Wydanie nr: 6 (191) LISTOPAD 2020
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

EUROPARTNER WIDEO - POLSKA I ŚWIAT

Krok po kroku, w stronę Nowego Roku...

Jeszcze tydzień, jeszcze dwa, jeszcze miesiąc grudzień i tak, krok po kroku zbliżamy się do Nowego Roku. Ale zanim to nastąpi trzeba będzie rozliczyć się z tym rokiem, który powoli pozostaje poza nami. Na pewno – pozwólcie mi Państwo używać czasu przeszłego – był on pod znakiem koronawirusa, pandemii i niemal codziennych konferencji prasowych pana premiera Mateusza Morawieckiego, a jakże na temat i koronawirusa i pandemii, oraz o tych, co się zarazili, tych co zmarli i tych, którzy jeszcze na pewno zarażą się koronawirusem i nie daj Boże umrą. Wiele wiedzy społeczeństwo dostało też na temat respiratorów, covidowych  łóżek w szpitalach, dramatycznej sytuacji w służbie zdrowia, a ostatnio też społeczeństwo dowiedziało się o tym, jak stadiony i inne większe obiekty zamieniają swoje przeznaczenie, stając się polowymi szpitalami.

czytaj więcej

Plan działania dla gospodarki o obiegu zamkniętym...

Podczas ostatniej 140 sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów ( 12-14 października 2020 ) omawiano nowy plan działania dla gospodarki w obiegu zamkniętym. W czasie obrad podkreślono natychmiastową potrzebę przyspieszenia przejścia na model regeneracyjnego wzrostu, utrzymujący konsumpcję zasobów w ramach ograniczeń planety oraz zmniejszający nasz ślad. W tym celu konieczne jest oddzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, rozwój w kierunku prawdziwego społeczeństwa o obiegu zamkniętym, oraz współpraca na wszystkich poziomach sprawowania rządów i w całym społeczeństwie.    

czytaj więcej

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - WARP...

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., od ponad 17 lat, wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, szukające możliwości sfinansowania swoich pomysłów na biznes. Specjalnością Spółki są niskooprocentowane, unijne pożyczki, dofinansowania, doradztwo oraz szkolenia. Firma ceni ludzi, którzy podjęli odważną, świadomą decyzję o samozatrudnieniu, chcą tworzyć nowe produkty i usługi, a tym samym wzbogacać rynek regionu. WARP Sp. z o.o. pomaga zarówno osobom lub podmiotom, które dopiero planu planują  założyć działalność gospodarczą jak i tym, którzy prowadzą firmę od wielu lat i chcą ją rozwinąć.   

 

czytaj więcej

Redukcja CO2 o 60 procent do 2030...

Unijne prawo klimatyczne – posłowie chcą redukcji emisji CO2 o 60% do 2030 roku. W głosowaniu nad unijnym prawem klimatycznym Parlament zaapelował o ambitniejsze cele redukcji emisji do 2030. i 2040. i o neutralność klimatyczną wszystkich państw członkowskich do 2050.  Budżet na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, aby UE osiągnęła cel ustalony w porozumieniu aryskim. Niezależny organ naukowy ma nadzorować postępy. Bezpośrednie i pośrednie dotacje do paliw kopalnych mają zostać zniesione najpóźniej do 2025 roku. Stosunkiem głosów 392 do 161 przy 142 głosach wstrzymujących się, Parlament przyjął stanowisko negocjacyjne w sprawie unijnego prawa klimatycznego. Nowe prawo sankcjonuje obietnicę polityczną, że Unia stanie się neutralna klimatycznie do 2050 r. Ma także zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom europejskim pewność prawa i przewidywalność potrzebne, by zaplanować przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu. Posłowie uważają, że Unia i wszystkie jej państwa członkowskie muszą stać się neutralne dla klimatu do 2050 r.  

czytaj więcej

List Pasterski Metropolity Poznańskiego na Adwent 2020...

Umiłowani Archidiecezjanie, Drodzy Bracia i Siostry! Tegoroczny Adwent jak zawsze rozpocznie nowy rok liturgiczny. W tym czasie Pan Jezus przyjdzie do nas w tajemnicy liturgii Kościoła. Będzie to inny Adwent niż te, które przeżywaliśmy do tej pory. Doświadczamy panującej epidemii koronawirusa ze wszystkimi jej ograniczeniami, które mają służyć naszemu bezpieczeństwu. Ze smutkiem w sercu, ale jednocześnie z wiarą i nadzieją na życie wieczne myślimy o tych wszystkich, którzy zmarli w ostatnim czasie, w tym także o wielu kapłanach naszej archidiecezji, którzy w ostatnich tygodniach odeszli z tego świata. Modlimy się za wszystkich zmarłych oraz za ich bliskich, którzy przeżywają ból rozłąki. Z szacunkiem i wdzięcznością myślimy zwłaszcza o pracownikach służby zdrowia, w szczególności o tych, którzy walczą na „pierwszej linii”, ryzykując niekiedy możliwością utraty własnego zdrowia i życia. Otaczajmy ich wdzięczną modlitwą.

czytaj więcej

"Medialna Perła 2020"dla Monitora Wielkopolskiego...

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – jako wydawca „Monitora Wielkopolskiego” – zdobył wyróżnienie w konkursie „Medialna Perła Samorządu 2020”. „Perły Samorządu” przyznawane są od kilku lat przez „Dziennik Gazetę Prawną”. W tym roku organizatorzy przedsięwzięcia po raz pierwszy wprowadzili także kategorię „Medialna Perła Samorządu”. Jak tłumaczyli, komunikacja z mieszkańcami stanowi w obecnych czasach bardzo ważną sferę aktywności samorządów i należy docenić najlepsze działania w tej sferze. Wyniki konkursu ogłoszono podczas odbywającego się w dniach 12-13 października Kongresu „Perły Samorządu”.   

czytaj więcej

"Złote Hipolity 2020" - znamy laureatów...

„Złoty Hipolit” buduje swój prestiż od 20 lat. Jubileuszowa Gala wręczenia Statuetki i Godności „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej” przyznawanej przez Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, była planowana na dzień 24 października br. w Poznaniu, jednak ze względu na ograniczenia wprowadzone przez władze państwowe w związku z pandemią, gala wręczenia Honorowych Nagród Złotego Hipolita odbędzie się w możliwie najbliższym terminie po zniesieniu tych ograniczeń. O nowym terminie gali poinformujemy Dostojnych Laureatów jak i wszystkich zainteresowanych.

czytaj więcej

Zepsute zegary...

Bronisław Łagowski to polski filozof, historyk idei, eseista, publicysta, emerytowany profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Janko naukowiec koncentrował się na historii idei, historii myśli społecznej, filozofii politycznej, filozofii prawa, filozofii historii. Bronisław Łagowski reprezentuje w spojrzeniu na politykę stanowisko realistyczne i racjonalistyczne, wywodzące się z tradycji oświeceniowej. Jego wizja jest synkretyczna, wg badaczy spójnie łącząca w sobie elementy liberalizmu, konserwatyzmu i świeckiej, lewicowej myśli społecznej. Bronisław Łagowski swoje eseje i artykuły publicystyczne publikował  w wielu naukowych i opiniotwórczych mediach. Jego twórczość współcześnie jest niezwykle cennym wkładem w kształtowanie się nowej inteligenckiej polskiej elity. Obecnie Bronisław Lagowski jest stałym felietonistą tygodnika opinii „Przegląd”. Z satysfakcją niektóre teksty autorstwa Bronisława Łagowskiego powielamy za „Przeglądem”  na naszych stronach  w intencji, aby docierały one do jak najszerszych kręgów społeczeństwa. Dziękujemy Autorowi i redakcji „Przeglądu” i zapraszamy do lektury artykułu Bronisława Łagowskiego, zatytułowanego „Zepsute zegary”:

czytaj więcej

PGNiG ma nowego Prezesa...

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2020 r. podjęła decyzję o powołaniu z dniem 12 listopada 2020 r. Pana Pawła Majewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG, na okres trwania VI kadencji Zarządu Spółki, kończącej się 10 stycznia 2023 r. Paweł Majewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (MBA) na Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.    

czytaj więcej

Pierwsze bunkrowanie statku gazem LNG w Szczecinie...

W dniu 5 listopada br. odbyło się pierwsze bunkrowanie statku skroplonym gazem ziemnym LNG w jednym z portów podległych Urzędowi Morskiemu w Szczecinie. Tym samym PGNiG Obrót Detaliczny oraz LOTOS Asfalt rozszerzają współpracę, która wzmacnia rolę polskich portów i popularyzuje paliwo LNG na Bałtyku. – Razem z Grupą LOTOS zrealizowaliśmy już wspólnie kilkadziesiąt operacji bunkrowania, czyli mówiąc potocznie tankowania, statków skroplonym gazem ziemnym. Cieszymy się, że usługa zyskuje na popularności i po Gdańsku oraz Gdyni jej realizacja jest możliwa w kolejnych polskich portach. Jesteśmy przekonani, że paliwo LNG stanowi przyszłość transportu morskiego na Bałtyku. Współpraca PGNiG z Grupą LOTOS w tym zakresie jest dobrym przykładem uzasadniającym istnienie koncernu multienergetycznego, którego będziemy niebawem częścią – mówi Jarosław Wróbel, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu PGNiG SA.  

czytaj więcej

Polska waluta już dawno nie była tak słaba...

Niedawno za euro musieliśmy płacić 4,59 zł, czyli najwięcej od sześciu miesięcy. W samym tylko wrześniu europejska waluta podrożała względem złotego o 4 proc. W górę ostro wydają się iść także: frank szwajcarski, funt i dolar, który zbliża się już do bariery 4 zł, podczas gdy ledwie przed miesiącem kosztował poniżej 3,70 zł. Dlaczego ostatnio odliczamy dni słabości złotego, a polska waluta sporo traci na wartości? Obecna skala i dynamika deprecjacji polskiej waluty wydaje się porównywalna z tym, co działo się w marcu br., gdy światową gospodarkę mroził lockdown. Na wartości zyskiwały tzw. bezpieczne przystanie, czyli m.in. złoto, frank szwajcarski, dolar czy jen. Złoty zaś, jako waluta z grupy nieco bardziej ryzykownych, był wyraźnie w odwrocie.  

czytaj więcej

Wpływ Covida na inwestycje zagraniczne...

Inwestycje płynące do Polski zmaleją mniej niż na świecie, gdzie średni spadek jest prognozowany w tym roku na 40 proc. Istota zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) sprowadza się do inwestowania w rozwój przedsięwzięć gospodarczych za granicami kraju rejestracji firmy, z myślą o dłuższym zaangażowaniu w celu uzyskania korzyści najczęściej wiązanych z realizacją zysków. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB) są jednym z dwóch najbardziej widocznych przejawów globalizacji. Motywem podejmowania działań za granicą jest często rozszerzenie dostępu do rynków zbytu, do tańszych lub strategicznych zasobów, możliwość obniżki kosztów dzięki tańszym komponentom. Korzyści z ZIB odnoszą też podmioty w kraju goszczącym, współpracujące z inwestorami zagranicznymi - poprzez dostawy komponentów, mediów, świadczenie usług. W szerszym ujęciu kraje goszczące mają korzyści w postaci tworzonych miejsc pracy, partycypacji inwestorów zagranicznych w nakładach na budowę infrastruktury, płaconych przez nich podatków.

czytaj więcej

Uniwersytet moich marzeń nie będzie fabryką punktów...

W opiniotwórczym tygodniku Przegląd ukazał się wywiad prasowy jaki red. Beata Igielska przeprowadziła z JM rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kadencję 2020-2024, Panią prof. dr hab. Bogumiłą Kaniewską, przewodniczącą Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Red. Beata Igielska rozpoczynając rozmowę z Panią Rektor przypomniała Jej niedawna wypowiedź, stwierdzającą, że: „Uniwersytet moich marzeń nigdy nie będzie korporacją, fabryką punktów – nie można zarządzać nim technokratycznie ani autorytarnie”. Pamięta to pani? Może tak należy zarządzać polską nauką, nie tylko uniwersytetem? Teraz za zgodą JM Pani Rektor, prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej zapis tego wywiadu udostępniamy naszym Czytelnikom.   

czytaj więcej

W UAM Dzień Studenta I roku Online...

14 października, w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się Dzień Studenta I roku - online.  Nowych studentów Uniwersytetu przywitała Rektor UAM Pani prof. Bogumiła Kaniewska następującymi słowami: „Na wstępie pragnę pogratulować wyników na egzaminie maturalnym i właściwego wyboru studiów. Jesteście Państwo teraz studentami jednego z najlepszych polskich uniwersytetów, znajdującego się na szczycie rankingów. Zdaję sobie sprawę z tego, jak dużym wyzwaniem – również dla Państwa – jest kształcenie zdalne. Ubolewam, że pierwszy rok studiów będzie wyglądał właśnie tak: nie będziecie w stanie uczestniczyć kontaktowo w pierwszych swoich wykładach, ćwiczeniach, seminariach czy laboratoriach, nie poznacie się tak szybko osobiście, nie zaznacie prawdziwego życia studenckiego w pierwszych miesiącach, nie będzie też aż tyle okazji do poznania miasta. Chciałabym jednak, żebyście wiedzieli, że wszystko to robimy w trosce o Was, studentów, oraz pracowników uczelni - dodała.  

czytaj więcej

Parlament Europejski w sprawie sztucznej inteligencji...

Równowaga pomiędzy ochroną obywateli a wspieraniem rozwoju technologii; ukierunkowany na przyszłe wyzwania system odpowiedzialności cywilnej chroniący osoby prywatne i przedsiębiorstwa; skuteczny system ochrony własności intelektualnej oraz zabezpieczenia dla twórców nowych technologii. Posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli wnioski w sprawie takiego regulowania sztucznej inteligencji (AI), aby pobudzić innowacje, chronić normy etyczne oraz budować zaufanie do technologii. Parlament Europejski jest jedną z pierwszych instytucji, która wysunęła zalecenia do treści przepisów dotyczących sztucznej inteligencji. Zalecenia te dotyczą kwestii etycznych, odpowiedzialności cywilnej oraz praw własności intelektualnej. Zapewnią one Unii Europejskiej rolę lidera w dziedzinie rozwoju sztucznej inteligencji. Na początku roku 2021 Komisja Europejska ma przedstawić wniosek prawny w tej sprawie.

czytaj więcej

Oficyna Poetycka - Dominika Górnego...

Dominik Górny – człowiek pióra i mediów. Rodowity Poznaniak, który od blisko 20 lat z powodzeniem tworzy i promuje trwałe wartości Regionu Wielkopolski na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Jego artystyczny dorobek to m.in.: 9 tomów poetyckich (w tym z grafikami Ryszarda Kaji); publikacje w ponad 60 antologiach i almanachach; publikacje własnej twórczości w 16 językach. Współautor „Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” i książki na 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego. Wraz z dr. Marianem Królem redaktor książki „Święty Jan Paweł II w stulecie urodzin. Pamiętamy…” wydanej pod patronatem honorowym Prezydenta RP i w ramach projektu „Niepodległa”. Twórca pierwszej i jedynej monografii Międzynarodowych Listopadów Poetyckich. Autor literackiego motywu Światowego Dnia Godności w Poznaniu w roku 2011 i 2012. Autor tekstów i muzyki do blisko 80 piosenek. Autor tekstu do Hymnu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” MKiDN, „Złotym Piórem” ZKRPiBWP; Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM.  

czytaj więcej

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem