Wydanie nr: 6 (178) LISTOPAD 2018
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

EUROPARTNER WIDEO - POLSKA I ŚWIAT

Społeczeństwo - podmiot zapomniany...

Karol Marks – na pewno pod wpływem filozofii Friedricha Hegla (1770-1831), twierdził, że byt kształtuje świadomość. Teza ta okazała się prawdziwa, ale wnioski z niej niestety, nie takie, jakich można byłoby oczekiwać w kontekście dziania się. Byt otóż kształtuje jeszcze zachowania, oczekiwania, potrzeby, a także patologie, Co więcej, byt także deformuje samą świadomość w zależności od okoliczności, tworzonej przez rzeczywistość. Wystarczy tej filozofii i przejdźmy do realnej rzeczywistości, nas współcześnie otaczającej.

czytaj więcej

Ze smutkiem żegnamy dr Szczepana Gawłowskiego...

Pogrążeni w smutku, z żalem informujemy, że w wieku 60 lat, zmarł nagle w Poznaniu dr Szczepan Gawłowski, Pierwszy Wiceprezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, przedsiębiorca, prezes firmy KREISEL Technika Budowlana, Wybitna Osobistość Pracy Organicznej – Laureat Honorowej Nagrody Złotego Hipolita 2018. Odszedł znakomity menedżer, działacz społeczny, powszechnie szanowany w świecie biznesu, uznawany jako między innymi sponsor sportu, donator przedsięwzięć charytatywnych. Od wielu lat silnie związany  ze środowiskiem wielkopolskich pozytywistów – organiczników, zgromadzonych w naszym Towarzystwie i wybrany na Pierwszego Wiceprezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Śmierć dr Szczepana Gawłowskiego jest wielką stratą dla polskiej przedsiębiorczości, jest wielką stratą dla społeczności Poznania, jest wielką stratą dla Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, w którym dr Szczepan Gawłowski cieszył się wielkim autorytetem i sympatią, jako doradca, inicjator wielu przedsięwzięć, reprezentant wielkopolskich organiczników w środowisku biznesu.

czytaj więcej

Doktor Honoris Causa - JE Zenon Kardynał Grocholewski

Jego Eminencja Kardynał Zenon Grocholewski, Wielkopolanin, wielki humanista i uczony, twórca nowoczesnego pojmowania roli współczesnego szkolnictwa i nauki otrzymał w dniu 22 listopada 2018 roku tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Doktorat Honoris Causa dla Jego Eminencji został przyznany na wniosek Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jako wyraz uznania dla Jego Eminencji, jako  wielkiego autorytetu moralnego wyznaczającego postawy etyczne środowisk akademickich na całym świecie. (Na zdjęciu moment wręczenia JE Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu – z lewej, Dyplomu Doktoratu Honoris Causa przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - prof. dr hab. Jana Pikula – z prawej.)

czytaj więcej

Orędzie Prymasa Polski na Boże Narodzenie 2018

24 grudnia 2018 roku, w wieczór wigilijny Bożego Narodzenia, Jego Eminencja arcybiskup Wojciech Polak – Prymas Polski, wygłosił Orędzie na Boże Narodzenie 2018, transmitowane przez Pierwszy Program Telewizji Polskiej. „Niech Boże Narodzenie w świecie upojonym obfitością i przyjemnością, przypomni nam, że więcej jest szczęścia w dawaniu, aniżeli w braniu. Niech staje się światłem na drodze pojednania i przebaczenia” – mówił prymas Polski. Abp Polak, życząc miłości i nadziei, przywołał słowa ojca Świętego Franciszka, który podkreślał, że  w Dzieciątku z Betlejem  Bóg wychodzi nam na spotkanie, aby nas wszystkich uczynić twórcami otaczającego nas życia.  ”Jego miłość ma moc otworzyć nas na innych. On chce przyjść do człowieka, szuka więc człowieka przez człowieka” – mówił Prymas.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst tego ważnego Orędzia.

czytaj więcej

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - kuźnia nauki...

Wywiad z Dyrektorem Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. Markiem Figlerowiczem dla Europejskiego Magazynu Internetowego „Euro_Partner” to kontynuacja   zainicjowanych przez naszą redakcję cyklu wywiadów prasowych, z rektorami poznańskich uniwersytetów i dyrektorami instytutów naukowych, wywiadów których celem jest promowanie poznańskiej nauki, poznańskich naukowców i ich osiągnięć, którymi wzbogacają naukę polską i naukę światową. Jesteśmy przekonani, że rektorzy i dyrektorzy poznańskich placówek naukowych przyjmą nasze zaproszenia do udzielenia takich wypowiedzi.

czytaj więcej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - uczelnią badawczą...

Ustawa 2.0 weszła w życie i rozpoczął się „wyścig” o status uczelni badawczej. To właśnie do tych uczelni zgodnie z zapowiedziami ministra nauki i szkolnictwa wyższego trafią znacząco wyższe środki finansowe. Ministerstwo zapowiada, że w Polsce będzie około 6-10 uczelni badawczych. Dla władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oczywiste jest, że uczelnia powinna zrobić wszystko, aby znaleźć się w tym gronie. I mają nas przybliżyć do tego celu zdobyte właśnie dwa prestiżowy granty.

czytaj więcej

Mała Ojczyzna - Gmina Stęszew...

Gmina Stęszew - miejsce szczególne, na mapie powiatu poznańskiego, które nie tylko zachwyca krajobrazem i zapewnia spokojne życie, ale także daje duże możliwości inwestycyjne. Gmina, w której w naturalny sposób tradycja łączy się z nowoczesnością.  Stęszew to malowniczo położona gmina, którą od Poznania dzielą 24 kilometry. Jej powierzchnia zajmuje 17 522 ha, na których zamieszkuje ok. 15 tys. osób. Bliskość Poznania; korzystne położenie przy drogach: krajowej nr 5- prowadzącej do Wrocławia, nr 32- do Zielonej Góry oraz drodze ekspresowej S5, a także walory krajobrazowe i infrastrukturalne sprawiają, że jest ona bardzo atrakcyjnym terenem. Swoją urodę zawdzięcza przede wszystkim aż 9 jeziorom oraz lasom, których część objęta jest Wielkopolskim Parkiem Narodowym.

czytaj więcej

Witamy w Gminie Komorniki...

Komorniki to jedna z 17 gmin powiatu poznańskiego, tworzących aglomerację poznańską zamieszkaną przez około milion osób. Od północy graniczy z Poznaniem. Przecinają się tu trasy i drogi krajowe prowadzące do ważnych gospodarczo miast i regionów: droga krajowa nr 5 Poznań-Wrocław i autostrada A2 Warszawa-Berlin. Bogata infrastruktura oraz korzystne tranzytowe usytuowanie gminy stanowi zachętę dla inwestorów do otwierania tu swoich firm i oddziałów. Do tej pory doceniło to spore grono przedsiębiorstw wybierając Komorniki na lokalizację swoich inwestycji. Wiele z nich to duże, renomowane spółki zagraniczne i krajowe, głównie firmy logistyczne, magazynowe, handlowe i motoryzacyjne. (Na zdjęciu węzeł komunikacyjny w Komornikach.)

czytaj więcej

Honorowe Nagrody Złotego Hipolita 2018 - rozdane...

Tegoroczna Gala XVIII Edycji Nagrody Złotego Hipolita, która odbyła się w dniu 27 października 2018 roku w Poznaniu była wydarzeniem szczególnym, ponieważ odbywała się  w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej właśnie okazji XVIII Edycja zaszczycona została Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Ten Patronat Najwyższego Przedstawiciela Państwa Polskiego był dowodem uznania i szacunku Prezydenta RP, dla ideałów pracy organicznej, dla postaw pozytywistycznych, których celem jest upowszechnianie i utrwalanie etosu pracy, rozumianej jako działanie dla wspólnego dobra, dla rozwoju, dla pokoju i solidarności, dla przyszłości Narodu i Państwa.

czytaj więcej

Honorowe Nagrody Złotego Hipolita 2018 - refleksje...

Honorowe Nagrody Złotego Hipolita 2018  zostały rozdane Dostojnym Laureatom podczas XVIII Edycji, która odbyła się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w dniu 27 października br., Poznaniu, w Auli Lubrańskiego, w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Ceremonia rozdania nagród – dyplomów godności Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej i Statuetek Złotego Hipolita, zgromadziła przedstawicieli elity poznańskiej, wielkopolskiej, którzy przybyli, aby swoim uczestnictwem potwierdzić przywiązanie do etosu patriotycznej pracy organicznej i legendy Hipolita Cegielskiego, odnowionej skutecznie przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, środowisko wielkopolskich pozytywistów. Refleksje na ten temat, jakimi podzielili się z uczestnikami ceremonii, występujące okazjonalnie osobistości, gratulując Laureatom, ale także nawiązując do działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, wniosły ważny wkład w rozumienie i nowoczesne docenianie pracy organicznej. Wśród tych wypowiedzi na uwagę zasłużyła wypowiedź Laureata Honorowej Nagrody Złotego Hipolita z roku 2017 – z powodu Jego nieobecności w roku 2017, wręczono Mu tę nagrodę podczas XVIII Edycji – Jerzego Andrzeja Gołębiewskiego, publicysty i komentatora, seniora dziennikarstwa. Poniżej – za zgodą redaktora Jerzego Andrzeja Gołębiewskiego jego wypowiedź publikujemy w przekonaniu, że wyraża ona ważne kwestie. Oto ten tekst:

czytaj więcej

Strefa euro rośnie najwolniej od ponad 5 lat...

Gospodarka w 19 krajach dzielących wspólną walutę rośnie najwolniej od 2013 r. Sytuacja po drugiej stronie Atlantyku jest zgoła odmienna, amerykańska gospodarka rozwija się o ponad 5 razy szybciej niż w strefie euro. Co to może oznaczać dla Polski i złotego? - pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl. Według Europejskiego Urzędu Statystycznego gospodarka rozwijała się w trzecim kwartale w tempie 0,2 proc. kwartał do kwartału (k/k). To byłby najniższy wzrost od II kw. 2014 r., jeżeli weźmiemy pod uwagę zaokrąglone dane, które w ogólnym przekazie publikuje Eurostat.

czytaj więcej

Ile kosztuje Parlament Europejski?

Koszt utrzymania Parlamentu Europejskiego na jednego mieszkańca UE wynosi ok. 3 euro rocznie, co jest niewielką sumą w porównaniu do kosztów utrzymania parlamentów narodowych. Przykładowo, przeciętny mieszkaniec Niemiec wydaje na Bundestag 8,20 euro rocznie, przeciętny mieszkaniec Francji przeznacza 8,10 euro rocznie na Zgromadzenie Narodowe, a Brytyjczyk - 7,30 euro na Izbę Gmin. Sejm i Senat kosztują każdego mieszkańca Polski ponad 13 zł, czyli ponad 3 euro rocznie. Warto zaznaczyć, że Parlament Europejski jest jedynym parlamentem mającym wpływ na znaczną część prawa wchodzącego w życie w Unii, w tym w Polsce. Uchwalone przez niego rozporządzenia unijne muszą być obowiązują bez dalszego rozpatrywania ich przez parlamenty narodowe.

czytaj więcej

Edukacja młodzieży w Szwajcarii...

Prowokacyjnie można powiedzieć, że najważniejszym bogactwem naturalnym w Szwajcarii jest edukacja i związane z nią badania naukowe. Szwajcarska gospodarka opiera się nie na produkcji masowej, lecz na rozwijaniu i wytwarzaniu produktów jednostkowych o wysokiej jakości. Jest zdana na wysoko wykwalifikowanych i dobrze wykształconych pracowników. Dlatego sprawnie funkcjonujący system edukacji jest podstawą dla konkurencyjności helweckiej gospodarki w skali światowej. (Na zdjęciu Uniwersytet w Lozannie )

czytaj więcej

Uwagi o opinii publicznej...

Opinia rządzi światem – mówili ludzie Oświecenia i tego zdania był nawet sceptyczny David Hume, a może trzeba powiedzieć: zwłaszcza on. W istocie niejeden raz w historii można było obserwować, jak idea ogólna, zjawisko ulotne, powstałe nie wiadomo gdzie albo odwrotnie, wiadomo, że w niespokojnej głowie Thomasa Paine’a, Rousseau lub Marksa, zaczyna ludzi grupować po nowemu, inaczej łączyć i inaczej dzielić, popychać ku jakimś nowym celom, równie dobrze korzystnym, jak katastrofalnym. Przyswojenie sobie owych idei ogólnych daje niekiedy społeczeństwu uczucie zachwytu, kiedy indziej znane tylko odkrywcom: ach, więc tak wygląda prawda! Ale ktoś, komu to się nie udziela, mówi sobie: jak jest możliwe takie zbiorowe zaślepienie?

czytaj więcej

Oficyna Poetycka - Dominika Górnego...

Dominik Górny od wczesnych lat młodości zafascynowany poezją, sam dość szybko zaczął próbować swoich sił w tworzeniu poezji. Wkrótce okazało się, że ten młody Wielkopolanin jest posiadaczem interesującego talentu poetyckiego, że przedstawia sobą wyjątkową wrażliwość intelektualną i emocjonalną, a jego próby poetyckie spotkały się z życzliwym przyjęciem, zarówno u innych poetów jak i krytyków literackich. Dominik Górny wydał siedem zbiorków poezji, w tym „Poemat o moim Chopinie”. Zamieścił swoje wiersze w blisko 40 antologiach, w 16 językach. Wielokrotnie nagradzany m.in.: II nagrodą XXIX Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. 

czytaj więcej

Niezgoda na proste...

Redaktor Mariola Zdancewicz, redaktor naczelna Magazynu „Merkuriusz” i Kwartalnika „Motoszybowce, jest autorką wielu znakomitych wywiadów prasowych przeprowadzonych między innymi z naukowcami, na temat ich badań i osiągnięć naukowych. Wywiady te, to wyjątkowa promocja wielkopolskiej nauki i wielkopolskich uczelni. Dzięki uprzejmości redaktor Marioli Zdancewicz w naszym portalu EuroPartner zamieszczamy teraz przeprowadzony przez nią wywiad z prorektorem ds. kształcenia Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. Jackiem Gocem. Oto ten tekst:

czytaj więcej

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem