiczny w Atenach...

Polski Instytut Archeologiczny w Atenach (PIAA) ma już swoją siedzibę. We wtorek, 26 października, uroczyście zainaugurowano jego działalność, kończąc tym samym wieloletni proces powstawania instytucji, która służyć będzie wszystkim polskim badaczom dziejów Grecji, nie tylko archeologom. PIAA jest pod względem organizacyjnym jednostką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (centrum uniwersyteckim).  PIAA powstał dzięki porozumieniu, którego sygnatariuszami od 2018 roku są: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wrocławski. (Na zdjęciu Rektorka UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska przemawia podczas otwarcia PIAA).

czytaj więcej

Honorowe Nagrody Złotego Hipolita 2021 - wręczone...

 „To jedyna nagroda we współczesnej Polsce, o której powstała ponad pięćset stronicowa książka-album. Historia i prestiż w jednym. Tym bardziej zaszczyt, że zostałem wyróżniony Złotym Hipolitem” – mówili tegoroczni laureaci Godności „Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej”. Kameralna gala połączona z promocją wydawnictwa odbyła się 28 października 2021 r. w gabinecie Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Złoty Hipolit wszedł w nowy etap historii.   

czytaj więcej

PGNiG - partnerem w rozwoju gospodarki wodorowej...

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przystąpiło do Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, koordynowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dokument realizuje postanowienia Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego podpisanego w lipcu ub.r. „Udział w budowie i rozwoju gospodarki wodorowej to duże wyzwanie dla całej Grupy Kapitałowej, które podejmujemy z pełną odpowiedzialnością. Posiadamy możliwości, aby zagospodarować cały łańcuch wartości związany z wodorem, zwłaszcza w zakresie jego magazynowania i dystrybucji. Jestem przekonany, że połączenie sił w celu wspólnej realizacji celów klimatyczno-energetycznych Unii Europejskiej przyniesie oczekiwany sukces” – powiedział Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych w PGNiG, Prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa.

czytaj więcej

ORLEN buduje Mazowiecką Dolinę Wodorową...

PKN ORLEN podpisał list intencyjny, wspólnie z 24 innymi podmiotami, w sprawie utworzenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Produkowany w niej wodór będzie wykorzystywany m.in. w transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej i rolnictwie. Koncern jako lider tego projektu jest odpowiedzialny m.in. za określenie celów Doliny i przygotowanie strategii jej działania. Zaangażowanie w rozwój paliw alternatywnych wpisuje się w dążenie PKN ORLEN do osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku. „Inwestujemy w rozwój innowacyjnych technologii, które będą budowały wartość Grupy ORLEN w kolejnych latach i jej pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Kierunkiem, który nas szczególnie interesuje jest technologia wodorowa. PKN ORLEN już teraz jest jednym z trzech jego największych producentów w Europie.  

czytaj więcej

Wyróżnienie dla działacza polonijnego...

Podczas pobytu w Polsce, w Poznaniu, dr Jan Jaworski – znany zasłużony działacz polonijny w Stanach Zjednoczonych odwiedził Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego i  został przyjęty przez Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla. Spotkanie to, w czasie którego dr Jan Jaworski przedstawił Prezydentowi Marianowi Królowi sytuację Polonii i sam poznał szerzej działalność Towarzystwa stało się też okazją, aby Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, doceniając działalność dr. Jaworskiego  uhonorowało Go nadając Mu godność Lidera Pracy Organicznej i wręczając desygnat tego wyróżnienia – statuetkę Honorowego Hipolita. (Na zdjęciu dr Jan Jaworski prezentuje otrzymane wyróżnienia ). 

czytaj więcej

Niech PKB rośnie, ale inaczej...

W dyskusjach na temat gospodarczych skutków pandemii Covid-19 często podnoszona jest kwestia spadków PKB wywołanych przez kryzys gospodarczy spowodowany przez pojawienie się koronawirusa SARS-CoV-2. Na podstawie oficjalnych danych statystycznych prowadzone są rozważania, które kraje poradziły sobie z pandemią najlepiej oraz w których uzyskano znaczne spadki produktu krajowego brutto (PKB). Rozważaniom tym zdaje się przyświecać milczące założenie, że każdy spadek PKB jest niekorzystny, a każdy wzrost korzystny. Podobne wrażenie można odnieść przy studiowaniu prognoz wychodzenia z kryzysu pandemicznego: pozytywne oceny zyskują kraje, które – jak się przewiduje – stosunkowo szybko odzyskają poziom PKB sprzed pandemii oraz zdołają powrócić na ścieżkę wzrostu opisywaną przez dodatnie wskaźniki dynamiki.

czytaj więcej

Federacja uniwersytetów - nowa jakość...

W piątek 1 października w Gabinecie Rektora UAM, tuż przed uroczystą inauguracją, Rektorzy poznańskich uczelni publicznych podpisali list intencyjny w sprawie poznańskiego uniwersytetu federacyjnego. Podtrzymują w nim deklaracje poprzedników (oraz uchwały Senatów 8 uczelni z czerwca 2020 roku) dotyczące kontynuacji działań zmierzających do powołania federacji. “Jesteśmy przekonani, że Federacja stanie się zwieńczeniem wieloletniej współpracy naszych uczelni i będzie służyła jej dalszemu rozwojowi. Ta forma bliższej integracji przyczyni się do podniesienia rangi poznańskiego środowiska naukowego w kraju, w Europie i na świecie. (Na zdjęciu od prawej: Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz UPP; Prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński AWF; Prof. dr hab. Teofil Jesionowski PP; Prof. dr hab. Hanna Kostrzewska AM; Prof. dr hab. Andrzej Tykarski UMP;  Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska UAM; Prof. dr hab. Maciej Żukowski UEP;  Prof. dr hab. Wojciech Hora UAP; Prof UAM dr hab. Andrzej Lesicki - Fot. Przemysław Stanula).

czytaj więcej

USA otwierają granice - co z kursem dolara?...

W listopadzie Stany Zjednoczone otwierają granice dla turystów m.in. z Polski. Wagi nabiera zatem kurs dolara. Dziś amerykańska waluta kosztuje ponad 3,90 zł. Czy w listopadzie może być taniej i czy warto zwlekać z wymianą waluty? Analityk Cinkciarz.pl Bartosz Sawicki prognozuje znaczny spadek kursu USD/PLN. Świadectwo szczepienia oraz negatywny wynik testu na obecność korona wirusa wystarczą, by już za niespełna dwa miesiące wybrać się w podróż do Nowego Jorku czy innych miast USA. Na taką możliwość wielu z nas czekało od marca ubiegłego roku gdy w obawie przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa Stany Zjednoczone przestały przyjmować podróżnych z Europy. Zakaz wprowadzony przez prezydenta Donalda Trumpa podtrzymał i później przedłużył prezydent Joe Biden.

czytaj więcej

Czy na giełdach widać strach przed stagflacją?...

W obliczu rosnących cen surowców energetycznych i żywności oraz pierwszych oznak spowolnienia gospodarczego giełdy po obu stronach oceanu notują istotne spadki. Czy w ten sposób inwestorzy okazują już swój strach przed widmem stagflacji? Do stagflacji dochodzi wówczas, gdy rosną ceny, a gospodarka przestaje się rozwijać. Już kilka miesięcy temu, na początku 2021 r., w dobie pandemii i lockdownu analitycy przestrzegali przed takim scenariuszem. „W stagflacji konsumenci muszą wydawać coraz więcej pieniędzy na paliwa, bo drożeje ropa, a także na ogrzewanie swoich mieszkań czy domów, ponieważ w górę idą ceny gazu, węgla czy drewna. Rosną także ceny żywności. Za podwyżkami cen dóbr tzw. pierwszej potrzeby nie nadążają wzrosty płac. Dlatego ludzie zaczynają rezygnować z innych wydatków, a gdy gaśnie konsumpcja, cofają się perspektywy wzrostu gospodarczego. To z kolei może negatywnie wpływać m.in. na projekcje wyników spółek giełdowych, a tym samym na aktualne notowania indeksów” – tłumaczy Daniel Kostecki, analityk Conotoxia Ltd., która świadczy usługę Forex dla użytkowników portalu Cinkciarz.pl.

czytaj więcej

Stacje paliw ORLEN mają zaufanie klientów...

ORLEN to niekwestionowany lider wśród sieci stacji paliw w Polsce – wynika z najnowszego badania Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS. To jednocześnie najbardziej rozpoznawalna marka, którą Polacy obdarzają największym zaufaniem i sympatią. Według badania IBRiS, 90 proc. ankietowanych i aż 94 proc. aktywnych kierowców zna markę ORLEN. Stacje należące do koncernu są także najbardziej lubianymi przez Polaków. Zadeklarowała tak ponad połowa badanych. Z kolei zaufanie do marki ORLEN kształtuje się na poziomie 60 proc. Tym samym ORLEN nadal pozostaje najbardziej zaufaną siecią stacji w Polsce, która była najczęściej wybieraną w ciągu trzech ostatnich miesięcy zarówno przez osoby tankujące paliwo (57 proc. respondentów), jak i osoby korzystające z oferty pozapaliwowej (40 proc. respondentów). To wyniki ponad 2 razy wyższe niż dwóch kolejnych marek łącznie. 

czytaj więcej

W Poznaniu - Gala Polskiej Mody...

Jesteście najlepsi w Polsce – mówili goście „City Park Fashion Show – Gali Polskiej Mody”, która odbyła się 19 września br. w Poznaniu. Wydarzenie wpisało się w 30-letnią tradycję działalności Polskiej Akademii Mody, która tego wieczoru, w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Produktów i Usług, została wyróżniona certyfikatem „Najlepsze w Polsce” – „The Best in Poland”. Z kolei City Park Poznań otrzymał Statuetkę „Marka na Topie”. Galę zainaugurował pokaz kolekcji mistrza Jerzego Antkowiaka, który przyjechał do Poznania na bezpośrednie zaproszenie Polskiej Akademii Mody. Świętując 60-lecie pracy twórczej, został laureatem pierwszej w historii Statuetki Złotej Perły dla projektanta. Jako Wielkopolanin docenił nagrodę będącą symbolem pracy organicznej – Medal Labor Omnia Vincit przyznany przez Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Niespodzianką był dedykowany jego osobie okolicznościowy wiersz Ryszarda Bączkowskiego. (Na zdjęciu od lewej: Jerzy Antkowiak – legenda polskiej mody i Dominik Górny Sekretarz Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.)

czytaj więcej

Medal "Labor Omnia Vincit" dla Józefa Skrzeka...

„Jesteście z miłości. To wyjątkowo fantastyczny moment. Nie myślałem, że ja tutaj w Poznaniu stanę się taki szczęśliwy – bardzo szczęśliwy” – powiedział Józef Skrzek w chwili udekorowania jego osoby Medalem Labor Omnia Vincit przyznanym przez Kapitułę im. Hipolita Cegielskiego. Medal, w imieniu dr. Mariana Króla  - Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego HC i Kapituły, zawiesił Dominik Górny, Sekretarz Zarządu THC. Dyplom wręczył Krzysztof Wodniczak. Wydarzenie odbyło się 15 października 2021 roku podczas inauguracji nowego miejsca koncertowego jakim jest „Prochownia” w Jeżyckim Centrum Kultury. (Na zdjęciu od prawej: Laureat – Józef Skrzek przyjmuje gratulacje od Dominika Górnego, Sekretarza Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego ).  

czytaj więcej

Oficyna Poetycka - Dominika Górnego...

Dominik Górny – człowiek pióra i mediów. Rodowity Poznaniak, który od blisko 20 lat z powodzeniem tworzy i promuje trwałe wartości Regionu Wielkopolski na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Jego artystyczny dorobek to m.in.: 9 tomów poetyckich (w tym z grafikami Ryszarda Kaji); publikacje w ponad 60 antologiach i almanachach; publikacje własnej twórczości w 16 językach. Współautor „Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” i książki na 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego. Wraz z dr. Marianem Królem redaktor książki „Święty Jan Paweł II w stulecie urodzin. Pamiętamy…” wydanej pod patronatem honorowym Prezydenta RP i w ramach projektu „Niepodległa”. Twórca pierwszej i jedynej monografii Międzynarodowych Listopadów Poetyckich. Autor literackiego motywu Światowego Dnia Godności w Poznaniu w roku 2011 i 2012. Autor tekstów i muzyki do blisko 80 piosenek. Autor tekstu do Hymnu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” MKiDN, „Złotym Piórem” ZKRPiBWP; Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM.

 

czytaj więcej

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem