Wydanie nr: 6 (178) LISTOPAD 2018
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

EUROPARTNER WIDEO - POLSKA I ŚWIAT

Społeczeństwo - podmiot zapomniany...

Karol Marks – na pewno pod wpływem filozofii Friedricha Hegla (1770-1831), twierdził, że byt kształtuje świadomość. Teza ta okazała się prawdziwa, ale wnioski z niej niestety, nie takie, jakich można byłoby oczekiwać w kontekście dziania się. Byt otóż kształtuje jeszcze zachowania, oczekiwania, potrzeby, a także patologie, Co więcej, byt także deformuje samą świadomość w zależności od okoliczności, tworzonej przez rzeczywistość. Wystarczy tej filozofii i przejdźmy do realnej rzeczywistości, nas współcześnie otaczającej.

czytaj więcej

Doktor Honoris Causa - JE Zenon Kardynał Grocholewski

Jego Eminencja Kardynał Zenon Grocholewski, Wielkopolanin, wielki humanista i uczony, twórca nowoczesnego pojmowania roli współczesnego szkolnictwa i nauki otrzymał w dniu 22 listopada 2018 roku tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Doktorat Honoris Causa dla Jego Eminencji został przyznany na wniosek Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jako wyraz uznania dla Jego Eminencji, jako  wielkiego autorytetu moralnego wyznaczającego postawy etyczne środowisk akademickich na całym świecie. (Na zdjęciu moment wręczenia JE Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu – z lewej, Dyplomu Doktoratu Honoris Causa przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - prof. dr hab. Jana Pikula – z prawej.)

czytaj więcej

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - kuźnia nauki...

Wywiad z Dyrektorem Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. Markiem Figlerowiczem dla Europejskiego Magazynu Internetowego „Euro_Partner” to kontynuacja   zainicjowanych przez naszą redakcję cyklu wywiadów prasowych, z rektorami poznańskich uniwersytetów i dyrektorami instytutów naukowych, wywiadów których celem jest promowanie poznańskiej nauki, poznańskich naukowców i ich osiągnięć, którymi wzbogacają naukę polską i naukę światową. Jesteśmy przekonani, że rektorzy i dyrektorzy poznańskich placówek naukowych przyjmą nasze zaproszenia do udzielenia takich wypowiedzi.

czytaj więcej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - uczelnią badawczą...

Ustawa 2.0 weszła w życie i rozpoczął się „wyścig” o status uczelni badawczej. To właśnie do tych uczelni zgodnie z zapowiedziami ministra nauki i szkolnictwa wyższego trafią znacząco wyższe środki finansowe. Ministerstwo zapowiada, że w Polsce będzie około 6-10 uczelni badawczych. Dla władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oczywiste jest, że uczelnia powinna zrobić wszystko, aby znaleźć się w tym gronie. I mają nas przybliżyć do tego celu zdobyte właśnie dwa prestiżowy granty.

czytaj więcej

Mała Ojczyzna - Gmina Stęszew...

Gmina Stęszew - miejsce szczególne, na mapie powiatu poznańskiego, które nie tylko zachwyca krajobrazem i zapewnia spokojne życie, ale także daje duże możliwości inwestycyjne. Gmina, w której w naturalny sposób tradycja łączy się z nowoczesnością.  Stęszew to malowniczo położona gmina, którą od Poznania dzielą 24 kilometry. Jej powierzchnia zajmuje 17 522 ha, na których zamieszkuje ok. 15 tys. osób. Bliskość Poznania; korzystne położenie przy drogach: krajowej nr 5- prowadzącej do Wrocławia, nr 32- do Zielonej Góry oraz drodze ekspresowej S5, a także walory krajobrazowe i infrastrukturalne sprawiają, że jest ona bardzo atrakcyjnym terenem. Swoją urodę zawdzięcza przede wszystkim aż 9 jeziorom oraz lasom, których część objęta jest Wielkopolskim Parkiem Narodowym.

czytaj więcej

Witamy w Gminie Komorniki...

Komorniki to jedna z 17 gmin powiatu poznańskiego, tworzących aglomerację poznańską zamieszkaną przez około milion osób. Od północy graniczy z Poznaniem. Przecinają się tu trasy i drogi krajowe prowadzące do ważnych gospodarczo miast i regionów: droga krajowa nr 5 Poznań-Wrocław i autostrada A2 Warszawa-Berlin. Bogata infrastruktura oraz korzystne tranzytowe usytuowanie gminy stanowi zachętę dla inwestorów do otwierania tu swoich firm i oddziałów. Do tej pory doceniło to spore grono przedsiębiorstw wybierając Komorniki na lokalizację swoich inwestycji. Wiele z nich to duże, renomowane spółki zagraniczne i krajowe, głównie firmy logistyczne, magazynowe, handlowe i motoryzacyjne. (Na zdjęciu węzeł komunikacyjny w Komornikach.)

czytaj więcej

Honorowe Nagrody Złotego Hipolita 2018 - rozdane...

Tegoroczna Gala XVIII Edycji Nagrody Złotego Hipolita, która odbyła się w dniu 27 października 2018 roku w Poznaniu była wydarzeniem szczególnym, ponieważ odbywała się  w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej właśnie okazji XVIII Edycja zaszczycona została Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Ten Patronat Najwyższego Przedstawiciela Państwa Polskiego był dowodem uznania i szacunku Prezydenta RP, dla ideałów pracy organicznej, dla postaw pozytywistycznych, których celem jest upowszechnianie i utrwalanie etosu pracy, rozumianej jako działanie dla wspólnego dobra, dla rozwoju, dla pokoju i solidarności, dla przyszłości Narodu i Państwa.

czytaj więcej

Honorowe Nagrody Złotego Hipolita 2018 - refleksje...

Honorowe Nagrody Złotego Hipolita 2018  zostały rozdane Dostojnym Laureatom podczas XVIII Edycji, która odbyła się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w dniu 27 października br., Poznaniu, w Auli Lubrańskiego, w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Ceremonia rozdania nagród – dyplomów godności Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej i Statuetek Złotego Hipolita, zgromadziła przedstawicieli elity poznańskiej, wielkopolskiej, którzy przybyli, aby swoim uczestnictwem potwierdzić przywiązanie do etosu patriotycznej pracy organicznej i legendy Hipolita Cegielskiego, odnowionej skutecznie przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, środowisko wielkopolskich pozytywistów. Refleksje na ten temat, jakimi podzielili się z uczestnikami ceremonii, występujące okazjonalnie osobistości, gratulując Laureatom, ale także nawiązując do działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, wniosły ważny wkład w rozumienie i nowoczesne docenianie pracy organicznej. Wśród tych wypowiedzi na uwagę zasłużyła wypowiedź Laureata Honorowej Nagrody Złotego Hipolita z roku 2017 – z powodu Jego nieobecności w roku 2017, wręczono Mu tę nagrodę podczas XVIII Edycji – Jerzego Andrzeja Gołębiewskiego, publicysty i komentatora, seniora dziennikarstwa. Poniżej – za zgodą redaktora Jerzego Andrzeja Gołębiewskiego jego wypowiedź publikujemy w przekonaniu, że wyraża ona ważne kwestie. Oto ten tekst:

czytaj więcej

Strefa euro rośnie najwolniej od ponad 5 lat...

Gospodarka w 19 krajach dzielących wspólną walutę rośnie najwolniej od 2013 r. Sytuacja po drugiej stronie Atlantyku jest zgoła odmienna, amerykańska gospodarka rozwija się o ponad 5 razy szybciej niż w strefie euro. Co to może oznaczać dla Polski i złotego? - pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl. Według Europejskiego Urzędu Statystycznego gospodarka rozwijała się w trzecim kwartale w tempie 0,2 proc. kwartał do kwartału (k/k). To byłby najniższy wzrost od II kw. 2014 r., jeżeli weźmiemy pod uwagę zaokrąglone dane, które w ogólnym przekazie publikuje Eurostat.

czytaj więcej

Ile kosztuje Parlament Europejski?

Koszt utrzymania Parlamentu Europejskiego na jednego mieszkańca UE wynosi ok. 3 euro rocznie, co jest niewielką sumą w porównaniu do kosztów utrzymania parlamentów narodowych. Przykładowo, przeciętny mieszkaniec Niemiec wydaje na Bundestag 8,20 euro rocznie, przeciętny mieszkaniec Francji przeznacza 8,10 euro rocznie na Zgromadzenie Narodowe, a Brytyjczyk - 7,30 euro na Izbę Gmin. Sejm i Senat kosztują każdego mieszkańca Polski ponad 13 zł, czyli ponad 3 euro rocznie. Warto zaznaczyć, że Parlament Europejski jest jedynym parlamentem mającym wpływ na znaczną część prawa wchodzącego w życie w Unii, w tym w Polsce. Uchwalone przez niego rozporządzenia unijne muszą być obowiązują bez dalszego rozpatrywania ich przez parlamenty narodowe.

czytaj więcej

Edukacja młodzieży w Szwajcarii...

Prowokacyjnie można powiedzieć, że najważniejszym bogactwem naturalnym w Szwajcarii jest edukacja i związane z nią badania naukowe. Szwajcarska gospodarka opiera się nie na produkcji masowej, lecz na rozwijaniu i wytwarzaniu produktów jednostkowych o wysokiej jakości. Jest zdana na wysoko wykwalifikowanych i dobrze wykształconych pracowników. Dlatego sprawnie funkcjonujący system edukacji jest podstawą dla konkurencyjności helweckiej gospodarki w skali światowej. (Na zdjęciu Uniwersytet w Lozannie )

czytaj więcej

Uwagi o opinii publicznej...

Opinia rządzi światem – mówili ludzie Oświecenia i tego zdania był nawet sceptyczny David Hume, a może trzeba powiedzieć: zwłaszcza on. W istocie niejeden raz w historii można było obserwować, jak idea ogólna, zjawisko ulotne, powstałe nie wiadomo gdzie albo odwrotnie, wiadomo, że w niespokojnej głowie Thomasa Paine’a, Rousseau lub Marksa, zaczyna ludzi grupować po nowemu, inaczej łączyć i inaczej dzielić, popychać ku jakimś nowym celom, równie dobrze korzystnym, jak katastrofalnym. Przyswojenie sobie owych idei ogólnych daje niekiedy społeczeństwu uczucie zachwytu, kiedy indziej znane tylko odkrywcom: ach, więc tak wygląda prawda! Ale ktoś, komu to się nie udziela, mówi sobie: jak jest możliwe takie zbiorowe zaślepienie?

czytaj więcej

Oficyna Poetycka - Dominika Górnego...

Dominik Górny od wczesnych lat młodości zafascynowany poezją, sam dość szybko zaczął próbować swoich sił w tworzeniu poezji. Wkrótce okazało się, że ten młody Wielkopolanin jest posiadaczem interesującego talentu poetyckiego, że przedstawia sobą wyjątkową wrażliwość intelektualną i emocjonalną, a jego próby poetyckie spotkały się z życzliwym przyjęciem, zarówno u innych poetów jak i krytyków literackich. Dominik Górny wydał siedem zbiorków poezji, w tym „Poemat o moim Chopinie”. Zamieścił swoje wiersze w blisko 40 antologiach, w 16 językach. Wielokrotnie nagradzany m.in.: II nagrodą XXIX Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. 

czytaj więcej

Niezgoda na proste...

Redaktor Mariola Zdancewicz, redaktor naczelna Magazynu „Merkuriusz” i Kwartalnika „Motoszybowce, jest autorką wielu znakomitych wywiadów prasowych przeprowadzonych między innymi z naukowcami, na temat ich badań i osiągnięć naukowych. Wywiady te, to wyjątkowa promocja wielkopolskiej nauki i wielkopolskich uczelni. Dzięki uprzejmości redaktor Marioli Zdancewicz w naszym portalu EuroPartner zamieszczamy teraz przeprowadzony przez nią wywiad z prorektorem ds. kształcenia Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. Jackiem Gocem. Oto ten tekst:

czytaj więcej

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem