Wydanie nr: 3 (188) MAJ 2020
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

EUROPARTNER WIDEO - POLSKA I ŚWIAT

Antycypować bieg wydarzeń i myśleć ...

Jak świat światem, od niepamiętnych czasów ludzkość nawiedzały kryzysy różnego rodzaju. Były to kryzysy społeczne i gospodarcze spowodowane przez samą naturę, takie jak na przykład trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, czy powodzie i tornada. Bywały też kryzysy spowodowane przez epidemie, kiedy całe narody i państwa pustoszyła dżuma, cholera czy inna „czarna zaraza”. I wreszcie bywały kryzysy spowodowane działalnością samego człowieka: kryzysy nadprodukcji towarów, kryzysy braku produkcji, były kryzysy spowodowane wojnami  państw przeciwko innym państwom, były te z kryzysy z powodu załamanie się finansów narodowych,  tak zwanego „pęknięcia baniek” hipotecznych, lub konsumpcyjnych, albo kredytowych, albo wreszcie były kryzysy spowodowane głupotą elit politycznych.

czytaj więcej

Pamięć o Świętym Janie Pawle II w szkołach...

… noszących imię Hipolita Cegielskiego. Podczas pielgrzymek apostolskich do Polski Jan Paweł II odwiedził Wielkopolskę cztery razy. Trzykrotnie odwiedził Gniezno, dwa razy był w Poznaniu oraz raz odwiedził Kalisz i Licheń. Zawsze wtedy, w czasie spotkań z Janem Pawłem II uczestniczyli przedstawiciele nauczycieli i uczniów naszych szkół, chociaż oficjalnie nie można było wtedy reprezentować szkoły, ani też wyjść lub wyjechać z klasami na spotkanie z Papieżem. Mało tego, były takie sytuacje, kiedy robiono duży problem z oglądaniem relacji w telewizji z takich spotkań w czasie papieskich pielgrzymek
 

czytaj więcej

WCZT - synergia nauki i innowacyjnej gospodarki...

Misja wiedzy, to de facto nowa rola wiedzy, nie tylko tej typowo akademickiej, teoretycznej, ale właśnie i przede wszystkim tej, która prowadzi do wdrożenia w praktyce. Gospodarka oparta na wiedzy – to wiedza przekuta na innowacje i nowoczesne technologie. Nowy jej wymiar to znaczy również multidyscyplinarny charakter nowych pomysłów na rozwój nowoczesnych technologii. Podstawą kompleksowego modelu transferu wiedzy, wygenerowanego i realizowanego w Poznaniu było utworzenie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT), w ramach projektu inwestycyjnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

czytaj więcej

PGNiG wyróżnione Statuetką Hipolita...

… za dbałość o bezpieczeństwo energetyczne dla Polski. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, które w swoim statucie ma zapisane działanie na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego kraju, unowocześniania przedsiębiorczości w kontekście ideałów pracy organicznej – dobrze zorganizowanej, skutecznej i służącej dobrobytowi obywateli oraz umacnianiu państwa, od wielu lat z zainteresowaniem obserwowało działalność i rozwój Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, wielkiej polskiej firmy, współodpowiedzialnej za bezpieczeństwo energetyczne państwa i w istocie rzeczy każdego z nas. Od dawna też Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego brało pod uwagę wyróżnienie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ustanowioną przez Towarzystwo honorową nagrodą – Statuetką Hipolita, symbolizującą to wszystko, co wskutek dobrej, rzetelnej i patriotyczne pracy służy wspólnemu dobru.(Na zdjęciu Dyplom wyróżnienia Statuetką Hipolita dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ).

Statuetka Hipolita symbolizuje też obywatelskie podziękowanie dla zarządu PGNiG, za skuteczne usytuowanie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wśród energetycznych potęg na globalnym rynku. Teraz, kiedy w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego z niepokojem obserwowano zarysowujący się w świecie kryzys gospodarczy spowodowany pandemią koronawirusa wygaszającą gospodarki, z wielki uznaniem odnotowano, że PGNiG funkcjonowało niezawodnie, a bezpieczeństwo energetyczne Polski, ani na chwilę nie było zagrożone, tak samo jak ani na chwilę nie była zagrożona działalność PGNiG na rynku światowym. Dlatego też nadarzyła się okazja, aby dokonać wyróżnienia PGNiG i przekazać na ręce Zarządu Statuetkę Hipolita wraz ze stosownym dyplomem. Kameralna uroczystość wręczenia Statuetki Hipolita odbyła się w siedzibie PGNiG w Warszawie, w dniu 4 maja 2020 roku, kiedy Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, któremu towarzyszył członek Zarządu THC – Zdzisław Kowalski, Statuetkę Hipolita przekazał Prezesowi Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa –  dr. Jerzemu Kwiecińskiemu, gratulując Mu wyróżnienia i przekazując życzenia dalszego rozwoju tej wielkiej energetycznej firmy. (Na zdjęciu: Prezes  Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – dr, Jerzy Kwieciński.)

czytaj więcej

Koronawirus niejeden ma wymiar...

W tekście „Jak poradzić sobie z koronawirusem” opublikowanym RZ z dnia 2 kwietnia 2020 roku  stwierdzono, że koronawirus jest fenomenem wielowymiarowym i jako taki wymaga odpowiedniego podejścia do jego złożoności. Tylko jednoczesne interdyscyplinarne rozpracowanie tej swoistej zagadki może prowadzić do jej zrozumienia, a dalej do prognozowania i poszukiwania oraz definiowania środków zaradczych. We wspomnianym artykule rozpatrzono takie jego wymiary, jak filozoficzno-egzystencjalny, medyczno-sanitarno-biologiczny, a także  ekonomiczny oraz rzeczowo-finansowy. Ale to nie wszystko.

czytaj więcej

Przemoc symboliczna...

Czytając książkę Radosława Sikorskiego „Polska może być lepsza”, szukałem w niej różnic między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską i jestem rozczarowany, bo godnych uwagi różnic nie znalazłem. Politolodzy zapewne różnice widzą, ale czym się kierują zwykli wyborcy, głosując za jedną lub drugą partią, tego nie wiem. Dla każdego państwa kwestią najważniejszą jest sprawa wojny i pokoju i opowiadając się za jedną lub drugą partią, obywatel powinien wiedzieć, która partia jest za wojną, a która za pokojem. Tymczasem w polskich wyborach temat ten nie występuje, mimo że propaganda wojenna jest bardzo intensywna i wyraźnie ukierunkowana.

czytaj więcej

Oświadczenie Przewodniczących Komitetu Regionów...

Jak podaje Press release 21/04/2020 - Przewodniczący Konferencji Europejskiego Komitetu Regionów wydali nastepujące, wspólne oświadczenie: "Apelujemy do wszystkich instytucji Unii Europejskiej i państw członkowskich o ambitny plan naprawczy dla zrównoważonej, odpornej i sprawiedliwej społecznie Europy, która nikogo nigdzie nie pozostawia samemu sobie". Jako burmistrzowie, przewodniczący regionów oraz lokalni i regionalni radni jesteśmy na pierwszej linii walki z koronawirusem.

Bezprecedensowy charakter spowodowanego przez COVID-19 wstrząsu sprawia, że konieczne są natychmiastowe środki i śmiały plan naprawy społecznej i gospodarczej dla Unii Europejskiej, oparty na solidarności, zrównoważonym rozwoju, odporności i sprawiedliwości społecznej, zgodny z Europejskim Zielonym Ładem i planem transformacji cyfrowej. Wraz z wszystkimi szczeblami sprawowania rządów w całej Europie zobowiązujemy się do połączenia wysiłków, by walczyć z pandemią, chronić naszych obywateli i przyczyniać się do odbudowy gospodarczej, społecznej i finansowej .

czytaj więcej

Hipolit Cegielski dostępny na audiobooku...

„Hipolit Cegielski – bohater najdłuższej wojny nowoczesnej Europy” – to tytuł audiobooka, z którym już wkrótce będzie mogła się zapoznać młodzież i dzieci Powiatu Poznańskiego oraz wszyscy zainteresowani tematem pracy organicznej i postaci Hipolita Cegielskiego. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Powiatu Poznańskiego, a jego głównym realizatorem jest Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Na audiobook składa się płyta z nagraniem słuchowiska dokumentalnego „Bohaterowie najdłuższej wojny – Hipolit Cegielski” oraz książeczka. Autorkami słuchowiska jest Grażyna Wrońska i Małgorzata Jańczak. Ostatnia z nich przygotowała pisemny tekst, głównie w oparciu o materiały pozostawione przez Bolesława Januszkiewicza, wieloletniego dyrektora muzeum HCP. Całość otwiera wstęp dr. Mariana Króla, Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

czytaj więcej

Handel będzie silniejszy od polityki...

Dzięki uprzejmości redakcji portalu internetowego „Obserwator Finansowy.pl” oraz  prof. dr hab. Mariana Goryni dr hc., oraz red. Marka Pielacha z redakcji „Obserwatora Finansowego.pl” możemy dzisiaj opublikować na stronach EuroPartnera wywiad prasowy jaki w grudniu 2019 roku z prof. dr hab. Marianem Gorynią dr hc., przeprowadził red. Marek Pielach dla „Obserwatora Finansowego.pl”. Treść wypowiedzi wybitnego polskiego naukowca – prof. Mariana Goryni, mimo upływu czasu stale są aktualne. Zapraszamy do lektury tego wywiadu.

Podstawą globalizacji jest logika gospodarki rynkowej. Ta logika zakłada, że gdyby nie brakowało ludziom pieniędzy, to ich potrzeby byłyby w zasadzie nieograniczone, a gospodarka służy ich zaspokajaniu. Najlepiej czyni to zaś w warunkach globalnej współpracy – mówi prof. Marian Gorynia.

czytaj więcej

Zaczęło się od dwóch pałeczek do perkusji...

„Jazz to nasza słodka europejska ojczyzna, która mieszka w klubie przy ulicy Kościuszki. Dobrze, że jest naszym sąsiadem. Dziękujemy.“ – parafrazując tytuł sztandarowego z komedowskich projektów, gdyby zebrać głosy jazzfanów łączą się one w taką oto dedykację, której brawa są odpowiedzią na podziękowanie dla wszystkich (niektórych wymienionych z imienia i nazwiska), zapisane w książeczce dwupłytowego albumu wydanego z okazji 20-lecia klubu Blue Note w Poznaniu.

Każdy jubileusz ma swoją historię. Każda historia ma drugą młodość. Tak też jest w przypadku przyjaźni ze wspomnianym klubem, o czym świadczy metafora na płycie: „Przyjaciele na 20-lecie Klubu Blue Note“. Ale od początku...


czytaj więcej

Droga do Pomnika Marszałka...

”W Moskwie 20 września 1920 roku, przemawiając na za¬mkniętym posiedzeniu rządu rosyjskiego, jego premier Wło¬dzimierz Lenin tłumaczył, dlaczego przegrana Armii Czerwonej pod War¬szawą była katastrofą..." - wszystko tam było gotowe do wzięcia. Lecz Piłsudski i jego Polacy spowodowa¬li gigantyczną, niesłychaną klęskę sprawy światowej rewolucji" – koniec cytatu.  W 97 lat później, w dniu  21 kwietnia 2017 roku w Sali Her¬bowej Urzędu Wojewódzkiego w Po¬znaniu odbyto się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby z udziałem zaproszonych Gości, powziąć postanowienie  o budowie w Poznaniu Pomnika Mar¬szałka Józefa Piłsudskiego. Uchwałą Za¬rządu Krajowego Związku przy pełnej aprobacie uczestników obrad, powoła¬no Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pozna¬niu, funkcje przewodniczącego Społecz¬nego Komitetu powierzono prezesowi Zarządu Krajowego Związku płk. w st. spocz. Stanisławowi Tomaszkiewiczo¬wi. (Na archiwalnej fotografii Marszałek Józef Piłsudski)

czytaj więcej

Z poetyckiego dossier - Grażyny Banaszkiewicz...

W naszym Kąciku Poetyckim parokrotnie prezentowaliśmy wiersze współpracującej z nami  Grażyny Banaszkiewicz  - reżyserki, dziennikarki, poetki, fotografki, podróżniczki zafascynowanej Bliskim Wschodem oraz  tamtejszą kulturą, ze szczególnym uwzględnieniem kultury żydowskiej. Ta rzadko spotykanej wrażliwości osoba, doskonale radząca sobie zarówno z publicystyką, jak reżyserią filmową, czy też nowoczesną  fotografiką opartą o technikę cyfrową, od czasu do czasu znajduje chwilę, aby podzielić się z nami refleksją poetycką bardziej ogólną, wyprowadzoną  raczej tak z obszaru intelektu, jak i  z percepcji realiów otaczającego, hałaśliwego, rozedrganego i pełnego zagrożeń świata. Dzisiaj na stronach Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner z satysfakcją publikujemy jej kolejne wiersze.

czytaj więcej

Oficyna Poetycka - Dominika Górnego...

Dominik Górny od wczesnych lat młodości zafascynowany poezją, sam dość szybko zaczął próbować swoich sił w tworzeniu poezji. Wkrótce okazało się, że ten młody Wielkopolanin jest posiadaczem interesującego talentu poetyckiego, że przedstawia sobą wyjątkową wrażliwość intelektualną i emocjonalną, a jego próby poetyckie spotkały się z życzliwym przyjęciem, zarówno u innych poetów jak i krytyków literackich. Dominik Górny wydał siedem zbiorków poezji, w tym „Poemat o moim Chopinie”. Zamieścił swoje wiersze w blisko 40 antologiach, w 16 językach. Wielokrotnie nagradzany m.in.: II nagrodą XXIX Międzynarodowego Listopada Poetyckiego.

czytaj więcej

PGNiG - pierwszy zaladunek autocystern LNG na Litwie...

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA sprzedało pierwsze dwa ładunki skroplonego gazu ziemnego ze stacji przeładunkowo-odbiorczej w Kłajpedzie. Od 1 kwietnia 2020 roku Spółka jest wyłącznym użytkownikiem tej instalacji, ulokowanej u wejścia do litewskiego portu.– Pomimo trudnej sytuacji rynkowej spowodowanej pandemią koronawirusa, potrzebowaliśmy zaledwie tygodnia, aby rozpocząć działalność operacyjną w Kłajpedzie. Z jednej strony to dowód naszych kompetencji w obszarze LNG małej skali. Z drugiej – świadczy o dużym potencjale rynku gazu skroplonego na Litwie i pozostałych krajach nadbałtyckich – powiedział Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA.

czytaj więcej

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem